Alternatiivisijoitukset: Pääomasijoitukset aiempaa houkuttelevampi omaisuusluokka instituutio- ja yksityissijoittajille

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Vuoden 2024 SFR Alternative Managers -tutkimus valottaa suomalaisen alternatiivisijoittamisen trendejä ja parhaita käytäntöjä. Tutkimustulokset osoittavat, että instituutio- ja yksityissijoittajat ovat kasvattaneet merkittävästi venture capital- ja private equity -sijoituksiaan, ja yli kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista aikoo lisätä näiden omaisuusluokkien osuutta lähitulevaisuudessa.

Selvityksen mukaan sijoittajat ovat puolestaan pienentämässä kiinteistöomistuksiaan: Yli puolet haastatelluista sijoittajista kertoi aikovansa vähentää kiinteistöriskiään.

Tutkimuksessa nousivat esiin eri sijoittajaluokkien vahvasti eriävä suhtautuminen alternatiivien alaomaisuusluokkiin alternatiivimarkkinoilla juuri nyt sekä merkittävästi eroavat tuottovaateet niin verrattaessa suuria ammattimaisia institutionaalisia sijoittajia yksityisiin kuin myös erot institutionaalisten sijoittajien ryhmän sisällä.

Manageriarvio-osiossa esiin nousi useassa kategoriassa selkeitä toimintatapoja, joissa parhaat managerit erottuivat keskiverroista. Kilpailu oli erityisen kovaa VC-rahastojen kategoriassa, mutta myös siinä sijoittajat arvioivat managereilta löytyvän selkeitä heikkouksia ja vahvuuksia.

Alternative Managers -tutkimuksen tulokset julkaistiin tiistaina 21.5. Kansallissalissa. Tilaisuus keräsi yhteen noin 100 sijoittajaa ja alan asiantuntijaa paikan päällä ja etäyhteyksien välityksellä keskustelemaan alternatiivimarkkinoiden tilanteesta ja tulevaisuudesta. Inspiroivassa paneelikeskustelussa Tesin Matias Kaila, Illusian Family Officen Niina Bergring ja Veritaksen Laura Wickström vaihtoivat ajatuksiaan muun muassa siitä, mitä ovat alternatiivisijoitusten realistiset tuotto-odotukset tällä hetkellä, miksi suunnitelmallisuus venture-sijoittamisessa on tärkeää ja miten vaihtoehtoisten sijoitusten vastuullisuutta voidaan arvioida.

SFR Alternative Managers on vuonna 2024 toteutettu tutkimus, joka tarjoaa suomalaisille instituutio- ja yksityissijoittajille ainutlaatuisen näkemyksen alternatiivisijoittamiseen. Se on ensimmäinen lajissaan syvähaastatteluihin perustuva vertaistutkimus alternatiivimanagereissa, joka valaisee sijoituspalveluiden laatua ja edistää parhaiden käytänteiden jakamista.

Tutkimus valottaa suomalaisen alternatiivisijoittamisen trendejä ja parhaita toimintatapoja vahvistaen sijoittajan ja varainhoitajien välistä keskustelua anonyymin palautteen keinoin. Se tarjoaa lisäksi arvokasta tietoa suomalaisen alternatiivisijoittamisen trendeistä ja vahvistaa sijoittajien ja varainhoitajien välistä dialogia. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Tesin kanssa.

Tarkemmin selvityksestä:

Suomalaisia alternatiivisijoittajia ja alternatiivimanagerien palvelun laatua kuvaavaan tutkimukseen valittiin mukaan haastateltaviksi yhteensä 40 ammattimaisinta suomalaista alternatiivisijoittajaa instituutioiden ja yksityisten sijoitusyhtiöiden joukosta. Sijoittajien haastattelut on toteutettu talven ja kevään 2024 aikana. Sijoittajat arvioivat käyttämiään varainhoitajia 12 tärkeimmäksi koetun kriteerin perusteella. Haastateltujen sijoittajien kokonaisvarallisuus tutkimuksesta kohosi yhteensä 280 miljardiin, josta alternatiivien osuus oli 113 miljardia mukaan lukien kiinteistöt. Tutkimuksessa arvioita sai yhteensä lähes 80 eri manageria.

Tutkimuksen toteuttaja SFR Research on Suomen suurin täysin riippumaton varainhoidon tutkimusyhtiö erityisosaamisalueenaan institutionaalinen varainhoito. SFR Research lippulaivatutkimusohjelma Institutional Investments Services Programme (ISP) haastattelututkimusta on toteutettu yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 ja kattaa 100 merkittävintä suomalaista instituutiota yhteenlasketun sijoitusvarallisuuden ollessa vajaa 300 miljardia euroa. Tutkimus selvittää vuosittain suomalaisen instituutiovarainhoidon trendejä sekä kilpailuasetelmia.

Katso lisää:

Lue lisää 21.5.2024 järjestetystä tutkimuksen julkaisutilaisuudesta

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy SFR Researchin sivuilta

Lisätietoja:

Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset
+358 40 720 1324
matias.kaila@tesi.fi

Iiro Nikander, SFR Advisors & Research Group
+358 45 132 2434
iiro.nikander@sfr-group.com

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn |  Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje