Kasvurahastojen Rahasto II käynnistyy 130 milj. euron pääomilla edistämään kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kasvurahastojen Rahasto II (KRR II) on rahastojen rahasto, jonka sijoitukset kohdistuvat tarkkaan valittuihin pääomasijoitusrahastoihin. Sijoituskautensa päättäneen KRR I:n pääoman katalysointivaikutuksen perusteella voi arvioida, että uutta ja kasvua tukevaa riskisijoituskapasiteettia syntyy kohderahastoihin lähivuosina jopa miljardin euron edestä.

”Pääosa uusista työpaikoista syntyy kasvaviin pk-yrityksiin. Toisaalta myös pk-yritysten kasvun rahoitus on suurimpia pullonkauloja kasvulle. Uusi rahasto helpottaa osaltaan tätä ongelmaa”, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Valtion ohella rahastoon ovat sijoittaneet neljä työeläkeyhteisöä, Ilmarinen, Keva, Elo ja Valtion Eläkerahasto. Rahasto sijoittaa edeltäjänsä KRR I:n tavoin Suomessa toimiviin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin. Sijoituskausi on 2014–2018.

”KRR II:n avulla suomalaisille pääomasijoitusrahastoille on tarjolla pääomaa, jotta ne voivat sijoittaa suomalaisiin kasvuyrityksiin ja samalla tarjota yrityksille osaamistaan ja verkostojaan. KRR II tulee rahastojen kautta vauhdittamaan jopa yli sataa lupaavaa ja kasvuhakuista suomalaista yritystä”, sanoo Teollisuussijoituksen johtaja Jouni Hakala.

”KRR II on eläkeyhteisöille tehokas tapa päästä yhdellä sijoituspäätöksellä osalliseksi lukuisten kotimaisten kasvuyritysten menestykseen, kasvuun ja sijoittajalle aina tärkeään tuottopotentiaaliin”, perustelee Ilmarisen johtaja Esko Torsti, joka toimii KRR II:n sijoitusneuvoston puheenjohtajana.

Rahaston perustaminen on osa hallituksen maaliskuussa 2013 päättämää kasvurahoitusohjelmaa, jolla aktivoidaan pääomasijoitusmarkkinaa ja vauhditetaan pk-yritysten kasvua. Ohjelma muodostuu Tekesin alkavien yritysten rahasto-ohjelmasta ja Teollisuussijoituksen kasvuvaiheen yritysten rahastoista. Valtio toimii perustettavissa rahastoissa vähemmistösijoittajana.

Uuden kasvurahaston edeltäjä, KRR I, sijoitti vuosina 2009 – 2013 yhteensä 11 suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoon. Nämä rahastot ovat tähän mennessä sijoittaneet yli 50 yritykseen, jotka työllistävät 4 500 henkilöä, ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 490 miljoonaa euroa. Monet kohderahastot ovat vasta aloittaneet sijoituskautensa. KRR I vaikuttaa arvioilta noin sadan tarkasti valitun yritysten kasvuun.


Lisätiedot:

johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy, p. 050 400 1767
johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, p. 010 284 3945
elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, TEM, p. 040 756 7180