Armada Mezzanine Capital Oy on perustanut uuden pohjoismaisille yrityksille lainarahoitusta tarjoavan rahaston

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Armada Mezzanine Fund IV on rahasto, joka tarjoaa pohjoismaisille pienille ja keskisuurille yhtiöille pääosin lainamuotoista rahoitusta yrityskauppoihin ja kasvun tukemiseksi. Rahastoon kerättiin ensimmäisessä varainhankintavaiheessa 70 miljoonaa euroa institutionaalisilta sijoittajilta Suomesta ja muualta Euroopasta. Rahaston tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa ja sen enimmäiskoko on 150 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen varainhankintavaihe päätökseen pääosin Armadan aiempien rahastosijoittajien voimin

Armadan aiempien rahastojen sijoittajat antoivat merkittävän tuen uudelle rahastolle ja muodostavat suurimman osan ensimmäisessä varainhankintavaiheessa kerätyistä pääomista. Tämän lisäksi rahastossa on myös merkittäviä uusia sijoittajia.

Rahaston ensimmäisessä varainhankintavaiheessa mukaan liittyi kahdeksan kotimaista ja kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa, jotka ovat vakuutusyhtiöitä, eläkekassoja sekä julkisia sijoittajia kuten European Investment Fund, Valtion Eläkerahasto, LähiTapiola, Suomen Teollisuussijoitus, Tradeka-sijoitus ja Soneran Eläkesäätiö.

Armada aikoo jatkaa hyvin alkanutta uuden rahaston varainhankintaa laajentaakseen sijoittajakuntaansa.

Jatkoa menestyksekkäälle sijoitusstrategialle

Armada Mezzanine Fund IV noudattaa samaa menestyksekästä sijoitusstrategiaa kuin edeltävä Armada Mezzanine Fund III -rahasto. Rahasto tekee sijoituksia kaikissa pohjoismaissa, tarjoten mezzanine-, unitranche- ja muuta lainamuotoista rahoitusta tyypillisesti pääomasijoittajien tekemiin yrityskauppoihin. Kohdeyritykset ovat pieniä ja keskisuuria listaamattomia yhtiöitä, joilla on positiiviset ja ennustettavat kassavirrat, hyvin toimiva liiketoimintamalli sekä hyvät kasvumahdollisuudet. Pääomasijoittajavetoisten hankkeiden lisäksi Armada tarjoaa kasvurahoitusta perhe- ja yrittäjävetoisille yhtiöille.

Armada Mezzanine Capitalin osakkaat Pertti Nurmio, Ilkka Santti ja Jan Wiklund kommentoivat ensimmäistä varainhankintakierrosta: “Olemme erityisen tyytyväisiä saatuamme näin vahvan tuen aiempien rahastojen sijoittajiltamme, joista jotkut ovat tukeneet meitä jo lähes 15 vuotta. Uskomme vakaasti pohjoismaisten pienien ja keskisuurten yritysten jatkossakin tarjoavan erinomaisia sijoitusmahdollisuuksia. Näiden kohteiden kartoittamisessa, arvioinnissa ja valinnassa sijoitustiimimme vuosien kokemus on ensiarvoisen tärkeää saavuttaaksemme jatkossakin ensiluokkaisia sijoitustuottoja sijoittajillemme.”

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Nurmio
Armada Mezzanine Capital Oy
T: + 358 50 5502324
pertti.nurmio@armadamezzanine.com


Armada Mezzanine Capital Oy
on Pohjoismaiden johtava itsenäinen mezzanine- rahoittaja, jonka hallinnoimat rahastot tarjoavat rahoitusta pienille ja keskisuurille yhtiöille Pohjoismaissa. Armadan kohdeyhtiöt ovat liiketoiminta-arvoltaan 20–150 miljoonan euron suuruisia. Armada hallinnoi kolmea mezzanine-rahastoa, joiden varat ovat yhteensä yli 220 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot Helsingissä ja Tukholmassa. Armadan edellinen rahasto, Armada Mezzanine Fund III, on kooltaan 103 miljoonaa euroa. Rahasto on tehnyt kymmenen mezzanine- tai muun tyyppistä lainasijoitusta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

www.armadamezzanine.com