EIP ja Tesi: 100 miljoonan euron yhteisrahoitusohjelma suomalaisille pk-yrityksille

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

TIEDOTE                                                                                                                                     Helsinki/Luxemburg, 8.12.2021

  • Euroopan investointipankki (EIP) ja Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ovat sopineet uudesta sadan miljoonan euron yhteisrahoitusohjelmasta, jolla rahoitetaan koronapandemian vaikutuksista toipuvien suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvua.
  • Molemmat osapuolet sijoittavat ohjelmaan 50 miljoonaa euroa. Ohjelma kohdistetaan pääasiassa innovatiivisiin pk-yrityksiin, joiden kasvu tyrehtyi pandemiassa ja joilla on hankaluuksia kerätä uutta pääomaa.
  • EIP:n rahoitus kuuluu Euroopan takuurahastoon (EGF), joka taas on osa keväällä 2020 sovittua 540 miljardin euron EU:n elvytyspakettia.

Euroopan investointipankki ja suomalainen, valtio-omisteinen pääomasijoitusyhtiö Tesi ovat sopineet sadan miljoonan euron yhteisrahoitusohjelmasta suomalaisten pk-yritysten auttamiseksi koronapandemian aiheuttamissa talousvaikeuksissa. Ohjelman osapuolet sijoittavat 50 miljoonaa euroa ohjelmaan, ja kokonaissumma 100 miljoona euroa kanavoidaan innovatiivisiin suomalaisiin yrityksiin oman pääoman luonteisena rahoituksena (quasi equity).

EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros toteaa: “Ohjelma kohdistuu EU:n talouskehitykselle tärkeiden strategisten alojen yrityksiin. COVID-19 on heikentänyt näiden yritysten mahdollisuuksia kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta, haitaten kasvua ja innovointia. EGF:n tuella ryhdymme Tesin kanssa jälleen yhteistyön, ja hyödyntämällä heidän kokemustaan varmistamme, että tällaiset pk-yritykset saavat kaipaamansa rahoitusta.”

”Olen erittäin tyytyväinen hedelmälliseen yhteistyöhömme EIP-ryhmän kanssa. Yhteistyössä olemme saaneet rakennettua räätälöityjä rahoitusvälineitä, joiden avulla poistamme suomalaisten kasvuyritysten rahoituksen pullonkauloja”, Suomen elinkeinoministeri Mika Lintilä lisää.

Jatkamme mielellämme yhteistyötä EIP:n kanssa uudella yhteisrahoitusohjelmalla. Se mahdollistaa suurempia rahoituskierroksia, parantaa kykyä tehdä merkittäviä investointeja ja kanavoi EU-pääomarahoitusta suomalaisiin kasvuyrityksiin,” toteaa Jan Sasse, Tesin toimitusjohtaja.

Yhteisrahoitusohjelman sijoitusaika on kolme vuotta, ja se keskittyy pääomavaltaisiin teknologiasektoreihin kuten ICT, terveydenhuolto ja teollisuus/deeptech. Näistä kaikki ovat EU:n talouskehitykselle tärkeitä strategisia aloja, mikä selittää niiden kasvun ja innovoinnin tukemisen.

Ohjelmaa hallinnoi Tesi ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. Rahoituksen saaminen yhteisrahoitusohjelmasta edellyttää vähintään 50 %:n yksityisen pääoman osuutta.

Taustatietoa:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se antaa pitkäaikaista rahoitusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin investointeihin, jotka edistävät EU:n toimintapoliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2020 pankki myönsi lähes 677 miljoonan euron arvosta lainoja suomalaisille hankkeille. EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja välittää sen edelleen EU:n tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Suurin osa lainosta myönnetään Euroopan unionin alueelle.

EIP-pankkiryhmä perusti EGF-takausohjelman EU:n jäsenvaltioiden myötävaikutuksella suojaamaan koronakriisistä kärsiviä yrityksiä. Lähes 25 miljardin euron takauksilla EGF mahdollistaa EIP:n ja EIR:n lainat, takaukset, omaisuusvakuudelliset arvopaperit, pääoman ja muut rahoitusvälineet nopeasti enimmäkseen pienten ja keskisuurten yritysten saataville. EGF on osa Euroopan unionin elvytyspakettia, jolla pyritään antamaan yhteensä 540 miljardin euron tuki EU:n talouden pahimmin kärsineille osa-alueille.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII

Median yhteydenotot:

EIP: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.orgTwitter ja Instagram
Tesi: Susanna Aaltonen, +358 40 593 4221, susanna.aaltonen@tesi.fi