100 milj. euroa vakautuksen rahoitusohjelmaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teollisuussijoitus on käynnistänyt erityisen vakautuksen rahoitusohjelman. Sen tavoitteena on sijoitustoiminnan yleisten tavoitteiden lisäksi:
– turvata elinkelpoisten, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten toiminta
– edistää välttämättömiä kotimaisia toimiala- ja rakennejärjestelyjä
– säilyttää työpaikkoja Suomessa

Teollisuussijoitus on varannut ohjelmaan 100 miljoonaa euroa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Pääoma pyritään sijoittamaan vuosina 2009-2011.

Aloitteen vakautussijoituskohteeksi voi Teollisuussijoitukselle tehdä yritys itse tai sen tunteva kanssasijoittaja, yksityinen pääomasijoittaja, pankki, eläkeyhtiö tai yksityinen pääomasijoitusyhtiö. Yhteyttä Teollisuussijoituksen sijoitusammattilaisiin kannattaa ottaa hyvissä ajoin, jolloin sijoituskohteen analysointiin, sijoituksen ehtojen määrittämiseen ja sijoituksen toteuttamiseen jää riittävästi aikaa.

 


Sijoituskohdeyhtiö

–  tähtää kasvuun
– ei ole velkasaneerauksessa tai konkurssissa
– on valmis strategian terävöittämiseen ja tervehdyttämiseen
– voi toimia eri toimialoilla
– liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa
– henkilöstöä sijoitushetkellä alle 1000


Kriteerit
Teollisuussijoituksen vakautussijoituksille ovat:

– kohdeyrityksen liiketoiminta on ollut aiemmin kannattavaa,
ja kannattavan liiketoiminnan edellytykset ovat edelleen olemassa
– yhteistyö kohdeyrityksen nykyisten omistajien, johdon ja yrityksen vieraan pääoman sijoittajien kanssa
– yksityinen sijoittaja ja/tai rahoittaja rahoittaa vähintään puolet tarvittavasta rahoituksesta
– sijoitukset tehdään joko oman pääoman ehtoisina tai lainarahoituksena
– kohdeyrityksen omistajat osallistuvat rahoitukseen uudella sijoituksella tai mukaan saadaan uusi ulkopuolinen sijoittaja
– riskien hajauttamiseksi Teollisuussijoituksen osuus yksittäisestä sijoituksesta
on 1-10 miljoonaa euroa
– sijoitus käytetään investointeihin tai yrityksen käyttöpääomaan


Sijoituksen jälkeen

Yrityksen johto, omistajat ja rahoittajat kehittävät yrityksen liiketoimintaa suunnitelmallisesti ja yhteistyössä. Sijoittajat voivat tuoda liiketoimintaosaamista yrityksen hallitustyöhön ja tarvittaessa vuokrajohtajien avulla. Sijoittajat ovat mukana yrityksessä yleensä muutamia vuosia, jonka jälkeen irtautumisesta sovitaan yhdessä omistajien kanssa.