Tesin vuosi 2023: Haastavassa markkinatilanteessa Tesin rooli vastasyklisenä toimijana korostui

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Edellisvuonna alkanut yritysten arvostustasojen lasku, pääomasijoitusrahastojen varainkeruun vaikeutuminen ja listautumismarkkinan hiljentyminen jatkuivat vuonna 2023. Epävarmassa markkinatilanteessa ja irtautumisten hidastuessa Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) vastasyklinen rooli korostui. Tesi kokosi uuden 200 miljoonan euron Kasvurahastojen rahaston ja teki kappalemääräisesti yli 80 % suorista sijoituksistaan startup- ja kasvuyrityksiin jatkosijoituksina.

Tesi teki vuonna 2023 sijoituksia ja sitoumuksia 235 miljoonalla eurolla sekä pääomasijoitusrahastoihin että suoraan kasvuyrityksiin. Näistä rahastositoumuksia oli 161 miljoonaa euroa, normaalin sijoitustoiminnan suoria sijoituksia 48 miljoonaa euroa ja koronakriisiin liittyviä erityissijoitusohjelmasijoituksia 26 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Tesi antoi yhdeksän rahastositoumusta ja teki 33 suoraa sijoitusta suomalaisiin startupeihin ja kasvuyrityksiin. Irtaantumisia oli 12 kpl. Vuoden 2023 lopussa Tesi oli suoraan tai välillisesti rahastojen kautta vähemmistöomistajana 556 suomalaisessa yrityksessä.

Tesin IFRS-tulos oli odotetusti tappiollinen -51 miljoonaa euroa (-26). Tulokseen vaikutti merkittävästi sijoitusten realisoitumaton arvostustasojen lasku. Yhtiön koko toiminnan ajalta kertyneet voittovarat olivat vuoden lopussa 859 miljoonaa euroa (910). Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut noin 6 % verojen jälkeen.

Vuonna 2023 Tesi kokosi uuden 200 miljoonan euron Kasvurahastojen rahaston (KRR V) yhdessä suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kanssa. Rahasto on EU:n SFDR-sääntelyn artikla 8:n mukainen rahasto. Kaikkiaan näistä Tesin hallinnoimista KRR-rahastoista on sijoitettu lähes 50 suomalaiseen pääomasijoitusrahastoon, jotka ovat sijoittaneet noin 350 suomalaiseen startup- ja kasvuyritykseen. Tesi kanavoi suomalaisille yrityksille kasvurahaa myös yhdessä Euroopan investointipankki EIP:n kanssa. Yhteensä 200 miljoonan euron EU-rahoitusohjelmista tehtiin vuonna 2023 seitsemän sijoitusta. Vuoden 2023 loppuun mennessä EU-rahoitusohjelmista on sijoitettu kymmeneen yritykseen 102 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 Tesi julkaisi yhdeksän markkinaselvitystä ja kolme kestävyystyökalua vapaasti markkinatoimijoiden käyttöön. Tesin tavoitteena on edistää kestävyyttä laaja-alaisesti kasvuyrityksissä ja pääomasijoitusalalla. Vuonna 2023 Tesi teki kaikista uusista sijoituksistaan sekä ESG-selvityksen että vaikuttavuusarvion, ja edisti erityisesti hiilijalanjäljen laskentaa.

Vuonna 2023 alkanut työ valtion pääomasijoitustoiminnan tehostamiseksi yhdistämällä Ilmastorahasto, Oppiva Invest ja Business Finland Venture Capital uuteen Tesi-konserniin jatkuu vuonna 2024. Uudella Tesi-konsernilla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä.

Asetamme uuden konsernin ambitiotason korkealle tavoitellen konkreettisia positiivisia markkinamuutoksia. Haluamme rakentaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa Suomeen Euroopan vahvimman ja kilpailukykyisimmän startup- ja kasvuyritysten ekosysteemin, joka houkuttelee myös mittavia ja kansainvälisellä tasolla tavoitelluimpia teollisia hankkeita Suomeen”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Suomi pienenä maana Euroopan reunalla tarvitsee yhteistyökumppaneita, ja verkostojen syventäminen onkin yksi strategisista tavoitteistamme. On tärkeää tunnistaa ne keinot, joiden avulla Suomi on globaalisti kilpailukykyinen kasvun kärkimaa kymmenen vuoden päästä. Lisäksi on oltava tahtoa ja sisua ponnistella määrätietoisesti kohti kunnianhimoisia kestävän kasvun tavoitteita”, Santavirta jatkaa.

2023 Avainluvut, EUR (suluissa 2022)

 • Tesin uusia sijoituksia ja sitoumuksia 235 milj. (297), joista
  • rahastositoumuksia 161 milj. (90), 9 kpl (13)
  • suoria sijoituksia 74 milj., 33 kpl, joista uusia 6 (7) ja jatkosijoituksia 27 kpl (7);
   • näistä normaalitoiminnan suoria sijoituksia 48 milj. (27)
   • korona-ajan erityissijoitusohjelmasijoituksia 26 milj. (180)
  • irtaantumisia 12 (5) kpl, joista konkursseja 4 (2) kpl
 • Maksamattomat sijoitussitoumukset vuoden lopussa 482 milj. (415)
 • Tesin tilikauden tulos (IFRS) -51 milj. (-26)
 • Tesin hallinnoitavat pääomat 31.12. EUR 2,5 miljardia (2,5), joka koostuu rahastosijoituksista 114 kpl (111), rahastojen rahastoista 5 kpl (4) ja suorista kohdeyhtiösijoituksista 121 kpl (128)

Lue lisää 2023 vuosikertomuksesta:

 

Lisätiedot:

Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Tesi
040 546 7749
pia.santavirta@tesi.fi
Pia Santavirran kuva

Viestinnän yhteys:

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, Tesi
040 593 4221
susanna.aaltonen@tesi.fi 

Tesi(Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä.Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje