Suomessa kasvava joukko puhtaan siirtymän yrityksiä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) tuoreen selvityksen mukaan Suomessa kasvaa puhtaan siirtymän kasvuyrityksiä hyvällä tahdilla ja lupaavilla kasvuluvuilla. Rahoitusta yritysten alkuvaiheeseen on saatavilla melko hyvin, mutta myöhemmän kasvun vaihe huolestuttaa: vain alle 15 prosenttia myöhemmistä rahoituskierroksista toteutetaan kokonaan kotimaisin voimin, joten riippuvuus kansainvälisistä sijoituksista on suurta.

Viiden vuoden aikana (2018–2022) kotimaisten puhtaan teknologian kasvuyritysten kehitys on ollut vauhdikasta: niiden keskimääräinen vuosikasvuprosentti ylittää kolmenkymmenen sekä liikevaihdolla että työntekijämäärällä mitattuna.

Alan hyvää kehitystä vauhdittavat erityisesti isot kasvajat, kuten toimitusketjujen optimointia tarjoava Relex ja käytettyjä matkapuhelimia kunnostava Swappie. Esimerkiksi Ruotsiin saatuja miljardiluokan puhtaan siirtymän sijoituksia ei kuitenkaan ole Suomessa nähty.

”Vaikka kasvun ajurina on erityisesti kotimaan mittakaavassa isot kasvuyritykset, myös uusia yrityksiä on perustettu edellisvuosien aikana. Se tarkoittaa sitä, että aluskasvillisuutta on olemassa hyvin, lupaavia puhdasta siirtymää edistäviä yrityksiä on kasvamassa”, kommentoi Jakob Sandell, selvityksen koonnut Tesin tutkimuspäällikkö.

Yritykset ovat onnistuneet keräämään edellisvuosina rahoitusta: Viiden vuoden aikana (2018–2022) puhtaan siirtymän kasvuyritysten keräämien pääomasijoitusten lukumäärä on liki tuplaantunut vajaasta kolmestakymmenestä lähes kuuteenkymmeneen sijoitukseen vuosittain. Vuonna 2018 kerättyjen pääomasijoitusten kokonaismäärä oli noin 90 miljoonaa, seuraavien vuosien aikana 300 miljoonaa on lähes joka vuosi ylitetty.

Voimakkaamman kasvun tai teollisen tuotannon vaiheen rahoitus herättää kuitenkin huolta: vain alle 15 prosenttia myöhemmistä, yli 20 miljoonan euron, rahoituskierroksista toteutetaan pelkästään suomalaisvoimin.

”Ulkomaiset sijoittajat ovat aiempaa varovaisempia sijoittamaan kotimaidensa ulkopuolelle, ja se aiheuttaa haasteita erityisesti siinä vaiheessa, kun yritys tarvitsee rahoitusta kansainväliseen kasvuun tai esimerkiksi ensimmäisen tuotantolaitoksen käynnistämiseen”, sanoo Sandell.

Riittävä kotimainen rahoitus on kuitenkin tärkeää.

”Kotimaisella ankkurisijoittajalla on usein tärkeä rooli siinä, että se auttaa vakuuttamaan kansainväliset sijoittajat hankkeen mahdollisuuksista”, kommentoi Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

”Suomalaisen sijoittajan mukanaolo myös vahvistaa kotimaista omistajuutta – yritystä ei myydä niin pian ulkomaille, vaan veturiyritykset ja niiden ympärille muodostuvat osaamiskeskittymät jäävät vahvistamaan ja uudistamaan kotimaista elinkeinoelämää”, jatkaa Santavirta.

Tutustu selvitykseen täällä (englanniksi).

Selvityksestä:

Selvityksessä tunnistettiin noin 400 kotimaista puhtaan teknologian yritystä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti venture capital -rahoitusta saaneita yrityksiä, sillä niillä on oletusarvona kunnianhimoinen kasvu ja kansainväliset markkinat, ja valtaosa selvityksen yrityksistä on saanut venture capital -rahoitusta 2018–2024. Sen lisäksi selvitykseen on lisätty yrityksiä, joilla on yli kymmenen työntekijää ja joiden kasvu on yltänyt kahdenkymmenen prosentin vuosivauhtiin liikevaihdossa tai henkilöstömäärässä mitattuna. Lisäksi mukaan on valittu joitain sellaisia yrityksiä, jotka eivät mahdu edellä mainittuihin kategorioihin, mutta jotka ovat merkittäviä puhtaan siirtymän kasvuyrityksiä. Lisäksi seuraavien kriteereiden tulee täyttyä: Startupilla on päästöihin keskittyvä tai nettonollatavoitteeseen keskittyvä strategia. Yrityksen toiminta liittyy tiiviisti teemaan, joka on oleellinen nettonollatavoitteen saavuttamisessa. Yritys osoittaa innovaatiota tai teknologian käyttöä.

Lisätietoja:

Jakob Sandell, tutkimuspäällikkö
jakob.sandell@tesi.fi
+358 44 296 0466

Saara Vettenranta, viestintäpäällikkö
saara.vettenranta@tesi.fi
+358 40 723 3516