Etera ja Teollisuussijoitus osallistuvat Kevitsan kaivoshankkeen osakeantiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat solmineet esisopimuksen osallistumisesta Scandinavian Minerals Ltd:n suunnattuun osakeantiin yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan 40 miljoonan dollarin annilla rahoitetaan Kevitsan kaivosprojektia. Kaivostoiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2010.

Kevitsan monimetalliesiintymä sijaitsee Itä-Lapissa Sodankylän kunnan alueella. Kaivostoiminnan tarkoituksena on tuottaa nikkeli- ja kuparirikasteita. Kaivoksesta arvioidaan louhittavan malmia noin 5 miljoonaa tonnia vuodessa.

”Kevitsa on Eteralle oivallinen pitkän ajan sijoitus. Sijoitustuoton lisäksi tuemme alueellisesti suurta rakennushanketta ja luomme työpaikkoja”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Kaivos työllistää aloittaessaan noin 200 henkeä.

”Sijoituksemme Scandinavian Mineralsiin on osa Teollisuussijoituksen kaivossijoitusohjelmaa ja tuo uuden lupaavan yhtiön sijoitussalkkuumme. Näin varmistamme yhdessä kotimaisten sijoittajien kanssa Kevitsan kaivosprojektin etenemisen”, kommentoi johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta.

Kevitsa Mining Oyn toimitusjohtaja Krister Söderholm kertoo, että Kevitsan kaivoshanke etenee hyvin. Investoinnit infrastruktuuriin, kuten teiden ja siltojen rakentaminen, ovat alkamassa. Myös kaivoksen johtoryhmä on rekrytoitu. ”Sodankylän kunnan ja Lapin tuki ja yhteistyö on ollut erinomaisen tärkeää. Tavoitteena on ison ja pitkäaikaisen Kevitsan monimetallikaivoksen avaaminen vuoden 2010 alussa.”

Private placement -järjestelyyn osallistui myös ryhmä suomalaisia rahastoja sekä instituutio- ja yksityissijoittajia, joista valtaosa United Bankersin asiakkaita. United Bankers -konserni on arvostettu suomalainen arvopaperivälitys- ja varainhoitopalveluita tarjoava yritys. UB on jo usean vuoden ajan ollut sijoittajana Scandinavian Mineralsissa ja toimi kaupassa yrityksen neuvonantajana.

Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Kalevi Hemilä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, p. 010 553 3487 tai 0400 412 933, kalevi.hemila (at) etera.fi

– sijoitusjohtaja Mika Pesonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, p. 010 553 3218 tai 050 374 0599, mika.pesonen (at) etera.fi

– johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy, p. 09 6803 6815 tai 050 309 2734, kimmo.viertola (at) teollisuussijoitus.fi

– toimitusjohtaja Krister Söderholm, Kevitsa Mining Oy, 09 611 140 tai 050 5423113, soderholm (at) scandinavianminerals.com


Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vakuutettuja Eteralla on 250 000. Eläkkeitä Etera maksaa 800 miljoonaa euroa 156 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on noin 6 miljardia euroa. Lisätietoja www.etera.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 417 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi