Tesi kokosi uuden 200 miljoonan euron Kasvurahastojen rahaston

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) uusin Kasvurahastojen rahasto (KRR V) on aloittanut toimintansa 200 miljoonan euron koossa. Mukana sijoittajina rahastossa ovat Tesin lisäksi Elo, Keva, Ilmarinen, LähiTapiola-ryhmä, OP-ryhmä, VER ja Veritas. Rahasto on EU:n SFDR-sääntelyn artikla 8:n mukainen rahasto.

Erityisesti alkuvaiheen kasvuyritysten pääomasijoittamista (venture capital) on ollut vaikea ottaa osaksi institutionaalisten sijoittajien sijoitusportfoliota. Tätä haastetta Tesi lähti ratkomaan yhdessä suomalaisten eläkeyhtiöiden kanssa ja toi markkinoille Kasvurahastojen rahasto (KRR) -konseptin vuonna 2008. Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen rahastot kanavoivat kasvurahaa suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille sijoittamalla suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin.

Tesin ja suomalaisten institutionaalisten sijoittajien yhteinen menestyksekäs toimintamalli on tukenut kymmenien uusien pääomasijoitusrahastojen skaalautumista ja satojen suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä”, sanoo Tesin rahastosijoitustoiminnasta vastaava johtaja Matias Kaila.

Kasvurahastojen rahastojen toimivuudesta kertoo paljon se, että huolimatta haastavasta taloustilanteesta uusi rahasto (KRR V) saatiin koottua 200 miljoonan euron ennätyskoossa. Kasvurahastojen rahastot ovat olleet suomalaisille institutionaalisille sijoittajille hyvä sijoitus”, Kaila jatkaa.

Tesin hallinnoimien Kasvurahastojen rahastojen tyypillinen sijoitus yksittäiseen kohderahastoon on 10–15 miljoonaa euroa. KRR:t tarjoavat institutionaalisille sijoittajille tehokkaan ja ammattimaisesti hoidetun tavan sijoittaa suomalaiseen kasvuyritysmarkkinaan. Ne toimivat ankkurisijoittajina suomalaisissa venture capital –rahastoissa sekä myöhempiin kasvuvaiheisiin sijoittavissa growth- ja buyout -rahastoissa. KRR V on SFDR:n artikla 8:n mukainen rahasto.

Kaikkiaan KRR-rahastoista on annettu sijoitussitoumuksia 48 pääomasijoitusrahastoon 568 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Nämä rahastot ovat puolestaan sijoittaneet lähes 350 suomalaiseen startup- ja kasvuyritykseen.

Lisätietoja:
Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset
+358 40 720 1324
matias.kaila@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Uutiskirje