Tesin kasvuyrityspulssi: Vuosi 2023 oli odotuksia heikompi, kuluvalle vuodelle maltillisen positiiviset odotukset

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) tuoreen selvityksen mukaan edellisvuosi oli kasvuyrityksille jopa odotettua heikompi: liikevaihdon kasvu sakkasi ja kannattavuus ja maksuvalmius laskivat. Lisäksi suunniteltuja investointeja lykättiin laajalla rintamalla. Vuosi aloitetaan kuitenkin varovaisen positiivisen näkymän kanssa: liikevaihdolle ja viennille odotetaan kasvua, ja kasvuhakuisten yritysten kasvutavoitteet ovat aiempaa korkeammalla. Tutkimus- ja kehitystyötä on jatkettu haasteista huolimatta ja niiden kohdalla trendi on kasvusuuntainen.

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) uuden kasvuyrityspulssin mukaan yritykset ennustavat vuodelle 2023 keskimäärin kahden prosentin liikevaihdon kasvua, mikä yhdistettynä merkittävästi korkeampaan inflaatioon tarkoittaa reaalisen liikevaihdon kutistumista. Vuodelle 2024 puolestaan odotetaan varovaisen positiivista näkymää – yritykset ennakoivat kuluvalle vuodelle viiden prosentin kasvua liikevaihtoon. Kovimmat kasvuennusteet löytyvät pienemmistä yrityksistä.

Vaatimattoman liikevaihdon kasvun lisäksi suomalaisten pk-yritysten kannattavuudessa ja maksuvalmiudessa on ollut hienoista laskua 2023. Tilauskannoissa lasku on selkeää, erityisesti teollisuudessa ja rakennusalalla.

“Odotukset ensi vuodelle näyttävät tutkimuksen valossa yllättävänkin positiiviselta, mutta erityisesti pidemmällä aikavälillä tärkeä teollisuuden tilauskantojen painuminen muodostaa harmaita pilviä horisonttiin. Lukujen valossa laajamittaista kannattavuuskriisiä ei ole toistaiseksi odotettavissa vuodelle 2024, vaan isoimmat haasteet näyttävät kasaantuvan asuntorakentamiseen ja tietyille teollisuuden aloille”, kommentoi Henri Hakamo, Tesin strategia- ja tutkimusjohtaja.

Vuonna 2023 vienti näyttäisi pysyneen melko tasaisena aiempaan verrattuna. Viennin hienoista kasvua löytyy teollisuudessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla toimivat tai sinne suuntaavat yritykset tavoittelevat viennin kasvua lähes kaikilla toimialoilla.

Viime vuoden kyselyyn verrattuna suurin muutos liittyy työvoimapulaan, joka on helpottanut merkittävästi: vuonna 2022 kaksi kolmasosaa yrityksistä kärsi työvoimapulasta, nyt vain joka viides. Suurin osa työvoimapulasta kohdistuu viime vuotta mukaillen suorittavaan työhön. Työvoimaa voi olla paikoitellen jopa liikaa, ja esimerkiksi rakennusalalla on jouduttu turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Kasvuhakuisuutta löytyy haastavasta taloustilanteesta huolimatta

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta suomalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus on pysynyt vakaana eikä: 14 prosenttia yrityksistä hakee voimakkaasti kasvua, 52 prosenttia hakee kasvua mahdollisuuksien mukaan. Luvut poikkeavat viime vuodesta vain vähän.

“Vaikka markkina on ollut haastava, yritykset ovat panostaneet tuotekehitykseen yllättäen aikaisempia vuosia enemmän ja trendi on kasvusuuntainen. Yrityksiltä löytyy myös kasvuhalukkuutta ja myös kansainvälistä liiketoimintaa pyritään laajentamaan kaikilla tutkituilla toimialoilla”, Hakamo kertoo.

Kasvua ei haeta pelkästään kotimaan sisältä, vaan kasvuhakuisista yrityksistä noin neljäsosa hakee myös kansainvälistä kasvua. Kansainvälistä kasvua hakevat erityisesti informaatio- ja viestintäalan sekä teollisuusalan yritykset.

Selvityksen mukaan ne yritykset, jotka ovat kasvuhakuisia, ovat sitä aiempaa määrätietoisemmin: niiden kolmen vuoden kasvutavoitteet ovat aiempaa korkeammalla, erityisesti teollisuuden ja hallinnon ja tukipalveluiden alan yrityksissä.

“Kokonaisuudessaan hyvin haastavaan aikaan nähden suomalaiset pk-yritykset ovat selvinneet hyvin: Yrityksistä löytyy kasvuhalukkuutta ja investointien odotetaan piristyvän. Mielenkiintoisena yksityiskohtana myös tekoälyn hyödyntämistä suunnitellaan kaikilla toimialoilla ja sen uskotaan tuovan pitkällä aikavälillä kilpailukykyä läpi linjan”, sanoo Hakamo.

“Myös yritysten kestävyyskehitys näyttää hyvältä, esimerkiksi päästölaskentaa tekevien yritysten määrä on tuplaantunut vuodessa ja päästöjen vähentämisen vuoksi on tehty konkreettisia toimia. Lisäksi investoinnit päästövähennyksiin vaikuttavat kiihtyvän tulevien vuosien aikana”, kertoo Klaus Majanen, Tesin seniorianalyytikko.

“On erittäin positiivista, että Suomesta löytyy joukko yrityksiä, jotka ovat asettaneet kasvutavoitteensa vielä aiempaakin korkeammalle. Se kertoo siitä, että haastavista ajoista huolimatta kotimaisilla yrityksillä on potentiaalin lisäksi kunnianhimoa”, päättää Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

Lue koko selvitys täältä.

Kasvuyrityspulssin online-infotilaisuuden tallenne löytyy täältä.

Lisätietoja selvityksestä:

Henri Hakamo, strategia- ja tutkimusjohtaja
henri.hakamo@tesi.fi
+358 40 050 2721
Kuvapankki

Klaus Majanen, seniorianalyytikko
klaus.majanen@tesi.fi
+358 45 652 0773

Saara Vettenranta, viestintäpäällikkö
saara.vettenranta@tesi.fi
+358 40 723 3516

Kasvuyrityspulssi on Tesin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa toteuttama pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tutkimus, jossa selvitetään muun muassa kasvuun, kannattavuuteen, rahoitukseen, investointeihin, työvoimapulaan ja osaamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn osallistui 1563 yritystä ja sen vastausaika oli 9.11.—27.12.2023. Tutkimus kattaa talouden kannalta merkittävimmät toimialat (8/16 toimialaa). Alle viiden henkilön yritykset on rajattu kyselyn ulkopuolelle, mutta liikevaihdon ylärajaa ei ole asetettu.