Biomassan kaasutusteknologiaan 600 000 euron sijoitus

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Innofinance Oy:n hallinnoima Tamseed Ky -rahasto ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat sijoittaneet yhteensä 600 000 euroa biomassan kaasutusjärjestelmiä kehittävään Puhdas Energia Oy:ön.

Puukaasu on maakaasun veroista korkealaatuista polttoainetta, jota hyödynnetään lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Kaasua voidaan tuottaa monista eri biomateriaaleista kuten puuhakkeesta, sahajauhopelleteistä, oljista ja riisin akanoista. Kaasutustekniikka pienentää energiakustannuksia ja vähentää saasteita. Puukaasu palaa puhtaasti eikä tuota hajuja tai jäämiä.

Puukaasua voidaan tuottaa ja hyödyntää esimerkiksi leipomoissa, puutavarakuivureissa sekä keramiikka-, lasi-, sementti- ja metalliteollisuudessa. Sahat ja muut puunjalostuslaitokset voivat muuttaa sivutuotteensa edullisesti lämmöksi ja sähköksi sekä samalla välttyä hävityskustannuksilta. Jakeluhäiriöiden sattuessa puukaasua käyttävää generaattoria voi käyttää varavoimalana, ja maaseutuyhteisöt voivat tuottaa sillä maatalousjätteestä sähköä.

Kotimaassa Puhdas Energian asiakkaita ovat mm. Honkatarhat Oy, Rokuan Kuntokeskus ja Vaanelan Puutarha, ja yhtiö on vienyt kaasutusjärjestelmiä myös Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Puhdas Energian yhden megawatin kaasutuslaitteita voidaan liittää yhteen jopa viiden megawatin yksiköksi.

– Nyt saadulla sijoituksella panostamme kasvihuonesovelluksen edelleen kehittämiseen sekä ryhdymme kehittämään yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa, jolla on hyvin vahvat markkinamahdollisuudet Keski-Euroopassa – erityisesti Saksassa ja Italiassa, kertoo Puhdas Energia Oy:n toimitusjohtaja Pertti Wathen.

– Uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja käytettävyys tulevat epäilemättä lisääntymään. On hyvinkin löydettävissä sovelluksia, joille löytyy kysyntää markkinoilla, kuten esimerkiksi kasvihuoneissa, näkee Innofinance Oy:n sijoitusjohtaja Heikki Miettinen.

– Teollisuussijoitus on merkittävä uusia innovaatioita edistävä toimija voimakkaasti kasvavalla energia- ja ympäristöteknologia-alalla. Uskomme, että sijoituksemme avulla Puhdas Energia Oy tuo markkinoille uusia biopolttoaineisiin perustuvia energiaratkaisuja, perustelee johtaja Mika Räsänen Teollisuussijoituksen siemensijoitusta.

Puhdas Energia Oy on vuonna 2001 perustettu tamperelainen korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut biomassan kaasutusteknologiaan. Kaasutuksen avulla kiinteästä biomassasta tuotetaan puhdasta kaasumaista polttoainetta. Viime vuodet ovat olleet yhtiölle vahvan kasvun aikaa, ja kasvun odotetaan jatkuvan erityisesti Euroopassa. Yrityksellä on tällä hetkellä kahdeksan työntekijää.

Innofinance Oy on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Lappeenrannassa ja Tampereella. Viiden rahastonsa kautta Innofinancella on sijoituksia yli 60 yrityksessä. www.innofinance.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoitukset ovat jakautuneet laajasti ympäri Suomea ja monille eri toimialoille. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 360 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pertti Wathen, Puhdas Energia Oy
matkapuh. 040 771 6364, pertti.wathen@puhdasenergia.com

sijoitusjohtaja Heikki Miettinen, Innofinance Oy
matkapuh. 0500 411 200, heikki.miettinen@innofinance.fi

johtaja Mika Räsänen, Suomen Teollisuussijoitus Oy
matkapuh. 050 352 9984, mika.rasanen@teollisuussijoitus.fi