Folmer keräsi 62 MEUR rahaston kotimaisten pk-yritysten kehittämiseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoittaja Folmer Management Oy on koonnut toisen pääomasijoitusrahastonsa, Folmer Equity Fund II Ky:n, joka jatkaa Folmer Equity Fund I Ky -rahaston aloittamaa sijoitus- ja kehitystyötä suomalaisissa pk-yrityksissä. Rahaston koko ensimmäisessä sulkemisessa on 62 milj. euroa ja rahaston maksimikoko on 75 milj. euroa.

Folmer Equity Fund II tekee enemmistösijoituksia kotimaisiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on noin 2-50 milj. euroa ja yritysarvo 3-15 milj. euroa. Rahaston arvonluontimalli perustuu sijoituskohteen muutostarpeen ja kasvupotentiaalin identifiointiin sekä human capital -osaamisen kehittämiseen kilpailueduksi.

”Työmme pääomasijoitustoiminnan ja kotimaisen pk-yrittäjyyden parissa saa toisen rahastomme kautta jatkoa. Näytöt ensimmäisestä rahastosta ovat hyviä: rahaston kuuden sijoituskohdeyrityksen liikevaihdot ovat kasvaneet vuositasolla keskimäärin selvästi yli 10%. Tämä on saavutettu yhdessä yrittäjien kanssa muun muassa määrätietoisella strategiatyöllä, investoinneilla yritysten henkilöstöön sekä johtamisen tukemisella”, toteaa Folmer Management Oy:n toimitusjohtaja ja partner Sami Tuominen.

”Tuloksellinen toimintatapamme henkilöstöpääoman arvon tunnistavana yritysjohdon kumppanina on rakentanut luottamusta niin sijoittajissa kuin yrittäjissäkin. Jatkamme työtämme vahvan kasvun edistäjänä,” lisää Folmer Management Oy:n pääomasijoitusjohtaja ja partner Johanna Marin.

Folmer Equity Fund II Ky -rahaston suurimmat sijoittajat ovat Euroopan investointirahasto (European Investment Fund), Tesi, Kasvurahastojen Rahasto II, Ilmarinen, Tradeka-sijoitus, OP Vakuutus, ELO, Folmer Management, OP-Eläkekassa ja OP-Henkivakuutus. Euroopan investointirahaston sijoitus saa EU-tukea Euroopan komission rahoittamasta COSME-ohjelmasta.

”Euroopan investointirahasto laajentaa erityisen mielellään verkostoaan Suomessa ja tukee Folmeria ja sen selkeää, lisäarvoa tuottavaa strategiaa. Folmer auttaa täydentämään EIF:n olemassa olevaa portfoliota ja markkinainfrastruktuuria tarjoamalla vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja pohjoismaisille yrityksille”, toteaa EIF:n Head of Lower Mid-Market, Jean-Philippe Burcklen.

”Suomalaisessa pienemmän kokoluokan yritysjärjestelymarkkinassa on kysyntää ammattitaitoisille tiimeille, jotka kykenevät kehittämään pk-yrityksiä kotimarkkinoiden haastajiksi ja edelläkävijöiksi sekä kohti kansainvälistymistä. Folmer on kerännyt aikaisemman rahastonsa myötä kokemusta tämän kokoluokan yritysjärjestelysijoituksista. Rahaston kohdeyhtiöt kykenevät riittävästi resursoituina investoimaan toimintansa kehittämiseen, kasvuun ja laajenemiseen uusille markkina-alueille”, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Tesistä. 
 

Lisätietoja:

Sami Tuominen, toimitusjohtaja, Folmer Management Oy
040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi

Johanna Marin, pääomasijoitusjohtaja, Folmer Management Oy
040 533 9115, johanna.k.marin@folmer.fi

Riitta Jääskeläinen, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)
050 309 2733,  riitta.jaaskelainen@tesi.fi

 
Folmer Management Oy on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee kohdeyritysten kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla. Lisätietoja: www.folmer.fi

Tesi on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä on 1 miljardi euroa ja kohdeyritysten lukumäärä yhteensä 660. @TesiFII

 
Folmer Equity Fund II Ky benefits from the support of the European Union under the Equity Facility for Growth established under Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and the Council establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME) (2014-2020). Businesses can contact selected financial institutions in their country to access EU financing: www.access2finance.eu.