Ensimmäiset 25 miljoonaa euroa kasvuyrityksiin sijoittavasta Kasvurahastojen Rahastosta Sentican ja Nexitin rahastoihin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Työeläkeyhteisöjen ja valtion pääomasijoitusyhtiön, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n joulukuussa perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky on toteuttanut ensimmäiset sijoituspäätöksensä 135 miljoonan euron pääomastaan. Rahasto on antanut 15 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Sentica Buyout III Ky -rahastolle sekä 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Nexit Infocom II LP -rahastolle.

– Kasvurahastojen Rahaston toiminta on lähtenyt ripeästi liikkeelle kahden uuden sijoituksen myötä, toteaa rahaston sijoitusneuvoston puheenjohtaja Esko Torsti.

– Nykyinen markkinatilanne luo sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia pääomasijoittajille. Nyt tehdyt sijoitukset koskevat rahastoja, joiden hallinnoijilla on runsaasti kokemusta yritysten kehittämisestä ja vakiintunut markkina-asema. Kumpikin uusi sijoitus myös kasvattaa kohderahastojen kriittistä massaa, mikä on tarpeellista vaativassa suhdannetilanteessa, Torsti jatkaa.

Sentican rahasto tekee pääasiassa enemmistösijoituksia kotimaisiin valmistavan teollisuuden, yrityksille suunnattavien palvelujen ja IT-palvelujen aloilla toimivien pienten ja keskisuurten kasvuyritysten yritysjärjestelyihin. Sentican rahasto tavoittelee salkkuunsa 8-14 kohdeyritystä, joista kuhunkin se sijoittaa tyypillisesti 5-12 miljoonaa euroa.

Nexitin rahasto tekee sijoituksia langattoman ja mobiilin tietoliikenteen aloilla toimiviin teknologiayrityksiin Suomessa, Skandinaviassa ja Yhdysvalloissa. Tavoitteena on luoda suomalaisille teknologiayrityksille väylä Yhdysvaltojen ja edelleen globaaleille markkinoille. Kohdeyritykset voivat olla alkuvaiheessa tai myöhemmässä kasvussa.

Kasvurahastojen Rahaston sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

KRR:n 135 miljoonan euron pääomasta työeläkeyhteisöjen sitoumukset ovat yhteensä 60 prosenttia ja Teollisuussijoituksen 40 prosenttia. Rahasto sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin, tavoitteena sijoittaa markkinatilanteesta riippuen vuosittain kahdesta neljään rahastoon yhteensä 30-50 miljoonaa euroa.


Suomen Teollisuussijoitus Oy
on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitukset ovat tällä hetkellä yli 570 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

– johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
puh. 010 284 3945, esko.torsti (at) ilmarinen.fi

– johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 400 1767, jouni.hakala (at) teollisuussijoitus.fi

– toimitusjohtaja Mika Uotila, Sentica Partners,
puh. 040 553 6110, mika.uotila (at) sentica.fi

– toimitusjohtaja Artturi Tarjanne, Nexit Ventures,
puh. 0400 692 992, artturi.tarjanne (at) nexitventures.com