Kasvurahastojen Rahasto sijoitti uuteen, suomalaisiin pk-yrityksiin sijoittavaan Folmer-rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoittaja Folmer Management Oy on koonnut uuden, suomalaisiin pk-yrityksiin sijoittavan pääomasijoitusrahaston. Folmer Equity Fund I Ky -rahaston koko on ensimmäisessä sulkemisessa lähes 29 miljoonaa euroa ja rahaston tavoitekoko noin 35 miljoonaa euroa. Rahaston suurimmat sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, VR Eläkesäätiö, Toimihenkilöunioni TU ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry sekä tanskalainen Bankpension.

Folmer Management Oy haluaa toimia pääomasijoitusrahastotoimialan uudistajana ja tuo ponnekkaasti esille henkilöstövoimavarojen hallitun johtamisen kiistattoman arvon kohdeyrityksissä. Folmer Management Oy on kiinnittänyt kohdeyrityksen henkilöstökysymykset systemaattiseksi ja kiinteäksi osaksi ostoprosessia sekä yritysten kehitystyötä. Perinteisen rahoitusrakenteiden muokkaamisen ohella keskitytään kohdeyritysten henkilöstöpääoman, organisaatioiden ja johtamisen arviointiin ja sen intensiiviseen kehittämiseen yritysjohdon kumppanina.

”Yritystoiminta etsii uusia toimintamalleja kaikissa taloussyklin vaiheissa. Pk-yrityksillä on keskeinen merkitys suomalaisen elinkeinoelämän toiminnassa. Uskomme, että Folmer tuo hyvän lisäyksen suomalaisen pääomasijoittamisen kokonaisuuteen”, sanoo Kasvurahastojen Rahasto Ky:n sijoitusneuvoston puheenjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Esko Torsti.

”Vaikea taloustilanne tarjoaa kokoisellemme pääomasijoittajalle poikkeuksellisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinoilla on myös selvä tarve uudelle, erilaiselle toimijalle”, toteaa Folmer Management Oy:n toimitusjohtaja ja partneri Sami Tuominen. Tässä markkinatilanteessa rahaston kokoa voi pitää merkittävänä, varsinkin kun kyseisen kokoluokan pääomasijoittajille on ollut markkinoilla kohdeyritysten näkökulmasta selkeä, akuutti tarve. Rahasto on heti valmis tekemään sijoituksia kohdeyrityksiin, joiden liikevaihto on noin 2-50 miljoonaa euroa ja yritysarvo 5-15 miljoonaa euroa.”

Folmer Management Oy:n ensimmäisen rahaston ovat perustaneet Johanna Marin, Sami Tuominen, Mikko Hietanen ja Asko Hänninen. Partnereilla on toisiaan tukevaa osaamista ja kokemusta, kattava valmis kontaktiverkosto sekä rahoitus- ja liiketoiminnankehityskokemusta useilta eri sektoreilta. Folmer Equity Fund I Ky:n sijoituspäätökset tekee rahaston vastuunalaisen yhtiömiehen Folmer Management I Oy:n hallitus, jonka ulkopuolisina jäseninä toimivat Sisko Piekkola, Jorma Leinonen, Vesa Vanha-Honko sekä Heikki Vienola (Wulff-Yhtiö Oyj). Myös Folmer Management Oy:n neuvonantajina toimii tunnettuja kotimaisia vaikuttajia kuten perheyrittäjä emeritus Jukka Helkama sekä talousneuvos Seppo Vekka.


Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Sami Tuominen, Folmer Management Oy,
matkapuh. 040 708 4905, sami.tuominen (at) folmer.fi

– pääomasijoitusjohtaja Johanna Marin, Folmer Management Oy,
matkapuh. 040 533 9115, johanna.k.marin (at) folmer.fi

 


Folmer Management Oy
on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee kohdeyritysten kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla. www.folmer.fi

Kasvurahastojen Rahasto Ky:n sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. KRR:n 135 miljoonan euron pääomasta työeläkeyhteisöjen sitoumukset ovat yhteensä 60 prosenttia ja Teollisuussijoituksen 40 prosenttia. Rahasto sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin, tavoitteena sijoittaa markkinatilanteesta riippuen vuosittain kahdesta neljään rahastoon yhteensä 30-50 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi