Ilpo Kokkila: Pitkäjänteinen sijoittaja

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Rakennusalan konkarin Ilpo Kokkilan sijoitusyhtiö Pontos aloitti kiinteistöjen omistajana, mutta sijoittaa nykyisin myös listaamattomiin yhtiöihin Suomessa ja lähialueilla. Muissa kuin kiinteistöyhtiöissä Pontos on usein vähemmistöomistajana. Pontoksen sijoitustoiminnalla ei ole varsinaisia toimialarajoituksia. 

Sijoituksen tuotto on Pontoksen päätavoite. Toinen kriteeri jo sijoituskohteita valikoitaessa on ”yleiskuva”, mikä tarkoitta sijoituksen yhteensopivuutta yhtiön arvomaailmaan.

Uutta luomassa  

Pontos tuntee hyvin hotelli- ja kauppakeskuskiinteistöt. Pontoksen sijoitustoiminnalla ei ole varsinaisia toimialarajoituksia, ja Pontoksen salkusta löytyy muun muassa teknologia- ja ympäristötekniikkayhtiöitä, joita Kokkila kuvaa sijoituksina mielenkiintoisiksi. Kokkilalle mielenkiintoisuus tarkoittaa tuotto-odotusten lisäksi myös osallistumista uuden teollisen toiminnan ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Myös valtion takaukset ovat Kokkilan arvion mukaan kustannustehokas tapa edistää yritystoimintaa, etenkin vientikauppojen syntymistä. Samoin julkinen tuki yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin saa Kokkilalta kehua, mutta hän toivoo lisää rohkeutta t&k-politiikkaan – ja myös pääomasijoittamiseen. 

”Valtio voisi ottaa todellista riskiä. Jos ei synny lainkaan tappiota, valtio on silloin ollut liian varovainen.” 

Kokkilan mukaan kasvollista omistamista olisi hyvä olla Suomessa nykyistä enemmän. Siksi sukupolvenvaihdoksia ja perheyritysten kasvua ei kannata vaikeuttaa ankaralla verotuksella. Kokkila korostaa, että yrittäjät ovat hyvin sitoutuneita Suomeen. 

Enemmän työntekoa 

Kokkilan pitkäjänteisyyttä ja vastuullisuutta korostavat periaatteet heijastuvat myös hänen talouslinjauksistaan. Hänen mielestään toisaalta suomalaisten pitäisi lisätä työntekoa ja toisaalta varakkaiden pitää laittaa enemmän varojaan yhteiseen pesään. 

Syrjäisessä maassa kuljetuskustannukset ja energian hinta eivät saa nousta liikaa. Yhteiskunnan kustannusrasitteen on pysyttävä kohtuullisena hallintoa ja terveydenhoitojärjestelmää uudistamalla. 

Venäjän markkinoiden merkitys on Suomen tulevallekin menestykselle keskeinen. Kokkila muistuttaa, että suomalaisilla on idässä etulyöntiasema läntisiin kilpailijoihinsa verrattuna.

 

Lue koko haastattelu Kasvu-lehdestä 3/2012.