Hallitus käynnistää mittavan kasvurahoitusohjelman

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 060/2013
27.3.2013

Hallitus päätti kehysriihessä, että se käynnistää pitkäaikaisen kasvurahoitusohjelman, joka vahvistaa pääomasijoitusmarkkinoita ja tukee pk-yritysten kasvua. Rahasto-ohjelma toteutetaan yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa siten, että rahastojen pääomista vähintään puolet kerätään yksityisistä lähteistä. Rahasto-ohjelman koko voi parhaimmillaan nousta jopa miljardiin euroon seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Valtion rahoitus ohjelmaan kanavoidaan Tekesin kautta alkaviin yrityksiin keskittyviin rahastoihin ja Suomen Teollisuussijoituksen kautta kasvurahastoihin. Yksityisiä sijoittajia kannustetaan alkavien yritysten rahastoihin tarjoamalla niille valtion sijoitusta parempi tuotto.

– Ajankohta hallituksen kasvurahasto-ohjelmalle on otollinen. Suomessa on pohjoismaiden myönteisin ilmapiiri kasvuyrityksille. Innovatiivisia yritysaihioita syntyy paljon, mutta rahoituksen puute estää kasvun. Riskipääoman vakaa tarjonta houkuttelee parhaita osaajia kasvuyrittäjiksi, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa

Kymmenen vuoden rahasto-ohjelma

Rahasto-ohjelma on kymmenen vuoden mittainen. Valtio kiinnittää erityistä huomioita siihen, että rahasto-ohjelma ei aiheuta markkinoille häiriötä. Rahasto-ohjelma kohdennetaan erityisesti sinne missä esiintyy markkinapuutetta.

Ulkopuolinen riskirahoitus käytetään alkavissa kasvuyrityksissä pääasiallisesti uuden korkean osaamisen henkilökunnan palkkaamiseen. Tätä kautta valtiolle tuloutuu jo verotuloina vuodessa arviolta saman verran, kuin mitä valtio investoi ohjelmaan. Lisäksi sijoitetut pääomat palautuvat myöhemmin sijoituksista irtaantumisten myötä mahdollisten tuottojen kera.

Ohjelman rahoittamiseksi Suomen Teollisuussijoitusta pääomitetaan vuosittain 30 miljoonalla eurolla. Lisäksi Tekesin olemassa olevia resursseja kohdennetaan pääomasijoitustoimintaan 20 miljoonaa euroa vuosittain. Myös Finnveran suoria sijoituksia pääomitetaan vuosittain 5 miljoonalla eurolla siirtymäkauden ajan vuoteen 2017, jonka jälkeen valtio luopuu suorista ensisijoituksista yrityksiin.

Työpaikat syntyvät nopeasti kasvaviin yrityksiin

Uudet työpaikat syntyvät valtaosin nopeasti kasvaviin pk-yrityksiin, joiden kasvun edellytys on riittävän ulkopuolisen riskirahoituksen saaminen. Valtiota tarvitaan riskinjakajana, koska riskirahoitusmarkkina on viime vuosina kuihtunut yksityisten sijoittajien ja sitä myötä toimijoiden vetäytyessä markkinoilta. Ohjelma on yksi keino vastata voimakkaaseen rakennemuutokseen erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa, mutta myös muilla toimialoilla.

Rahasto-ohjelman merkittävin sijoituskohde on vireillä oleva Teollisuussijoituksen uusi kasvurahastojen rahasto. Valtion panostus yhdistettynä vähintään yhtä suureen yksityiseen panostukseen synnyttäisi arviolta kymmenen pääomarahastoa, jotka sijoittaisivat noin sataan yritykseen. Sijoitusten ansiosta kohdeyrityksiin luotaisiin 6 000 uutta työpaikkaa viiden vuoden aikana. Arvio perustuu sijoitusohjelmansa kuluvana vuonna päättävän Kasvurahastojen Rahasto I:n kautta saavutettuihin tuloksiin ja Pääomasijoitusyhdistyksen vaikuttavuustutkimukseen.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, TEM, p. 040 756 7180
teollisuusneuvos Sakari Immonen, TEM, p. 050 592 2128