HR House Group Oy:n omistuspohja laajenee

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat ostaneet 40 % osuuden HR House Group Oy:stä. HR House on henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja HRM-ohjelmistojen asiantuntijayritys. HR House palvelee laaja-alaisesti suomalaista liike-elämää, yhteisöjä ja julkishallintoa ja sen asiakkaat edustavat useita toimialoja. Yritysjärjestelyn yhteydessä aiempi omistaja Canelco irtautuu yhtiöstä kokonaan.

HR House toimii kasvavalla henkilöstöpalvelualalla. Työmarkkinat ovat tällä hetkellä voimakkaan muutoksen alla, perinteiset työsuhteet vähenevät ja henkilöiden työurat monipuolistuvat. Työnantajat hakevat joustavuutta ja tehokkuutta, työntekijät puolestaan monitaitoisuutta ja vaihtelua. Henkilöstöpalveluala on kasvanut vuosittain n. 20%. Sen liikevaihto Suomessa oli arviolta noin 1,5 miljardia euroa vuonna 2011.

”Henkilöstöpalvelutoimiala kasvaa vahvasti Suomessa. Toimiala on edelleen varsin fragmentoitunut ja tulevaisuudessa toimialan asiakkaat tarvitsevat laaja-alaisempia palveluratkaisuja. Näkemykseni mukaan toimialalla tulee tulevaisuudessa tapahtumaan yritysjärjestelyiden kautta tapahtuvaa toimialan konsolidaatiota, jossa uskon HR Housen olevan vahvasti mukana”, sanoo HR House Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Kiuru.

”Henkilöstöpalveluala on yhteiskunnallisesti merkittävä, ja sen rooli korostuu entisestään haastavassa taloustilanteessa. Henkilövuokrauspalvelut madaltavat työllistämiskynnystä sekä nopeuttavat työllistymistä. Tämä auttaa erityisesti pk-yrityksiä reagoimaan nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin. HR House on ketterä toimija, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin”, toteaa sijoitusjohtaja Heikki Vesterinen Teollisuussijoituksesta.

”Uusien omistajien myötä pystymme nyt luomaan kilpailukykyisemmän yhtiön ja jatkamaan entistä paremmin kasvu-uralla”, sanoo HR House Group Oy:n toimitusjohtaja Marjo Kaipainen.

”HR House tulee jatkamaan edelleen vahvalla kehityspolulla myös uusien sijoittajien kanssa. On ollut ilo olla rakentamassa Suomeen merkittävää henkilöstöalan toimijaa”, sanoo Canelco Capital Oy:n johtaja Pekka Hietala.

HR Housen liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa vuonna 2011. Yhtiön palveluksessa on suoraan 50 henkilöä, ja lisäksi 2200 vuokratyöntekijää. HR Housen avulla tehdään vuosittain lähes 200 000 työvuoroa. HR House toimii valtakunnallisesti ja sillä on toimipisteet Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kotkassa, Tampereella ja Helsingissä. Yhtiöllä on toimintaa myös Virossa.


Lisätietoja:

Martti Kiuru, hallituksen puheenjohtaja, HR House Group Oy
sähköposti: martti.kiuru@hrhouse.fi, puh: 040 5811 545

Marjo Kaipainen, toimitusjohtaja, HR House Group Oy
sähköposti: marjo.kaipainen@hrhouse.fi, puh: 0400 568 425

Heikki Vesterinen, sijoitusjohtaja, Teollisuussijoitus
sähköposti: heikki.vesterinen@teollisuussijoitus.fi, puh: 040 5088 558

Elina Tourunen, yritysrahoitusjohtaja, Etera
sähköposti: elina.tourunen@etera.fi, puh: 044 5343047

HR House Group Oy on henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja HRM -ohjelmistojen asiantuntijayritys. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia HR palvelukokonaisuuksia yksittäisistä tuotteista aina strategiseen kumppanuuteen saakka. Toimimme valtakunnallisesti ja liikevaihtomme vuonna 2011 oli 28 meur. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Kampissa. www.hrhouse.fi  ja www.saima.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 700 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
vakuuttaa yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vuonna 2011 Etera maksoi eläkkeitä miljardi euroa 150 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,5 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.

Canelco Capital Oy keskittyy pk-yritysten omistusjärjestelyihin. Canelcon sijoitustoiminnassa toteutuu sijoittajan, omistajaksi tulleen johdon sekä aktiivisten ja kokeneiden ammattisijoittajakumppaneiden yhteistoiminta, jolla vauhditetaan kohdeyhtiöitä vahvaan kasvuun. Canelco hallinnoi noin 45 miljoonan euron pääomia. Yhtiön palveluksessa on kuusi pääomasijoitustoiminnan ammattilaista Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. www.canelco.fi