Kasvurahastojen rahastot – LähiTapiolan keino hajauttaa kotimaiseen pääomasijoitusmarkkinaan

Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen rahastot ovat mahdollistaneet LähiTapiolalle venture capital -toiminnan kustannustehokkaalla ja ammattimaisesti hallinnoidulla tavalla, pienenä osana sijoitustoiminnan kokonaisuutta.

Miksi?

Institutionaalisten sijoittajien, kuten vakuutus- ja eläkeyhtiöiden, tulee sijoittaa varansa samaan aikaan tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustoiminnassa on hyvin erityyppisiä sijoituskohteita, jotta kokonaisuus on institutionaalisen sijoittajan tavoitteiden mukainen.  Erityisesti alkuvaiheen kasvuyritysten pääomasijoittamista (venture capital) on ollut vaikea ottaa mukaan osaksi sijoitusportfoliota, koska erityiskohteena se vaatisi oman resurssointinsa, jota institutionaalisilla sijoittajilla ei tyypillisesti ole riskipitoisen pääomasijoittamisen roolin ollessa pieni institutionaalisen sijoittajan laajassa portfoliossa. Näitä haasteita Tesi lähti ratkomaan tuomalla markkinoille Kasvurahastojen rahasto (KRR) -konseptin vuonna 2008.

Mikä on KRR?

KRR:t (I–V) ovat Tesin yhdessä suomalaisten instituutiosijoittajien kanssa luomia ja Tesin hallinnoimia rahastoja, jotka sijoittavat kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin. KRR:n tyypillinen sijoitus yksittäiseen kohderahastoon on 5–30 miljoonaa euroa ja osuus yksittäisen kohderahaston sijoitussitoumuksista enintään 40 prosenttia. KRR:t tarjoavat institutionaalisille sijoittajille tehokkaan ja ammattimaisesti hoidetun tavan sijoittaa suomalaiseen kasvuyritysmarkkinaan. Ne toimivat ankkurisijoittajina suomalaisissa venture capital -rahastoissa sekä myöhempiin kasvuvaiheisiin sijoittavissa growth- ja buyout-rahastoissa. Menestyksekäs toimintamalli on tukenut jo kymmenien uusien pääomasijoitusrahastojen skaalautumista ja satojen suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

KRR osana LähiTapiolan sijoitustoimintaa

LähiTapiola-konsernissa operatiivisen sijoitustoiminnan suurimman osan hoitaa LähiTapiolan varainhoitokonserni. Se sijoittaa laaja-alaisesti arvopapereihin, kiinteistöihin ja pääomasijoitusrahastoihin sekä tarjoaa sijoitustuotteita omille asiakkailleen. LähiTapiolan vakuutusyhtiöiden pääomasijoitusallokaatiossa puuttuva palanen on ollut venture capital -markkina, johon ratkaisun ovat tarjonneet Tesin KRR:t. Vuoden 2024 alussa toimintansa aloitti KRR V, johon LähiTapiola päätti kasvattaa panostustaan. LähiTapiola lukeutui myös KRR III ja KRR IV sijoittajiin.

LähiTapiolan kokemus KRR:sta

“Tesin KRR on nähty meillä viisaana tapana täydentää LähiTapiolan omaa pääomarahastosijoitustoimintaa. Suomeen sijoittava KRR on mahdollistanut meille venture capital -toiminnan ottamisen pieneksi osaksi sijoituskokonaisuutta kustannustehokkaalla tavalla. Tesin tiimi on osoittautunut ammattitaitoiseksi ja KRR:jen sijoitushistoria hyväksi, unohtamatta sijoittamisen vaikuttavuutta kotimaisessa kasvurahoituskentässä. LähiTapiolan sijoitettava varallisuus on kertynyt suomalaisesta vakuutusliiketoiminnastamme, jolloin onkin tärkeää, että pystymme sijoittamaan varojamme myös kotimaisiin yrityksiin ja niiden liiketoiminnan kasvattamiseen. Olemmekin lisänneet sijoituksia uusimpaan, jo viidenteen KRR:ään, johon sijoitti myös osa 19 alueellisesta vakuutusyhtiöstämme. Yhteistyö Tesin kanssa tuo lisäksi meille hyvää analyysia ja näkemyksiä kotimaisesta pääomasijoitusmarkkinasta.”

Salkunhoitaja Petteri Huhtinen, LähiTapiolan sijoitustoiminnan tiimi

Perustiedot

LähiTapiola-ryhmä on asiakkaidensa omistama vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamiseen sekä sijoittamisen, säästämisen ja rahoituksen palveluihin keskittynyt täysin kotimainen yhtiöryhmä. Omistaja-asiakkaita LähiTapiolalla on lähes 1,6 miljoonaa. LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 10 miljardia euroa. Tesin KRR-rahastoihin (KRR III, KRR IV ja KRR V) LähiTapiola on sijoittanut vuodesta 2017 lähtien.

KRR – LähiTapiolan keino hajauttaa suomalaiseen pääomasijoitusmarkkinaan