Kasvuyritysten menestys johti hyvään tulokseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

– Tesi teki uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 37 milj. eurolla.
– Tesin kansainväliset sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisyrityksiin yhteensä 27 milj. euroa
(1-7/2017).
– Suorien kohdeyritysten liikevaihdon kasvu oli 19% (mediaani).
– Tulos verojen jälkeen oli 45 milj. euroa.

Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse kommentoi katsauskautta:

”Suomalaisilla pääomasijoitusmarkkinoilla on positiivinen vire. Kotimaiset pääomasijoitusrahastot ovat keränneet vuoden aikana yhteensä noin miljardin euron edestä pääomaa. Yrityskauppamarkkina jatkui aktiivisena, hankevirta näyttää positiiviselta ja irtautumisia on näköpiirissä.

Panostamme Tesissä aktiiviseen omistamiseen ja yritysten kasvun vauhdittamiseen. Tähtäämme siihen, että kohdeyrityksemme kasvavat, menestyvät ja toimivat vastuullisesti. Merkittäviä tapahtumia kohdeyrityksissämme alkuvuoden aikana olivat esimerkiksi Valmet Automotiven strateginen kumppanuus kiinalaisen CATL:in kanssa, Profit Softwaren Evolvit-yritysosto ja EIB:n myöntämä 25 milj. euron rahoitus Maria DB:lle, mikä oli EIB:n suurin koskaan myöntämä kasvurahoitus Pohjoismaissa.

Sijoitamme saadaksemme aikaan kasvua ja uudistumista. Alkuvuonna teimme uusia sijoituksia yhteensä 37 milj. eurolla. Myös kansainväliset sijoittajakumppanimme ovat aktiivisia Suomessa. Tammi-heinäkuun aikana he sijoittivat suomalaisyrityksiin 27 milj. euroa. Pääoman lisäksi erityisen tärkeää on kansainvälinen osaaminen, jota sijoittajat tuovat yhtiöihin.

Tuloksemme syntyy sekä rahastojen että suorien kohdeyhtiöidemme menestyksestä. Alkuvuoden taloudellinen tulos 45 milj. euroa on hieno osoitus siitä työstä mitä kohdeyrityksissä tehdään. Taloudellinen kannattavuus mahdollistaa pitkäjänteisen sijoitustoiminnan ja uudet sijoitukset myös jatkossa.” 

Toimintaympäristö

Vuonna 2017 venture capital -sijoitusaktiviteetti alkoi Suomessa ja Euroopassa rauhallisempana kuin huippuvuosina 2015-2016. Suomalaiset terveysteknologiayritykset ovat onnistuneet keräämään merkittäviä rahoituskierroksia. Joukkorahoituksen merkitys on selvässä kasvussa yhtenä riskirahoituksen lähteenä.

Kypsempiin kohdeyrityksiin ja enemmistösijoituksiin keskittyvien kasvu- ja yritysjärjestelyrahastojen markkinoilla on noin miljardi euroa sijoituskapasiteettia uusien rahastojen seurauksena. Suomen vironneen makrotaloudellisen ympäristön ennakoidaan tukevan etenkin kypsemmän vaiheen yritysten operatiivista kehitystä sekä sijoitus- ja irtautumisaktiviteettia.

Aasian ja erityisesti Kiinan merkitys globaalina taloudellisena toimijana on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2014 Suur-Kiinan venture capital -markkinan koko nousi Eurooppaa suuremmaksi (lähde: Preqin). Runsaiden pääomien lisäksi taustalla on Kiinan omaa teknologiaosaamista ja globalisaation megatrendi. Kiinalaisten venture capital -sijoitusten ja yritysostojen volyymit ovat kovassa kasvussa, ja ilmiö on myös näkynyt useassa Tesin kohdeyrityksessä. Lisäpääoman tarjonta on tärkeää etenkin Suomen myöhemmän vaiheen venture capital -markkinaan. Aasialaiset sijoittajat avaavat myös ovia paikallisille markkinoilleen, ja Aasia on myös uusi irtautumiskanava pääomasijoittajille.

Sijoitustoiminta

Tesi teki sijoituksia ja sijoitussitoumuksia katsauskauden aikana yhteensä 37 milj. eurolla.

Rahastosijoitustoiminnan puolella sijoitussitoumuksia annettiin kolmeen rahastoon yhteensä 26,9 milj. eurolla. Näistä venture capital -rahastoja oli kaksi, joista toinen kotimainen Vendep Capital ja toinen kansainvälinen rahasto, joka etsii sijoituskohteita myös Suomesta (rahastolla varainkeruu kesken, nimi julkistetaan myöhemmin). Näiden lisäksi Tesi antoi sitoumuksen Vaaka Partnersin uuteen rahastoon.

Suoria sijoituksia tehtiin 10,3 milj. eurolla yhteensä 12 yritykseen. Ensisijoituksia tehtiin kahteen yhtiöön: BC Platformsiin ja Mustavaaran Kaivokseen. Irtautumisiakin nähtiin kun Righware myytiin kiinalaiselle Thundersoftille ja ThermiSol norjalaiselle Jackon Groupille.

Viidessä Tesin alkuvuonna 2017 tekemässä suorassa sijoituksissa oli mukana kansainvälisiä kanssasijoittajia, jotka sijoittivat kohdeyrityksiin yhteensä 6,7 milj. euroa. Näitä yrityksiä olivat esimerkiksi BC Platforms, Mustavaaran Kaivos ja Keliber. Tämän lisäksi Tesin kansainväliset kohderahastot tekivät sijoituksia kuuteen suomalaisyritykseen yhteensä 20 milj. eurolla. Kansainväliset sijoittajat tuovat pääoman lisäksi osaamista ja verkostoja suomalaisten kasvuyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi.

Tulos, tase ja kassavirta

Katsauskauden tulos oli 45 milj. euroa verojen jälkeen. Positiivista tuloskehitystä on tukenut makrotalouden ja pääomamarkkinoiden suotuisa vire. Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 48,8 milj. euroa: rahastosijoitusten nettovoitot 33,8 milj. euroa ja suorien sijoitusten nettovoitot 15 milj. euroa. Rahastosijoituksissa positiivinen tulos muodostui tasaisesti sekä venture capital -rahastoista että myöhemmän vaiheen rahastoista. Suorissa sijoituksissa aktiivinen portfolion hallinta ja kohdeyritysten vahvana jatkunut kasvu näkyvät realisoitumattoman käyvän arvon positiivisena muutoksena. Tesin toiminnasta kertyneet voittovarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 302 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 997 milj. euroa ja yhtiön oma pääoma oli 957 milj. euroa. Katsauskauden aikana yhtiön sijoituksista palautui varoja yhteensä 63,4 milj. euroa, ja nettokassavirta oli 16,9 milj. euroa. Rahastosijoitustoiminnan sijoituksista palautui 50,4 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautui 13 milj. euroa. 

Hallinnoitavat pääomasijoitukset

Tesin hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1 018 milj. euroa. Hallinnoitaviin pääomasijoituksiin sisältyy Tesin sijoitusten lisäksi Tesin hallinnoimien Kasvurahastojen Rahastojen sijoitukset.

Loppuvuoden näkymät

Katsauskauden jälkeen Tesi on tehnyt sijoituksen terveysteknologiayhtiö BCB Medicaliin yhdessä ruotsalaisen Standout Capitalin kanssa. Tesin kohdeyhtiö OptoFidelity on myyty kiinalaiselle CYG:ille. Matias Kaila aloitti elokuussa Tesin rahastosijoituksista vastaavana johtajana ja Jussi Hattula kasvusijoituksista ja teollisista sijoituksista vastaavana johtajana.

Loppuvuoden aikana hankevirran uskotaan kehittyvän positiivisesti ja yrityskauppojen vilkastuvan. Irtautumisia odotetaan niin venture capital -sijoitusten kuin kasvusijoitusten puolella. Rahastosijoitusten hankevirrassa näkyy kotimaisia ja kansainvälisiä venture capital -rahastoja. Kasvurahastojen Rahasto III:n varainkeruu on käynnissä. Suorissa sijoituksissa hankevirran uskotaan kehittyvän positiivisesti ja irtautumisia on näköpiirissä. Kansainvälisten sijoittajien aktiivisuus jatkuu suomalaisessa venture capital –kentässä. On todennäköistä, että Suomessa tullaan näkemään kansainvälisiä venture capital –kierroksia loppuvuoden aikana.

Taloudellisesti vahva alkuvuosi antaa Tesille hyvät resurssit uusien sijoituskohteiden rahoittamiseen ja yritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen myös jatkossa. 

Lue lisää: Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus H1/2017

Lisätietoja:

Jan Sasse, toimitusjohtaja, Tesi
puh: +358 40 861 9151
e-mail: jan.sasse@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat yli miljardi euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea yhteiskuntana seuraavalle yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi ja @TesiFII.