ICEYE saa 10 miljoonan euron pääomalainan Business Finlandilta polkaistakseen käyntiin Sijaintien Internetin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

ICEYE laukaisi 3.12. SpaceX-yhtiön raketin mukana toisen piensatelliittinsa avaruuteen. Tavoitteena on lähettää avaruuteen kaikkiaan 18 tutkakuvantavaa satelliittia. Yhtiö käynnistää Sijaintien Internet -ekosysteemin tukeakseen suomalaista talouskasvua satelliittidatan tuottamiseen, analysointiin ja kulutukseen liittyen. Tiheästi päivittyvän objektiivisen tiedon saanti kaikkialta maailmasta on uudenlainen mahdollisuus lähes kaikille teollisuudenaloille sekä valtioille. Satelliiteilla tuotettua havainnointidataa voidaan soveltaa esimerkiksi laittoman kalastuksen tai metsien laittomien hakkuiden valvontaan, luonnonkatastrofien hätäavun ohjaamiseen ja valtameriliikenteen turvaamiseen.

”Tutkasatelliittipalveluidemme avulla toteutetun reaaliaikaisen tarkan kuvantamisen ja data-analyysipalveluiden ansiosta ICEYE on luomassa kokonaan uusia maailmanlaajuisia markkinoita. Suomi on ainutlaatuisessa asemassa tämän saralla, sillä voimme hyödyntää huippuosaamistamme ja jatkuvaa tutkimustyötämme esimerkiksi koneoppimisen saralla”, sanoo Pekka Laurila, ICEYE:n strategiajohtaja ja toinen perustajajäsen. ”ICEYE:n tutkasatelliittikonstellaation etuna on kyky välittää kuvaa myös pilvipeitteen läpi ja yöaikaan. Erilaisten kohteiden luotettava tarkkailu useita kertoja päivässä luo markkinoille valtavan määrän uusia kaupallisia käyttökohteita.”

”ICEYE on Suomen kannalta uniikissa asemassa satelliittipohjaisen kuvantamisdatan toimittajana. Business Finlandin rahoituksella pyritään osaltaan luomaan edellytyksiä myös muille yrityksille rakentaa ICEYE:n datan päälle uusia palvelukonsepteja tai jatkojalostaa sitä uudenlaisiin käyttökohteisiin. Datan ympärille rakentuvassa ekosysteemissä on merkittävä potentiaali uuden osaamisen ja liiketoiminnan luomiselle”, sanoo Tesin sijoitusjohtaja Jussi Sainiemi. Tesi on yksi ICEYE:n omistajista.

Autonominen merenkulku on yksi tulevaisuuden aloista joka hyötyy uudesta avaruusinfrastruktuurista. ”One Sea ekosysteemin yritykset ABB, Cargotec, Ericsson, Finnpilot Pilotage, Rolls-Royce Marine, Tieto ja Wärtsilä kehittävät tällä hetkellä Suomessa ratkaisuja älykkääseen ja autonomiseen meriliikenteeseen. Merellä tarvitaan aktiivisesti päivittyvää tietoa ympäristöstä, kuten jäätilanteesta, jota tutkakuvaa tuottavat satelliitit mahdollistavat”, kertoo One Sean johtaja Jukka Merenluoto DIMECC Oy:stä.

Business Finlandin kasvumoottorirahoitus edistää uusien liiketoimintaekosysteemien kehitystä ja kasvua Suomessa. Tämän tavoitteen mukaisesti Business Finlandin ICEYE:lle myöntämä 10 miljoonan euron pääomarahoitus mahdollistaa uusien innovatiivisten ratkaisujen tarjoamisen globaaleille datankulutusmarkkinoille ja edesauttaa Suomea ponnistamaan maailmanluokan toimijaksi uuden Sijaintien Internetin ekosysteemin kautta.

# # #

Median yhteyshenkilö:
Aubrey Lerche
ICEYE:n PR-vastaava, Barokas PR
press@iceye.fi

Jussi Sainiemi, sijoitusjohtaja, Tesi
+358 40 564 4660
jussi.sainiemi@tesi.fi

ICEYE auttaa kaupallisia ja valtiollisia toimijoita tekemään parempia päätöksiä tarjoamalla luotettavaa sekä ajantasaista satelliittikuvantamista mistä päin maailmaa tahansa. Yhtiö ratkaisee nykyistä merkittävää informaation puutetta kehittämällä tutkakuvantamisen satelliitteja New Space -lähestymistavan avulla. ICEYE:n tutkasatelliittipalvelu, joka tarjoaa asiakkaille kuvadataa valituilta alueilta muutaman tunnin välein sekä päivällä että yöllä, auttaa asiakkaita ongelmien ratkaisemisessa muun muassa merenkulku-, katastrofinhallinta-, vakuutus-, rahoitus-, turvallisuus- ja tiedustelualoilla. ICEYE on maailman ensimmäinen organisaatio, joka on onnistuneesti laukaissut avaruuteen SAR-satelliitteja (Synthetic Aperture Radar, synteettisen apertuurin tutka), joiden laukaisumassa on alle 100 kg. Lisätietoja osoitteessa https://www.iceye.com/

Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo edellytyksiä uudelle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Kehitämme Suomesta maailman vetovoimaisinta ja kilpailukykyisintä innovaatioympäristöä, jossa yritysten on hyvä kasvaa, uudistua ja menestyä. Strategiamme on kaksiosainen: mahdollistamme kansainvälistä kasvua yrityksille sekä luomme maailmanluokan liiketoimintaekosysteemejä ja kilpailukykyistä liiketoimintaympäristöä Suomelle. www.businessfinland.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea seuraavalle yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi ja @TesiFII