European Women in VC julkaissut ensimmäisen analyysin sukupuolten monimuotoisuudesta Euroopan pääomasijoitusalalla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Euroopan pääomasijoitusalalla vuosi 2021 oli ennätyskasvun vuosi, sillä vuoden aikana eurooppalaisiin startup-yrityksiin sijoitettiin yli 100 miljardia euroa. Näiden sijoitusten avulla on luotu lähes 100 yli miljardin euron arvostuksen ylittävää yritystä ja luotu vahva pohja vuoden 2022 startup-yritysinvestoinneille.

Woman in VC -monimuotoisuusraportin yhteistyökumppanit ja tukijat

Huolimatta näistä päätä huimaavista tuloksista alalla on edelleen haasteita, erityisesti sukupuolten monimuotoisuuden suhteen. Tältä osalta edistystä ei ole tapahtunut. Kun verrataan vuosia 2021 ja 2020, täysin miehistä koostuvien perustettujen yritysten, pelkästään naisten perustamien yritysten tai sekasukupuolisten perustajaryhmien perustamien yritysten saamien rahoitusten prosenttiosuudet ovat pysyneet käytännössä ennallaan.

Tätä varten European Women in VC pyysi IDC:tä (www.idc.com) analysoimaan naisten saaman rahoituksen puutteita sekä yritysten rahoittajien että perustajien tasolla ensimmäisessä Euroopan kattavassa raportissa (joka kattoi 27 EU-maata + Yhdistyneen kuningaskunnan). Analyysi perustui kyselyyn ja kerättyihin tietoihin, jotka liittyivät sukupuolten monimuotoisuuteen Euroopan pääomasijoitusalalla.

Rahoituksen osalta sukupuolten välinen kuilu näkyy kaikkialla. Yli 400 pääomasijoitusyritykselle, joista kunkin hallinnoitavat varat olivat vähintään 25 miljoonaa euroa, tehdyn sekundäärisen tutkimuksen ja kyselyn perusteella keskimäärin 85 % pääomasijoitusyritysten yhtiökumppaneista oli miehiä ja 15 % naisia. ​

Kun tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoisuutta pääomasijoitus- ja rahoitustasolla, on selvää, että naispuolisten yhtiökumppanien määrän on noustava. Näiden naispuolisten yhtiökumppanien on etenkin saatava suurempia pääomia hallinnoitavikseen, hallinnoitava suurempia rahastoja, jos he haluavat vaikuttaa startup-markkinoihin ja pystyä vaikuttamaan hallinnoitaviin yrityksiin. Todellisen investointivallan (vaikutusvallan) arviointi osoittaa, että naispuolisilla yhtiökumppaneilla on heikompi investointivallan (9 %) osuus kaikista hallinnoitavista varoista verrattuna miespuolisiin yhtiökumppaneihin, joiden osuus on 91 %. Tämä osoittaa, että naiset ovat usein yhtiökumppaneita pienemmissä rahastoissa.

”Suurten bioteknologian ja biotieteiden alan pääomarahastojen vahva esiinnousu tietyillä Euroopan alueilla on varhainen merkki siitä, että naispuoliset sijoittavat saavat hallinnoitavakseen enemmän pääomia ja että sijoitustiimien sukupuolikoostumus monipuolistuu”, kertoo Kinga Stanislawska, yksi European Women in VC -järjestön perustajajäsenistä. ”Jos tämä pääomarahoituksen osa-alue poistettaisiin analyysistä, naispuolisilla yhtiökumppaneilla olisi huomattavasti heikompi edustus eurooppalaisella pääomasijoitusalalla.”

Lisäksi raportin mukaan – yritysten perustajien näkökulmasta katsottuna – naispuolisten yritysten perustajien saaman rahoituksen vähäisyys on pysynyt hyvin pitkälti samana kuin edellisinä vuosina, vaikkakin molemmista sukupuolista koostuvien yritysten perustajaryhmien osuus on hieman kasvanut. Vuonna 2021 naisten johtamat startup-yritykset saivat vain 1,8 % Euroopan alueen investoinneista.

”Ongelma on systeeminen, ja siksi meidän pyrittävä löytämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Pääomien epätasapaino näkyy startup-tason lisäksi myös koko arvoketjussa, ja siihen on puututtava pääomavirtojen lähteissä. Tarvitsemme enemmän pääomia naisten johtamille rahastoille ja naispuolisille yhtiökumppaneille rahoitusten johtotasolla! Näin naispuoliset startup-yritysten perustajat saavat enemmän riskipääomaa, ja samalla voidaan paremmin puuttua vaikuttavuusinvestointiin ja älykkääseen investointiin,” kommentoi Anna Wnuk, European Women in VC -yhteisön johtaja.

Raportin mukaan naispuoliset yritysten perustajat edistävät positiivisesti kriittisiä vertikaaliosa-alueita koko ekosysteemissä, kuten koulutusta, kestävää kehitystä ja terveydenhuoltoa. Naispuoliset sijoittajat tukevat myös todennäköisemmin näitä naisten johtamia yrityksiä. – Michał Kramarz  Google for Startups CEE, toimitusjohtaja

Vaikka kyselyn tulokset osoittavat, että naisilla on merkittävä edustus sijoitusyhtiöiden alemmissa tehtävissä ja että naisten kiinnostus pääomasijoittamisen maailmaa kohtaan on kasvussa, urakehityspyramidi on jyrkkä ja naiset eivät yleensä yllä yhtiökumppanitasolle. Naisten keräämät ja hallinnoimat varat ovat myös keskimäärin pienempiä suhteessa hallinnoitaviin kokonaisvaroihin. ​”Nykytilanne, jossa sijoitukset kohdistuvat homogeeniseen yrittäjäryhmään, on ongelmallinen. Meiltä jää hyödyntämättä paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon potentiaalia jää lunastamatta. Meidän on tasoitettava tilannetta tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille,” toteaa Corinne Vigreux, TOMTOM-yhtiön perustaja.​

Raportin toimeksiantaja ja laatija oli European Women in VC, joka on miesten ja naisten yhteisö, joka pyrkii edistämään muutosta koko pääomasijoitusalalla Euroopassa ja muualla.

Experior VC on Euroopan ensimmäinen naisten perustama ja hallinnoima pääomasijoitusyritys. Yksi sen perustajista on Kinga Stanislawska.

Koko raportti on löydettävissä verkosta ja sosiaalisen median kanavista. Muita lehdistölle ja medialle tarkoitettuja materiaaleja on saatavissa täältä.

Raportin on laatinut European Women in VC seuraavien kansainvälisten tiedonhakuun osallistuvien ja tarkoitusta tukevien kumppanien tukemana: Google for Startups, UBS, EY, AlterDomus, Isomer, Orrick, KfW Capital, Evli Growth Partners, PFR Ventures, Euroopan investointipankki, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) ja monet muut.

Median yhteishenkilö (yhteydenotot englanniksi):

Anna Wnuk
anna@experior.vc
matkapuhelin/whatsapp +48 601 771 122

EUROPEAN WOMEN IN VC 

Linkedin
Twitter

EXPERIOR VC

Linkedin
Twitter

Kinga Stanislawskan Twitter
Anna Wnukin Twitter

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII