HR House ostaa Spring House Oy:n

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Henkilöstöpalveluyritys HR House ostaa Spring House Oy:n. Spring House on vuonna 2002 perustettu valmennusyritys, joka valmentaa vuosittain tuhansia ihmisiä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Spring House on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti ja kannattavasti. Yhtiön liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja se työllistää noin 60 ammattilaista. Henkilöstökoulutuksen lisäksi Spring House on Suomen merkittävin työvoimakoulutuksen järjestäjä. Yritysjärjestelyn myötä HR House pystyy palvelemaan asiakkaitaan laaja-alaisemmin, tarjoten palveluita myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman löytämiseen.

“Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Spring Housen osaamisen ja sen huippuammattilaisista koostuvan henkilökunnan osaksi HR Housea. Spring House on omassa segmentissään markkinajohtaja niin liikevaihdoltaan kuin valmennuksen tuloksiltaan”, sanoo HR House Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Kiuru.

Heinäkuun alussa valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ostivat 40 % osuuden HR House Group Oy:stä vauhdittaakseen yhtiön kasvua.

”Spring House -järjestely on osa HR Housen kasvustrategiaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä laaja-alaisempia palveluratkaisuja ja siten kyetä tuottamaan heille enemmän lisäarvoa. Henkilöstöpalvelutoimiala kasvaa edelleen vahvasti Suomessa niin liikevaihdollisesti kuin palvelutarjooman laajuuden suhteen. Toimialan konsolidaatio tulee jatkumaan yritysjärjestelyin edelleen tulevaisuudessa. Uskon, että HR House tulee olemaan vahvasti tässä mukana”, jatkaa Kiuru.

”Yrityskaupan myötä Spring Housen huippuosaamista kyetään tarjoamaan entistä laajemmalle asiakaskunnalle. HR House ja Spring House täydentävät toistensa osaamista merkittävästi ja näen, että muodostuva kokonaisuus kykenee tarjoamaan tulevaisuudessa uusia ja innovatiivisia palveluratkaisuja”, uskoo Spring House Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kristina Illi.

”HR House auttaa erityisesti pk-yrityksiä reagoimaan nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin. Yhtiö kasvaa nopeasti, ja yritysjärjestely vahvistaa yhtiön kilpailukykyä entisestään”, toteaa sijoitusjohtaja Heikki Vesterinen Teollisuussijoituksesta.

Lisätietoja:

Martti Kiuru, hallituksen puheenjohtaja, HR House Group
sähköposti: martti.kiuru@hrhouse.fi, puh: 040 5811 545

Kristina Illi, hallituksen puheenjohtaja, Spring House
sähköposti: kristina.illi@kolumbus.fi, puh: 0400 408 889

Heikki Vesterinen, sijoitusjohtaja, Teollisuussijoitus
sähköposti: heikki.vesterinen@teollisuussijoitus.fi, puh: 040 5088 558

Elina Tourunen, yritysrahoitusjohtaja, Etera
sähköposti: elina.tourunen@etera.fi, puh: 044 5343047

HR House Group Oy on henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja HRM -ohjelmistojen asiantuntijayritys. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia HR palvelukokonaisuuksia yksittäisistä tuotteista aina strategiseen kumppanuuteen saakka. Toimimme valtakunnallisesti ja liikevaihtomme vuonna 2011 oli 28 meur. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Kampissa. www.hrhouse.fi ja www.saima.fi

Spring House Oy on vuonna 2002 perustettu valmennusyritys. Valmennamme vuosittain tuhansia ihmisiä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Olemme kasvaneet viime vuosien aikana nopeasti ja kannattavasti. Liikevaihtomme oli 4,4 meur vuonna 2011 ja työllistämme noin 60 ammattilaista. Toimimme valtakunnallisesti. Henkilöstökoulutuksen lisäksi olemme Suomen merkittävin työvoimakoulutuksen järjestäjä. www.springhouse.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 700 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vuonna 2011 Etera maksoi eläkkeitä miljardi euroa 150 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,5 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.