Eurooppalaiset sijoittajat vaikuttavan venture capital -sijoittamisen edelläkävijöitä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Hiljattain julkaistun European Women in VC -verkoston raportin mukaan Eurooppa on aikaisen vaihteen venture capital -sijoittamisessa ja kasvua tukevassa vaikuttavuussijoittamisessa maailman johtava alue. Euroopassa kolmasosa vuonna 2023 sijoitetusta 53 miljardista venture capital -eurosta sijoitettiin startup-yrityksiin, joiden toiminta vastaa suoraan yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

European Women in VC:n ja Founders Forum Groupin sekä Tech Nationin vuoden 2024 Beyond Returns -raportti sisältää viimeisintä tietoa ja analyysiä venture capital -sijoittamisen laaja-alaisista vaikutuksista eurooppalaiseen teknologiateollisuuteen, liike-elämään ja yhteiskuntaan. Lisäksi raportissa julkaistiin kysely Euroopan johtaville venture capital -pääomasijoittajille (GP, general partner) ja rahastosijoittajille (LP, limited partner) suunnatun kyselytutkimuksen tulokset. Tesi on European Women in VC -järjestön yhteisöjäsen.

Vaikuttavuussijoittaminen on monimutkainen prosessi, jonka säännöt eivät ole vielä ottaneet lopullista muotoaan. Tästä huolimatta suuri osa kyselyn lähes 400 vastaajasta kertoi pitävänsä kestävyyttä, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, ympäristöä ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa tärkeimpinä sijoituspäätöksiinsä vaikuttavina tekijöinä.

Raportin tulokset osoittavat, että yksityiset sijoittajat pitävät kestävyyttä yhä tärkeämpänä sijoituksia tehdessään. Esimerkiksi eurooppalaiset teknologia-alan kasvuyritykset keräsivät vuonna 2023 yhteensä 53 miljardia euroa, mistä kolmasosa sijoitettiin yrityksiin, joiden toiminta vastaa suoraan yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Jopa kolmannes vastaajista kertoi käyttävänsä kestävän kehityksen tavoitteita sijoittamisen ohjenuorana.

Tärkeimpinä pidettiin seuraavia tavoitteita: ilmastotoimet, teollisuuden innovaatiot sekä terveys ja hyvinvointi. 88 prosenttia kyselyyn osallistuneista venture capital -pääomasijoittajista kertoi käyttävänsä sijoituspäätöksissään vaikuttavuusinvestointikehystä tai muuta vastaavaa välinettä, jotta sijoitustoiminta vastaisi heidän arvojaan tai asetettuja vaikuttavuustavoitteita rahastoissaan.

Pääomasijoittamisen myönteinen vaikutus on nähtävillä useilla kriittisillä aloilla. Hyvä esimerkki tästä on ilmastoteknologia (climate tech), jossa startupit keräsivät yhteensä 18,2 miljardia euroa rahoitusta vuonna 2023. Sijoitukset ilmastoteknologiaan ovat kolminkertaistuneet kolmen viime vuoden aikana ja ovat nyt yli 20 miljardia euroa. Venture capital – sekä LP-sijoittajia motivoi halu tehdä ympäristövaikutuksiltaan positiivisia sijoituspäätöksiä. Noin kolmannes (31 %) kyselyn vastaajista kertoo, että heille ensisijainen sijoituspäätöksen vaikutin oli hiilijalanjäljen pienentäminen, kun taas yli puolet (52 %) kaikista vastaajista kertoi pitävänsä ilmastohankkeiden edistämistä seuraavan vuoden tärkeimpänä prioriteettina.

Monimuotoisuus ja inkluusio säilytti asemansa tärkeänä tekijänä. Esimerkiksi vastaajista 87 prosenttia uskoi, että venture capital -markkinan monimuotoistuminen johtaa parempiin investointipäätöksiin ja tuottoihin. Taas 82 prosenttia venture capital -sijoittajista ja 77 prosenttia LP-sijoittajista piti tärkeänä, että heidän sijoituskohteidensa perustajatiimit ovat monimuotoisia. Naisten johtamat ja yhdessä johdetut venture capital -pääomasijoitusrahastot tarjoavat ylivoimaisia tuottoja, kuten European Women in VC:n vuoden 2023 tutkimuksessa todetaan.

Kasvurahoitusta on saatavilla ennennäkemättömän suuri määrä, ja ala on todistetusti onnistunut saattamaan tärkeitä innovaatioita markkinoille. Tästä huolimatta venture capital -markkina on yhä alirahoitettu. Erityisesti monimuotoiset ja naisten johtamat rahastot tarjoavat huippuluokan tuottoja ja ovat vaikuttavuudeltaan myönteisiä. Ne ansaitsisivat paljon suurempia sijoituksia rahastosijoittajilta. On ensiarvoisen tärkeää, että myös suurimmat sijoittajatahot toimivat ekosysteemin kaikilla tasoilla aina rahastojen rahastoista (fund-of-funds) suoriin sijoituksiin sekä keskittyvät moniin erilaisiin pääomatyyppeihin. Meidän on aika siirtyä järjestelmätason ajatteluun, jotta voimme yhdessä ratkaista joitain ihmiskunnan polttavimmista haasteista. Nyt on historiallisen hyvä aika olla venture capital -sijoittaja”, Kinga Stanislawska, European Women in VC -järjestön perustajajäsen, toteaa.

Beyond Returns -raportti perustuu laajaan kyselytutkimukseen, johon osallistui vuonna 2023 yhteensä 400 venture capital – ja LP-pääomasijoittajaa. Raportti sisältää myös pitkiä haastatteluja venture capital -markkinoiden johtavilta nimiltä. Raportti syntyi European Women in VC:n ja Founders Forum Groupin sekä Tech Nationin yhteistyöstä, ja siinä analysoidaan sekä eritellään viimeisintä sijoitusalaan liittyvää dataa. Tutkimus valottaa venture capital -sijoittamisen laaja-alaisia vaikutuksia eurooppalaiseen teknologiateollisuuteen, liike-elämään ja yhteiskuntaan. Tesi on European Women in VC -järjestön yhteisöjäsen.

Lue koko raportti (englanniksi)

European Women in VC

European Women in VC (EWVC) on sijoittajaverkosto, joka tuo yhteen laajan joukon naispuolisia riskipääoma- ja kasvusijoittajia Euroopasta ja sen ulkopuolelta. EWVC pyrkii purkamaan riskipääomasijoitusmaiseman sukupuolivinoumaa ja nostamaan esiin naisjohtoisten ja eri sukupuolten edustajia työllistävien yritysten taloudellisia ja vaikuttavuuteen liittyviä saavutuksia.

Lisätiedot

Alicja Stelmach, markkinointi- ja viestintävastaava, alicja@europeanwomenvc.org

Founders Forum Group

Founders Forum Group (FFG) on maailmanlaajuinen yhteisö ja yritysrypäs, joka tukee yrittäjiä näiden polun eri vaiheissa. Sen foorumit tuovat yhteen maailman vaikutusvaltaisimpia yritystoimijoita, sijoittajia, yrityksen ja valtion elinten johtotahoja. Foorumeja järjestetään merkittävissä paikoissa eri puolilla maailmaa, ja niissä pyritään löytämään vastauksia aikamme ratkaiseviin kysymyksiin.

Lisätiedot

Abi Wilkinson, neuvonantaja, abi@founderscomms.co

Natasha Jones, perustajajäsen, natasha@founderscomms.co

Tech Nation

Vuonna 2023 FFG osti Tech Nationin, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan johtava teknologia-alan yrityskasvualusta. FFG jatkaa aiemmin valtionrahoitteisia Tech Nation -hankkeita, jotka keskittyvät taipaleensa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin, moninaisiin perustajajoukkoihin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan teknologiaekosysteemin tietopohjaiseen tutkimukseen. Tech Nation tukee myös Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön Talent Visa -viisumimenettelyä.