EMC Talotekniikka myydään Royal Imtech N.V.:lle

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

EMC Talotekniikan omistavat Vaaka Partners Oy:n hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Suomen Teollisuussijoitus Oy yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Yhtiö perustettiin vuonna 2007 yhdistämällä neljä keskikokoista teknisiä palveluita tarjoavaa yritystä. Perustamisen jälkeen on tehty 12 täydentävää yritysostoa, jotka ovat edelleen vahvistaneet yhtiön maantieteellistä ulottuvuutta, osaamista sekä palvelutarjontaa. Tällä hetkellä EMC Talotekniikka on Suomen viiden suurimman taloteknisiä palveluita tuottavan yrityksen joukossa tarjoamalla palveluitaan 11 toimipisteen kautta.

Yhtiö tarjoaa monipuolisia talotekniikan palveluita sisältäen sähkö- ja LVI-urakointia sekä ilmastointiin, turvallisuuteen ja tietoliikenteeseen liittyviä mekaanisia palveluita sekä uudis- että saneerauskohteisiin. EMC Talotekniikka on yksi vahvimmista toimijoista kasvavilla saneeraus- ja energiainfrastruktuurimarkkinoilla toimittamalla vuosittain kymmeniä suuria projekteja käyttämällä yhtiön patentoituja Silotek® -esivalmisteita. Lisäksi yhtiöllä on merkittävä huolto- ja teknisten palveluiden liiketoiminta sekä projektinhallintaan, energiaratkaisuihin ja automaatioon liittyvää erikoisosaamista.

“Vaaka Partners on yhdessä avainhenkilöiden kanssa kasvattanut EMC Talotekniikan johtavaksi kansalliseksi toimijaksi teknisten palveluiden ja talotekniikan markkinoilla, jotka viime vuosina ovat yleisesti ottaen olleet haastavia rakennusalalle. Yhtiö on onnistunut erinomaisesti kasvustrategiassaan: liikevaihdon kasvusta yli 50 miljoonaa euroa on tullut orgaanisen kasvun kautta strategisten yritysostojen kiihdyttämänä. Olemme erittäin tyytyväisiä yrityskauppaan ja siihen, että EMC Talotekniikka tulee osaksi suurta kansainvälistä yhtiöitä antaen sille mahdollisuuden kehittyä myös jatkossa. Suomen markkinapotentiaali, EMC Talotekniikan erityiset vahvuudet, Imtech:n taloudellinen tilanne ja jatkuvuus sekä ristiinmyyntimahdollisuudet antavat vankan pohjan EMC Talotekniikan jatkuvalle menestymiselle”, sanoo partneri Ilkka Pentikäinen Vaaka Partnersilta.

”Uskomme, että omistajan vaihtuminen mahdollistaa EMC Talotekniikan jatkokehittymisen aikaisemmin asetetun vision suuntaan. EMC Talotekniikka pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään Imtech:n laajaa teknologiaosaamista, minkä lisäksi yhtiön vahva taloudellinen tausta mahdollistaa kasvustrategian toteuttamisen ja uskottavuuden asiakkaissa. Lisäksi näemme hyvänä Imtech:n hajautetun johtamismallin, jota EMC Talotekniikka on jo toteuttanut omassa johtamisessaan”, sanoo EMC Talotekniikan toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen.

Kauppa on ehdollinen Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2013 alkupuolella.


Lisätiedot:

EMC Talotekniikka Oy
Toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen
p. +358 50 911 2448
kimmo.liukkonen(at)emctalotekniikka.fi

Vaaka Partners Oy
Partner Ilkka Pentikäinen
p. +358 400 217 671
ilkka.pentikainen(at)vaakapartners.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy
Sijoitusjohtaja Juuso Puolanne
p. +358 50 570 0235
juuso.puolanne(a)teollisuussijoitus.fi

Royal Imtech N.V. on eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja, mm. sähköratkaisujen, informaatioteknologian sekä mekaanisten ratkaisujen aloilla. 29,000 henkilöä työllistävän Imtech:n vuosittainen liikevaihto on yli 5.1 miljardia euroa. Imtechillä on vahvat asemat rakennus- ja teollisuusmarkkinoilla Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Saksassa, Itävallassa, Itä-Euroopassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Turkissa ja Espanjassa. Yhtiö on lisäksi vahva toimija eurooppalaisilla informaatioteknologia ja -liikennemarkkinoilla ja globaaleilla merenkulun markkinoilla. Imtech palvelee yli 23,000 asiakasta tuottamalla heille lisäarvoa integroiduissa sekä monialaisissa kokonaisratkaisuissa, jotka johtavat parempiin liiketoimintaprosesseihin ja tehokkuuteen Imtech:n asiakkaiden keskuudessa, palvellen myös asiakkaiden omia asiakkaita. Yhtiö tarjoaa myös ratkaisuja, jotka vievät kohti kestävää yhteiskuntaa – esimerkiksi energia-, ympäristö-, vedenkäsittely- ja liikennetoimialoilla. Imtech:n osake on listattu NYSE Euronext Amsterdamissa, jossa Imtech on noteerattu Midkap-indeksissä. Imtech:n osake on myös noteerattu Dow Jones STOXX 600 -indeksissä.

Vaaka Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa kannattavien keskisuurten yritysten yritysjärjestelyihin. Kohdeyhtiöt ovat tyypillisesti suomalaisia yhtiöitä, jotka toimivat Suomessa ja kansainvälisesti. Sijoitusmuotona ovat enemmistösijoitukset. Vaaka Partnersin portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa ja ne työllistävät noin 3000 henkilöä. Vaaka Partners hallinnoi sijoitussitoumuksiltaan yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja, joihin ovat sijoittaneet sekä kotimaiset, että kansainväliset institutionaaliset sijoittajat. Esimerkkejä Vaaka Partnersin nykyisistä sijoituksista ovat mm. voimalaitosten toimittaja Renewa, kiinteistöautomaation mittaus- ja säätölaitteiden toimittaja Produal, lemmikkituotteiden vähittäiskauppaketju Musti ja Mirri sekä kiinteistönjohtamis- ja kiinteistöhallintapalveluita tarjoava Ovenia. Lisätietoa löytyy yhtiön internetsivuilta www.vaakapartners.fi.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 700 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi