Dörte Höppner: Eurooppa oikealla polulla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Euroopan talous ei elvy nopeasti, mutta Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n pääsihteeri Dörte Höppner uskoo edustamansa toimialan käänteeseen, kunhan talousahdingossa olevien valtioiden uudistukset alkavat tuottaa tulosta. 

”Vaikka kukaan ei voi ennustaa, mihin suuntaan maailmantalous on menossa, sektorin tiedetään kiinnostavan vaikeissakin taloudellisissa oloissa. Pääomasijoittamisessahan on kyse nimenomaan sellaisten yritysten tunnistamisesta, joilla on kasvupotentiaalia. Tulevaisuuden mahdollisia menestyjiä on aina, aivan kuten it-kuplan puhkeamisen jälkeen. Nyt on itse asiassa paras aika sijoittaa yrityksiin tai ostaa yrityksiä, sillä hinnat ovat alhaiset”, Höppner sanoo. 

Höppner on haluton syyttämään yksinomaan euroalueen kriisiä pääomasijoitustoimialan tämän hetkisistä vaikeuksista. Maailmanlaajuinen talouskriisi vaimentaa institutionaalisten sijoittajien kiinnostusta pääomasijoittamiseen. 

Höppnerin mielestä Euroopan hallitukset ovat jo ryhtyneet oikeanlaisiin toimiin palauttaakseen sijoittajien luottamusta alueeseen. Nämä säästötoimet ja talousreformit tulevatkin ajan myötä näkymään myös pääomasijoitustoimialan virkistymisenä Euroopassa.

Reaalitalouden vauhdittajia 

Höppnerin mukaan pääomasijoitustoimialalla voi olla merkittävä rooli eurokriisistä toipumisessa. Pääomasijoittajat voivat tarjota paljon kaivattuja varoja yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. 

”Alan yritykset voivat tarjota pääomaa yrityksille, joista voi tulla kansallisia tai kansainvälisiä menestystarinoita. Pääomasijoitusyhtiöt ovat toisaalta hyvin valikoivia. Ne sijoittavat vain sellaisiin yrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali. Tämä on oikeastaan paras seikka talouskasvun kannalta, sillä juuri nämä yritykset todella ansaitsevat pääomaa ja niillä on kyky menestyä.”

Tiukennukset huolestuttavat

Puhuttaessa Euroopan unionin suunnitelmista tiukentaa otettaan alan yrittäjiin Höppner on varovaisen optimistinen. Jotkut suunnitelluista säännöksistä – erityisesti sellaiset, jotka eivät suoranaisesti liity pääomasijoitustoimialaan – voivat kuitenkin saada aikaan tahattomia kielteisiä vaikutuksia talouteen. 

”Esimerkiksi AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) lisää alan yhtiöiden kustannuksia sekä tarkoittaa byrokratian lisääntymistä. Toisaalta tiukempaa sääntelyä tarvitaan ajoittain, kuten nykyisessä taloustilanteessa. On kuitenkin olemassa muita suunniteltuja rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyviä tiukennuksia, jotka huolestuttavat.” 

”Toisaalta, EU:n suunnittelema niin sanottu Horizon 2020 -aloite osoittaa halua auttaa pk-yrityksiä rahoituksen saannissa, ja tämä on erittäin myönteinen asia myös meidän alamme kannalta”, Höppner sanoo. 

 

Lue koko haastattelu Kasvu-lehdestä 3/2013.