European Batteries Oy:llä 13,7 miljoonan euron suunnattu osakeanti

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy, Fennia-ryhmän yhtiöt Eläke-Fennia ja Fennia, EM Group Oy ja yksityiset sijoittajat merkitsivät European Batteries Oy:n järjestämässä suunnatussa osakeannissa yhteensä 13,7 milj. eurolla yhtiön osakkeita. Cleantech-sektorilla toimiva European Batteries kehittää, valmistaa ja markkinoi suuria litium-ioni -akkuja ja akkujärjestelmiä. Akkuja käytetään energialähteinä suurissa sähkö- ja hybridiajoneuvoissa, kuten busseissa ja jakeluautoissa sekä teollisuuden koneissa ja laivoissa. Suuret litium-ioni -akkujärjestelmät tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon varavoimajärjestelmille ja suurille energiavarastoille.

European Batteriesin nyt toteuttama rahoituskierros mahdollistaa yhtiön siirtymisen tuotannon ylösajovaiheesta teolliseen tuotantotoimintaan ja sen jatkokehittämiseen. Rahoituskierros tarjoaa yhtiölle myös sen vaatimat resurssit kansainvälisen asiakaskunnan ja yhteistyökumppaniverkoston rakentamiseen. ”Yhtiö on tyytyväinen saadessaan kotimaiset sijoittajat mukaan kehittämään suomalaista kasvuyritystä uudelle toimialalle ja kehittyvälle markkinalle”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Jukka Koskinen.

”Puhtaan teknologian alueella toimiva European Batteries on suomalaisittain ja jopa pohjoismaisittain merkittävä kasvuyrityshanke. Fennia-ryhmä haluaa olla mukana rahoittamassa suomalaista yrittämistä ja työtä. Innovatiivinen tulevaisuuteen suuntautunut yhtiö sopii hyvin vastuullisen sijoittajan salkkuun”, sanoo Eläke-Fennian sijoitusjohtaja Eeva Grannenfelt.

”Uskomme, että akkujärjestelmien tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan, kun esimerkiksi sähköautojen ja monien muiden puhtaan teknologian sovellusten käyttö yleistyy.  European Batteries on merkittävä uuden puhtaan teknologian teollinen hanke. Se on ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja haasteellinen kehittämistehtävä korkean riskin teknologiakentässä”, Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola kommentoi.

EM Group on ollut yksi European Batteriesin pääomistajista vuodesta 2009. ”EM Groupin tytäryhtiössä Enstossa kehitetään voimakkaasti muun muassa sähköautojen latausjärjestelmiä ja muita cleantech- ja energiaa säästäviä sähköistysjärjestelmiä. Tässä ns. energiavallankumouksessa eräs kulmakivi ovat suuret litium-ioni -akut. Tämän takia sijoitus European Batteriesiin on meille tärkeä”, perustelee EM Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Miettinen sijoitustaan.

European Batteries työllistää tällä hetkellä yli 70 henkeä toimipisteissään Espoossa, Tuusulassa ja Varkaudessa. Yhtiö käynnisti akkujen ja akkujärjestelmien tuotannon tehtaallaan Varkaudessa syksyllä 2010. Vuoden 2011 liikevaihtotavoite on noin 15 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:

Jukka Koskinen, toimitusjohtaja, European Batteries Oy
Puh: +358 40 749 9402, e-mail: jukka.koskinen (a)europeanbatteries.com

Eeva Grannenfelt, sijoitusjohtaja, Eläke-Fennia
Puh: +358 50 544 6355 e-mail: eeva.grannenfelt(a)elake-fennia.fi

Juha Marjosola, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puh +358 9 6803 6811, e-mail: juha.marjosola(a)teollisuussijoitus.fi

Timo Miettinen, hallituksen puheenjohtaja, EM Group Oy
Puh: +358 204 76 3551, e-mail: timo.miettinen(a)emgroup.fi


European Batteries Oy valmistaa suuria, litium-ionipohjaisia rautafosfaattiakkujärjestelmiä, joiden kysyntää erityisesti ajoneuvoteollisuus ja tiukentuvat ympäristösäädökset ovat voimakkaasti vauhdittaneet. European Batteries tarjoaa kattavan ratkaisun yksittäisistä moduuleista aina akunhallintajärjestelmiin ja usean megawatin kokonaistoimituksiin asti. Yrityksen tavoitteena on olla yksi teollisuudenalansa johtavista toimijoista, joka merkittävällä tavalla edistää uusien energiamuotojen käyttöönottoa. Kesäkuussa 2010 avattu Varkauden 10.000 neliömetrin akkutehdas hyödyntää alan viimeisintä osaamista ja teknologiaa. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 100 MWh, jolla voi varustaa esimerkiksi 3 000 täyssähköautoa. Lähivuosien aikana toteutettavat laajennusvaiheet mahdollistavat tuotantokapasiteetin kolminkertaistamisen. www.europeanbatteries.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 660 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Fennia-ryhmä on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Ryhmä tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille kaikki niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Ryhmään kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuutusyhtiö Fennia, työeläkeyhtiö Eläke-Fennia ja henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia. Yhdessä ryhmä tarjoaa asiakkailleen monipuolista asiantuntija-apua vakuutusasioiden suunnittelussa, riskienhallinnassa, säästämisessä sekä työhyvinvoinnin edistämisessä. www.fennia.fi

EM Group on suomalainen perheyritys, joka kehittää ja omistaa erityisesti sähköalan teollisuutta. Tärkein tytäryhtiömme on Ensto Oy. Yritykset toimivat 20 maassa ja työllistävät n. 1700 henkeä. Konsernin liikevaihto on n. 250 miljoonaa euroa. www.emgroup.fi