Juha Lehtola: Piilaakson terveisiä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teollisuussijoituksen suorissa kasvusijoituksissa syndikointi yksityisten sijoittajien kanssa on keskeisessä roolissa. Kun tarkastellaan isoimpia Suomessa tehtyjä rahoituskierroksia, kansainvälisten sijoittajien rooli korostuu ja myös Tesi on syndikoinut johtavien eurooppalaisten venture capital -rahastojen kanssa – tällaisia sijoituksia ovat muun muassa Onbone, Enevo, LeadDesk ja M-Files. Kansainväliset sijoittajat täydentävät markkinaa ja tuovat likviditeettiä ja osaamista, mikä hyödyttää sekä suomalaisia pääomasijoittajia että kasvuyhtiöitä.

Siinä missä eurooppalaisille sijoittajille Suomi on jo tuttu markkina, USA:n johtavat VC-sijoittajat tekevät sijoituksia Suomeen huomattavasti harvemmin. Kuitenkin monelle teknologiayhtiölle USA on tärkeä asiakasmarkkina, johon pääsyä paikallinen pääomasijoittaja voi helpottaa ratkaisevasti. Tätä taustaa vasten kävimme kasvutiimin voimin maailman VC-sijoittamisen keskuksessa Piilaaksossa huhtikuussa. Tavoitteena oli paitsi luoda kontakteja myös lisätä tietoisuutta Suomen ja Pohjoismaiden markkinasta, yrityksistä ja suomalaisista VC-toimijoista uskoen, että tämä johtaa jatkossa sikäläisten sijoittajien kiinnostuksen lisääntymiseen.

Tapasimme kymmenen sijoittajaa, jotka kaikki hallinnoivat yli miljardin varallisuutta ja ovat siten riittävästi resursoituja globaaliin sijoitustapaan. Jo tapaamisia sovittaessa kävi selvästi ilmi, että suurelle osalle Sand Hill Roadin sijoittaja-armeijaa kaikki Kaliforniasta itään sijaitseva on liian kaukana. Kuitenkin löytyy riittävä otos sijoittajia, joille välimatka ei ole este varsinkaan myöhemmän kasvuvaiheen sijoitusten osalta. Ainakin Sequoia, Bain Capital Ventures ja Institutional Venture Partners ovat tehneet sijoituksia Suomeen tai lähialueille.

Vastaanotto oli positiivinen. Pohjoismaiden erinomainen menestys isojen menestystarinoiden luomisessa ei ole jäänyt huomaamatta, ja kiinnostus nähdä enemmän suomalaista hankevirtaa oli aitoa.

Korostuneen kasvuhakuista

USA:n venture capital -sijoitusmarkkina on kokonaisuutena varsin kuumentuneessa tilassa. Markkinoille virtaa uusia sijoittajia ja rahaa erityisesti myöhempään kasvuvaiheeseen, jossa jopa isoimmat LBO-rahastot ovat tehneet sijoituksia. Markkinatilanne heijastuu myös ehtoihin, ja vallalla oleva kulttuuri aikaisen vaiheen rahoituskierroksilla on hyvin ”perustajaystävällinen”. Kuitenkin edullisia rahoitusehtoja tarjotaan vain harvoille ja valituille yhtiöille, niille jotka aidosti voivat kasvaa miljardiluokkaan.

Myöhemmän vaiheen rahoituskierrosten summat ja valuaatiot ovat kasvaneet siinä määrin, että erään pankkiirin mukaan tilanne on samankaltainen kuin vuonna 1999 – sillä erotuksella, että Nasdaq-listautuminen ei useinkaan ole preferoitu tie, vaan isojen instituutioiden tekemät megakierrokset tarjoavat sille vaihtoehdon.

Mentaliteetti on korostuneen kasvuhakuinen: jos liikevaihtoa on yli kymmenen miljoonaa dollaria ja yksikköekonomia toimii (customer acquisition cost vs. customer lifetime value), niin lisäkasvua haetaan sumeilematta käyttökatteen kustannuksella. Vanhoille omistajille yhtälö on houkutteleva, mutta luonnollisesti myös riskitaso kasvaa. Riskiä kompensoidakseen sijoittajat ovat valmiita tarjoamaan irtautumismahdollisuuksia vanhoille omistajille, joko kokonaan tai osittain.

Oli rahoitusmarkkinoilla kupla tai ei, on selvää että amerikkalainen rahoitusympäristö antaa teknologiayhtiöille erinomaiset eväät liiketoiminnan kasvattamiseksi aidosti isoon kokoluokkaan.

Nostimme palavereissa esiin monia suomalaisia kunnianhimoisia kasvuyrityksiä – sekä Teollisuussijoituksen salkusta että sen ulkopuolelta. Olisi hienoa, jos osa näistä keskusteluista syvenisi jopa sijoitukseen asti.

Myös marraskuista Suomea matkailukohteena on kehuttu siinä määrin, että ehkä tapaamme osan sijoittajista uudelleen Slushin yhteydessä.

Kasvu 1-2015