Kaivosyhtiö Keliber Oy saa jatkorahoitusta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kuva: Keliber Oy

Keliber Oy on kerännyt osakeannilla yhteensä noin 2,2 miljoonan euron jatkorahoituksen litiumkaivoshankkeen kehittämiseen Keski-Pohjanmaalla. Rahoitus mahdollistaa yhtiön hyviä tuloksia tuottaneen kairausohjelman jatkamisen, tuotantoprosessin optimointiin liittyvien kokeiden viimeistelyn ja YVA -selostuksen tekemisen. Rahoituksen avulla saatetaan loppuun alustava kannattavuusselvitys vuoden vaihteessa 2014 -2015.

Yhtiön toimitusjohtaja Olle Sirén pitää osakeantia erittäin onnistuneena. ”Olemme tyytyväisiä saadusta lisärahoituksesta. Voimme jatkaa systemaattista työskentelyämme Euroopan ensimmäisen korkealaatuisen litiumkarbonaatin tuotannon käynnistämiseksi.”

Teollisuussijoitus osallistui osakeantiin. Teollisuussijoitus on ollut yksi Keliber Oy:n omistajista vuodesta 2012 lähtien.

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Olle Sirén +358 (0)40 7789123

Keliber Oy (www.keliber.fi)

 

Keliber Oy on suomalainen malminetsintä- ja kaivosyhtiö. Keliberin tavoitteena on olla ensimmäinen eurooppalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa erittäin puhdasta ja korkealaatuista litiumkarbonaattia spodumeenirikasteesta litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuudessa 6000 tonnia litiumkarbonaattia vuodessa. Keliberin omistavat suomalaiset sijoitusyhtiöt ja yksityiset sijoittajat sekä norjalainen Nordic Mining ASA.