Haastavasta taloustilanteesta huolimatta suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuotot pysyneet hyvällä tasolla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) uuden selvityksen mukaan suomalaisten pääomasijoitusrahastojen pitkän aikavälin tuotot ovat laskeneet edellisvuodesta vain hyvin maltillisesti. Iso osa rahastoista on tuotoiltaan edelleen eurooppalaisia verrokkeja ja pörssin tuottoja edellä.

Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottoja verrattuna listattuun markkinaan tarkasteltiin nyt toista kertaa, ja tulokset näyttävät edelleen hyvältä: 75 prosenttia vuosina 2009–2020 perustetuista pääomasijoitusrahastoista ylittää tuotoillaan listatun markkinan tuottamat tuotot. Paras neljännes rahastoista tuottaa jopa liki 2,5-kertaisesti listattuun markkinaan verrattuna.

Vertailussa rahastojen kutsumat ja palauttamat pääomat sekä realisoimaton arvo on indeksoitu pörssiin tapahtumien arvopäivinä. Vertailuindeksinä on käytetty Helsingin pörssin OMX HG -kokonaistuottoindeksiä.

Parhaat venture capital -rahastot takovat kovia tuottoja

Erityisen hyvin ovat tuottaneet startupeihin sijoittavat venture capital -rahastot: finanssikriisin jälkeen perustetut (2009–2015) suomalaiset rahastot yltävät 20 prosentin vuosituottoihin (IRR). Yli puolet näistä rahastoista sijoittuvat parhaaseen tuottoneljännekseen eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna.

Aiempiin selvityksiin verrattuna rahastojoukon tuottojen hajonta on kaventunut: heikommin tuottavien rahastojen tuotot ovat nousseet.

“Pienempi hajonta voi aiempien vuosien korkeiden arvostustasojen tuomien huipputuottojen laskun lisäksi tarkoittaa sitä, että yhä suurempi joukko rahastoista on vakiinnuttanut tuottojaan korkeammalle tasolle”, kommentoi Matias Kaila, Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja.

Uudempien, vuosina 2016–2020 toimintansa aloittaneiden venture capital -rahastojen tuotot puolestaan näyttävät vielä vaatimattomilta. Vuosituottoprosentti on laskenut viime vuoden 18 prosentista 11 prosenttiin. Selvityksen koonneen Tesin seniorianalyytikon Arttu Suomisen mukaan iso osa näistä rahastoista on vielä sijoitusvaiheessa, eikä arvonnousua ole vielä tapahtunut. Venture capital -rahastot ovat tuottojen osalta riippuvaisia kohdeyritysten positiivisen kehityksen mahdollistamista jatkorahoituskierroksista, joita on ollut vuonna 2023 poikkeuksellisen vähän.

 “Myös hidastunut yrityskauppamarkkina vaikuttaa erityisesti uudempien rahastojen tuottoihin, sillä irtautumiset yrityksistä ovat hidastuneet”, kommentoi Suominen.

Uusilla buyout- ja growth-rahastoilla vuosituotot nousseet

Vakiintuneempiin kasvuyrityksiin sijoittavien buyout- ja growth-rahastojen tuotot ovat pääosin tasaisia, eikä vuosi 2023 tuo tähän suuria muutoksia: vuosituottoprosentti vanhemmissa (2009–2015) rahastoissa on 16 prosenttia ja uudemmissa 13 prosenttia.

”Kiinnostavaa on se, että tuoreemmat buyout- ja growth-rahastot ovat nostaneet vuosituottoprosenttiaan edellisvuodesta kahdella prosenttiyksiköllä. Hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa se on erittäin positiivinen uutinen”, kertoo Suominen.

”Yleisesti ottaen näyttää siltä, että kotimaisten pääomasijoitusrahastojen salkkujen arvo ei ole juurikaan laskenut. Lopulliset tuotot toki saadaan vasta, kun irtautumiset on tehty. Hyviä arvioita kuitenkin on mahdollista tehdä, sillä arvostuksia lasketaan kansainvälisen ohjeistuksen avulla, eli data on vertailukelpoista”, sanoo Suominen.

“Kotimaisten pääomasijoitusrahastojen hyvin kehittyneet tuotot ovat houkutelleet mukaan yhä laajempaa sijoittajakuntaa. Esimerkiksi perheiden sijoitusyhtiöt sijoittivat suomalaisiin venture capital -rahastoihin ennätyssumman viime vuonna. Merkittävä sijoittajaryhmä on myös eläkeyhtiöt, jotka sijoittavat pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan että Tesin hallinnoimien Kasvurahastojen rahastojen kautta. Pääomasijoitukset ovatkin olleet eläkeyhtiöille yksi tuottoisimmista omaisuusluokista edellisvuosien aikana”, kommentoi Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Rahastosijoittajakuntaa on kuitenkin varaa vielä laajentaa: Suomessa korporaatioiden osuus venture capital -rahastosijoittajista on vain kaksi prosenttia, kun Euroopassa vastaava lukema on 31 prosenttia. Rahastosijoitukset tarjoavat korporaatioille erinomaisen näkymän tulevaisuuden innovaatioihin, mikä on Euroopassa hyvien tuotto-odotusten lisäksi tuonut korporaatioita pääomasijoittamisen pariin. Samaa kehityssuuntaa toivomme myös Suomeen”, päättää Santavirta.

Selvityksestä:

Selvitys on laaja ja kattaa käytännössä koko suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan. Siinä tutkittiin erikseen startupeihin sijoittavia venture capital -rahastoja ja vakiintuneempiin kasvuyrityksiin sijoittavia buyout- ja growth-rahastoja. Lisäksi rahastot jaettiin molemmissa ryhmissä vielä kahteen eri ikäryhmään: vuosina 2009–2015 ensisijoituksen tehneisiin rahastoihin ja vuosina 2016–2020 ensisijoituksen tehneisiin rahastoihin. Uudempien rahastojen tuottoja tarkasteltiin tässä tutkimuksessa toista kertaa.

Selvityksessä on mukana 42 suomalaista rahastoa, joista buyout- ja growth-rahastoja oli 22 kappaletta ja venture capital -rahastoja 20 kappaletta. Vanhempia (2009–2015) rahastoja tutkimuksessa on 19 kappaletta ja uudempia (2016–2020) 23 kappaletta. Kerättyjä varoja näillä kaikilla rahastoilla on yhteensä noin 4,3 miljardia euroa.

Tuottotutkimus tarkastelee suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan tuottotilannetta vuoden 2023 lopussa.

Tutustu koko selvitykseen täällä (englanniksi).

Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottotutkimuksen online-infotilaisuuden tallenne löytyy täältä.

Lisätietoja:

Arttu Suominen, seniorianalyytikko
arttu.suominen@tesi.fi, +358 50 403 5626

Saara Vettenranta, viestintäpäällikkö
saara.vettenranta@tesi.fi, +358 40 723 3516

 

Tesi(Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä.Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje