EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Euroopan investointipankki (EIP) ja Tesi ovat sopineet rahoitusohjelmasta, jolla kanavoidaan EU:n ESIR-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun. Tesin hallinnoimalla rahoituksella suunnataan yhteensä 100 miljoonaa euroa lupaaviin yrityksiin. Puolet summasta tulee EIP:ltä, puolet Tesiltä. Tesin ja EIP:n uuden rahoitusmallin edellytyksenä on, että mukana järjestelyssä on myös yksityisiä sijoittajia yhtä suurella osuudella. Siten 100 miljoonan euron suuruisen rahoituksen katalysoimalla saadaan yhteensä 200 miljoonan euron rahoituspaketti innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun.

Kyseessä on uusi rahoitusmekanismi, joka täydentää EIP:n lainamuotoista ja Tesin oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitus on suunnattu kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille ja on suuruudeltaan 15–30 miljoonaa euroa yritystä kohden. Sen lisäksi jokaisessa rahoituskierroksessa on vähintään yhtä paljon yksityistä pääomaa. Sitä voi käyttää esimerkiksi kasvun vauhdittamiseen, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen.

– Suomi on onnistunut hyödyntämään varsin hyvin EU:n tarjoamia rahoitusvälineitä hallituksen tavoitteiden mukaisesti. Tämä näkyy erityisesti ESIR-rahoituksen hyödyntämisessä. Nyt julkistettu rahoitusohjelma, joka otetaan EU:ssa käyttöön ensimmäisenä Pohjoismaissa, täydentää osaltaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen tarjontaa ja avaa kasvuyritysten rahoituksen pullonkauloja. Tänään julkistettu Tesin ja EIP:n rahoitusohjelma vauhdittaa kansantaloudelle ja työllisyydelle tärkeiden innovatiivisten kasvuyritysten ja midcap-kokoisten yritysten kasvua, painottaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Uusi rahoitusmalli mahdollistaa aiempaa suuremmat rahoituskierrokset ja monipuolistaa kasvuhaluisten yritysten rahoitusrakenteita. Se vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä kykyä tehdä merkittäviä investointeja. Olemme iloisia siitä, että voimme EIP:n kumppanina kanavoida suomalaisille yrityksille oman pääoman ehtoista ESIR-rahoitusta, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

Kilpailukykyä eurooppalaisille yrityksille

Euroopan investointipankille kyse on uudenlaisesta rahoitusmuodosta, sillä aiemmin se on tarjonnut yrityksille pääasiassa vain lainamuotoista rahoitusta ja takauksia. Tesi on Pohjoismaissa EIP:n ensimmäinen kumppani, joka kanavoi yrityksille ESIR-rahoitusta suorina pääomasijoituksina.

– Tästä rahoitusohjelmasta on syytä olla ylpeä, toteaa EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb. – mekanismi on suunniteltu täyttämään suomalaisen pääomasijoitusmarkkinoiden aukkoja, jotka hidastavat yritysten kehitystä ja kansainvälistymistä. Uskon, että osumme tällä EU:n tukemalla investointiohjelmalla napakymppiin, sillä sen painopisteitä ovat pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen sekä yhteistyö valtion pääomasijoitusyhtiön kanssa.

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointisuunnitelmaa, eli niin sanottua Juncker Plania. Sillä pyritään turvaamaan eurooppalaisten pk-yritysten rahoituksen saaminen, investoinnit ja talouskasvu.

– Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) investointiohjelma on luotu edistämään pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä käsiksi rahoitukseen, jota ne tarvitsevat luodakseen kasvua, innovaatioita ja uusia työpaikkoja. Tähän mennessä noin 700 000 pienyritystä ympäri Euroopan on hyötynyt rahastosta. Olen iloinen siitä, että tänään julkistetulla järjestelyllä investointiohjelma tarjoaa suomalaisille yrityksille 100 miljoonan euron rahoitusmahdollisuudet, sanoo Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Lisätiedot:
EIP: Tim Smit, p. +352 691 286 423, – @EIB, #EIB60
Tesi: Toimitusjohtaja Jan Sasse, p. 040 861 9151
Euroopan komissio: Siobhan Millbright, p. +32 22 957 361, – @EU_Commission, #investEU
TEM: ministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, p. 050 463 9929 ja Jyrki Orpana, p. 050 409 4457, @Tem_uutiset

Elinkeinoministeri Mika Lintilän esitys

Tesin toimitusjohtaja Jan Sassen esitys

Sanastoa
EIP. Euroopan investointipankki. EU:n jäsenvaltioiden omistama pitkäaikaista rahoitusta tarjoava pankki.
ESIR. Euroopan strategisten investointien rahasto.
PK-yritys. Yritys, joka työllistää alle 250 henkilöä ja jonka liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
Midcap. Suuryritys, joka työllistää alle 3000 henkilöä ja jonka liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa.