Kasvurahastojen Rahasto II sijoittaa 7,5 miljoonaa euroa Juuri Rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Juuri Rahasto I Ky on 73 miljoonan euron suomalainen pääomarahasto, joka keskittyy rahoittamaan ja kehittämään pk-yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 5–50 miljoonaa euroa. Siinä yhdistyvät kasvuhakuiselle yritykselle aktiivinen vähemmistöomistus, velkarahoitus sekä omistaja-arvon kasvattaminen yhdessä rahaston hallinnointiyhtiön kokeneiden partnereiden kanssa. Juuri Rahaston toimintamallissa kohdeyrityksen kasvuun tarvittava rahoitus ja liiketoiminnan kehittämisen tuki räätälöidään aina yrityksen tarpeista.

”Juuri Rahasto tuo hyvän lisän kotimaisten pk-yritysten rahoituskenttään. Rahaston tarjoama velkarahoitus samoin kuin aktiivinen vähemmistöomistus ovat molemmat instrumentteja, joita markkinassa kaivataan ja joihin kohdistuu riittävästi laadukasta hankevirtaa”, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Teollisuussijoituksesta.

Juuri Rahastoon ovat tähän mennessä sijoittaneet Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Lisäksi mukana on pienempiä kotimaisia eläkesäätiöitä. Rahaston kumppanina toimii pörssilistattu suomalainen sijoitusyhtiö Panostaja Oyj.

Keväällä 2014 käynnistetty KRR II on 130 milj. euron rahasto, jonka sijoitusfokuksena on lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittavat pääomasijoitusrahastot. Teollisuussijoituksen lisäksi KRR II:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto.

”KRR II:n sijoituskausi on lähtenyt lupaavasti alkuun. Juuri Rahaston lisäksi KRR II on antanut kaksi sijoitussitoumusta, Sentica Buyout IV –rahastoon sekä VersoFund II –rahastoon”, Jääskeläinen kertoo.

KRR II:n rahoittamien kotimaisten pääomasijoitusrahastojen kokonaispääoman odotetaan lähivuosien aikana nousevan jopa miljardiin euroon. KRR II muodostaa siten merkittävän kotimaisen riskirahoituskanavan kasvuyrityksille.

Lisätietoja:
Riitta Jääskeläinen, Sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puh. +358 9 6803 6814, riitta.jaaskelainen(at)teollisuussijoitus.fi