Hopeakaivosyhtiö Sotkamo Silveriin 2,7 miljoonan pääomasijoitus Teollisuussijoitukselta, Teknoventurelta ja yksityissijoittajilta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy, Teknoventure Oy ja ruotsalaiset yksityissijoittajat ovat sijoittaneet yhteensä 2,7 miljoonaa euroa yritysjärjestelyyn, jossa hopeakaivostoimintaa Taivaljärvellä valmisteleva Silver Resources Oy yhdistyi ruotsalaiseen Gexco AB:iin. Yritysjärjestelyllä laajennettiin kaivosyhtiön omistuspohjaa ja vahvistettiin rahoitusta.

Gexco oli listattuna Tukholmaan pohjoismaisten kasvuyritysten NMG-Equity -pörssissä ja yhtiön nimi muutettiin Sotkamo Silver AB:ksi yhdistymisen jälkeen. Uusi nimi Sotkamo Silver AB otetaan käyttöön elokuun aikana.

Yhtiön päähanke on Sotkamon alueella sijaitseva Taivaljärven esiintymä, joka sisältää pääasiassa hopeaa sekä lisäksi sinkkiä, lyijyä ja kultaa.  

–  Tähtäämme siihen, että kaivoksen rakentaminen voidaan käynnistää vuonna 2012 ja hopeaa louhitaan vuonna 2013. Silloin Taivaljärven rikastuslaitoksen tuotantokapasiteetti on arviolta 350 000 tonnia louhittua malmia vuosittain ja tavoitteena on, että louhittavaa riittää ainakin 5-7 vuotta, kertoo Sotkamo Silverin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Timo Lindborg.

–  Rakennusaikana kaivoshanke työllistää 70-100 henkilöä ja kaivostoiminnan käynnistyttyä 70-90 työntekijää, Lindborg laskee.

Nykyisen kaivostunnelin pumppaus vedestä on käynnistetty ja valmiin tunnelin infrastruktuuri tarkistetaan syksyyn mennessä. Alueelle vedetään sähkölinjoja, tasoitetaan maata, ja koekairauksilla varmennetaan hopeavarannon laajuutta ja syvyyttä kaivoksen avauksen näkökulmasta. Kaivostoiminnan kannattavuusselvitykset on aloitettu ja ensi vuonna Sotkamo Silver käynnistää rahoitusneuvottelut meneillään olevien selvitysten pohjalta hopeakaivoksen rakentamiseksi. Investointitarve on noin 25-30 miljoonaa euroa. 

–  Kaivos on mahdollista saattaa tuotantoon poikkeuksellisen nopeasti, koska hanke on jo tutkittu ja tuotantotunneli on valmiina ja hyvässä kunnossa.  Hopean teollisen käytön ennustetaan lisääntyvän mm. aurinkopaneeleissa, lääkkeissä ja vedenpuhdistuksessa. Optiona hankkeessa on kulta, jonka riittävän pitoisuuden todentuminen muuttaisi hankkeen kirjaimellisestikin kullanarvoiseksi, perustelee sijoitusjohtaja, Sotkamo Silverin hallituksen jäsen Mauri Visuri Teknoventuresta.

–  Hopean hyvä hintakehitys maailmanmarkkinoilla puoltaa kaivoshankkeen jatkamista, kommentoi johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta.


Sotkamo Silver AB
:n liikeideana on tutkia mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa ottaen samalla huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristötekijät. Kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta Sotkamo Silver omistaa Suomessa Taivaljärven hopeaesiintymän sekä Tampereen lähellä sijaitsevan Hopeavuoren kultaesiintymän. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa. Sotkamo Silverin osakkeet on listattu Tukholman Pohjoismaisten kasvuyritysten NMG-Equity -pörssiin. www.gexco.se

Teknoventure Management Oy on valtakunnallinen alueellisesti toimiva pk-sektorin pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi viittä rahastoa, joiden yhteenlasketut sijoitusvarat ovat noin 50 miljoonaa euroa. Yrityksen toimipaikkana on Oulu. Teknoventure Management Oy kuuluu Profita Groupiin, jolla on toimistot Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Oulussa. Ryhmän palveluksessa on 20 pääomasijoittamisen ammattilaista ja ryhmän hallinnoimat rahastopääomat ovat noin 200 miljoonaa euroa. www.teknoventure.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 650 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Lisätietoja:

–  toimitusjohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB,
puh. 040 508 3507, timo.lindborg (at) silver.fi

–  sijoitusjohtaja Mauri Visuri, Teknoventure Management Oy,
puh. 040 865 7946, mauri.visuri (at) profitagroup.fi

–  johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 309 2734, kimmo.viertola (at) teollisuussijoitus.fi