Jätekeräyksen optimointiyhtiö Enevolle kahden miljoonan euron pääomasijoitus

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Lifeline Ventures Fund I Ky sijoittavat kaksi miljoonaa euroa jätekeräyksen optimointijärjestelmää tarjoavaan Enevo Oy:hyn. Enevon langattomat sensorit seuraavat reaaliaikaisesti jäteastioiden täyttöasteita. Järjestelmä laskee optimaaliset tyhjennysaikataulut ja -ajoreitit ja lähettää tiedot automaattisesti jätehuoltoyhtiöille. Jätehuoltoyhtiöille tämä tarkoittaa tehokkuutta ja merkittäviä kustannussäästöjä polttoaine-, työ- ja kalustokustannuksiin kun ne pystyvät optimoimaan jätemäärät ja tyhjentämään vain täydet jätesäiliöt.

Pääomasijoituksen avulla yhtiö käynnistää asiakastoimitukset ja myynnin Euroopassa. Yhtiön asiakkaita ovat kunnalliset jätehuoltolaitokset, yksityiset jätehuoltoyhtiöt ja kierrätysjätteen keräysyhtiöt. Vuonna 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto kertoi onnistuneista pilottikokemuksistaan Enevon järjestelmästä. Useat muut jätealan yritykset ja yhteisöt ovat myös tilanneet järjestelmän.

”Järjestelmä säästää 30% jätehuollon kustannuksia ja lisää koko ketjun toiminnan laatua. Palvelu on kuukausihinnoiteltu eikä edellytä asiakkaalta alkuinvestointeja. Palvelu voidaan integroida helposti asiakkaan nykyisiin ajonohjausjärjestelmiin, jolloin koko keräysprosessi saadaan kokonaan automatisoitua”, sanoo Enevon toimitusjohtaja ja toinen perustaja Fredrik Kekäläinen.

”Logistiikka muodostaa 30-50% jätehuollon kustannuksista. Enevon uusi ja yksinkertainen järjestelmä, jolla kustannuksia voidaan säästää ja toiminnan laatua lisätä, koetaan alan toimijoiden kannalta strategisen tärkeänä”, sanoo Timo Ahopelto Lifeline Venturesista.

”Jätteiden kierrätyksen lisääntyminen ja jätelogistiikan kustannusten kurissa pitäminen ovat isoja markkina-ajureita Enevon kaltaisten palveluiden kasvulle. Potentiaalisten markkinoiden koko globaalisti on valtava, ja markkinoilla on vielä melko vähän kilpailua”, sanoo sijoituspäällikkö Heli Ahlroos Teollisuussijoituksesta. Cleantech on yksi Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan painopistealueista.


Lisätietoja:

Fredrik Kekäläinen, toimitusjohtaja, Enevo Oy
Puh: +358 40 516 1014, sähköposti: fredrik.kekalainen@enevo.com

Timo Ahopelto, Co-founder, Lifeline Ventures
Sähköposti: timo@lifelineventures.com

Heli Ahlroos, sijoituspäällikkö, Teollisuussijoitus
Puh: +358 40 077 2833, sähköposti: heli.ahlroos@teollisuussijoitus.fi

Enevo Oy optimoi jätehuoltoa laskemalla, milloin jäteastiat pitää tyhjentää. Yrityksen järjestelmä parantaa laatua ja säästää 30% jätehuollon kustannuksia, koska täydet astiat tyhjennetään ajoissa ja turhat tyhjennyskäynnit vältetään. Enevon järjestelmä koostuu jäteastioiden täyttöastetta seuraavista langattomista sensoreista ja sensoritiedosta muodostettavista optimaalisista tyhjennysaikatauluista ja ajoreiteistä, jotka välitetään jäteautoille. Enevo Oy on aloittanut järjestelmän maailmanlaajuisen myynnin. www.enevo.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 720 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Lifeline Ventures on aikaisen vaiheen sijoittaja. Etsimme vahvoja yrittäjiä, joilla on kyky toteuttaa toimialoja muuttavia ratkaisuita. www.lifelineventures.com