EIF ja Euroopan julkiset pääomasijoittajat tiivistävät yhteistyötään EU:n pääomamarkkinoilla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Euroopan investointirahasto EIF ja eurooppalaiset julkiset pääomasijoittajat ovat sopineet uudesta yhteistyöforumista, EIF-NPI Equity Platformista, edistääkseen eurooppalaisten pk-yritysten kasvurahoituksen tarjontaa. Yhteistyö kannustaa tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen EIF:n ja kansallisten julkisten pääomasijoittajien välillä. Julkiset pääomasijoittajat, ml. Teollisuussijoitus, ovat allekirjoittaneet yhteistyöforumia koskevan sopimuksen tänään Luxemburgissa. Paikalla oli lähes 30 julkista pääomasijoittajaa 18 EU:n jäsenmaasta. Myös Euroopan komissio on mukana hankkeessa.

“EIF-NPI Equity Platformin kautta kansalliset julkiset pääomasijoittajat voivat löytää keinoja yhteistyön lisäämiseen Euroopan pääomasijoitusmarkkinoilla. On hienoa, että meillä on laaja verkosto mukana tässä hankkeessa”, kommentoi EIF:n toimitusjohtaja Pier Luigi Gilibert.

“Julkisilla pääomasijoittajilla on yhdessä EIF:n kanssa tärkeä rooli Euroopan komission investointiohjelman implementoinnissa. Heidän rahoitusinstrumenttiensa, paikallistuntemuksensa ja maantieteellisen kattavuutensa kautta saamme rahoitettua hankkeita koko EU:n alueella. Euroopan investointipankki on Euroopan strategisten investointien rahaston avainkumppani”, sanoo Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapääjohtaja Jyrki Katainen.

“EIF:llä on Teollisuussijoituksen ja Kasvurahastojen Rahastojen rinnalla merkittävä rooli suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä. Pyrimme tiivistämään yhteistyötämme entisestään”, sanoo Teollisuussijoituksen rahastosijoituksista vastaava johtaja Anne Riekki.

Lista EIF-NPI Equity Platform -jäsenistä: http://www.eif.org/what_we_do/equity/NPI/index.htm

 

Lisätietoja:

Anne Riekki, johtaja, Teollisuussijoitus
puh: +358 50 337 4434 sähköposti: anne.riekki@teollisuussijoitus.fi

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Tarjoamme lupaavimmille kasvuyrityksille liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII