Eurooppalaiset valtiolliset pääomasijoittajat yhteistyöhön perustamaan monikansallista venture capital -rahastojen rahastoa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Yhdeksän eurooppalaista valtiollista pääomasijoittajaa, mukaan lukien Suomen Teollisuussijoitus, allekirjoittivat eilen Brysselissä aiesopimuksen yhteiseurooppalaisen venture capital -rahastojen rahaston perustamisesta.

Sopimuksessa mukana ovat Caixa Capital (Portugali), Capital for Enterprise (Iso-Britannia), CDC Entreprises (Ranska), Enterprise Ireland (Irlanti), Suomen Teollisuussijoitus (Suomi), Krajowy Fundusz Kapita?owy (Puola), PMV nv (Belgia), Société Régionale d’Investissement de Wallonie (Belgia) ja TANEO (Kreikka). Nämä European Venture Fund Investors Networkin (EVFIN) jäsenet pyrkivät perustamaan yhteisen rahastojen rahaston helpottamaan varhaisen vaiheen yritysten tämänhetkistä vaikeaa rahoitustilannetta Euroopassa.  

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen pääomasijoitusyhtiöiden keräämät varat EU:ssa ovat laskeneet 70 % ja sijoitukset pk-yrityksiin 50 % (lähde: Dow Jones Venture Source 2011 ja EVCA/PEREP Analytics 2007 – 2009). Euroopan varhaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinat ovat hajanaiset, koostuen lähinnä pienistä hallinnointiyhtiöistä, joilla ei ole kriittistä massaa toimia kansainvälisesti. Tämä on johtanut negatiivisiin tuottoihin ja laskenut yksityisten sijoittajien kiinnostusta alaan.

EU 2020 -strategian ja Eurooppa-neuvoston 4.2.2011 kokouksen päätösten mukaisesti yhdeksän mukana olevaa EVFIN-tahoa ovat kartoittaneet mahdollisuutta perustaa vuoteen 2013 mennessä eurooppalaisen pääomasijoitusrahastojen rahaston, joka keräisi sijoitettavat varat ja osaamisen yhteen instrumenttiin. Rahastojen rahaston tavoitekoko olisi noin 250 miljoonaa euroa. Sen tarkoituksena olisi katalysoida yhteiseurooppalaista varhaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa tukemalla pääsääntöisesti kansainvälisiä sijoituksia tekeviä venture capital -rahastoja. Tällainen monikansallinen rahastojen rahasto maksimoisi sijoitusten vipuvaikutusta ja parantaisi pääomasijoitusrahastojen rahoituksen saatavuutta.

Sopimuksen osapuolet tavoittelevat hankkeeseen rahoitusta Euroopan komissiolta. He pyrkivät saamaan hankkeeseen myös muita EU:n kansallisia toimijoita.

”Rahastojen rahasto voisi tulevaisuudessa toimia mallina muille eurooppalaisten pk-yritysten rahoitusta edistäville sijoitusinstrumenteille. Näitä instrumentteja tullaan kehittämään seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosina 2014 – 2020”, sanoo Pascal Lagarde, CDC Entreprisesin toimitusjohtaja ja EVFIN:n puheenjohtaja.

”Olemme tyytyväisiä, että eurooppalaiset valtiolliset sijoitusyhtiöt ovat tiivistäneet yhteistyötään katalysoidakseen yhteiseurooppalaista riskirahoitusmarkkinaa.  Tukemalla innovatiivisten ja nopean kasvupotentiaalin omaavien pienten ja keskisuurten teknologiayritysten pääsyä riskirahoituksen piiriin vahvistetaan eurooppalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä. Toteutuessaan EVFIN:n rahastojen rahasto olisi tervetullut lisäys laajentamaan eurooppalaisen venture capital -toimialan rahoituspohjaa”, sanoo Teollisuussijoituksen rahastotiimin johtaja Anne Riekki
 

Lisätietoja:

Anne Riekki, johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puh: 050 337 4434, sähköposti: anne.riekki@teollisuussijoitus.fi

Lola Merveille, European Venture Fund Investors Network
Puh:+32 2 504 8006, sähköposti:lola.merveille@caissedesdepots.fr                            

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 660 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi