Kotimaisten venture capital -rahastojen tuotot paremmat kuin koskaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

 

Tesin keräämän sijoitusdatan mukaan kotimaisten listaamattomiin teknologiayrityksiin sijoittavien venture capital -rahastojen tuotoissa on merkittävä ero vuosien 2002-2008 ja 2009-2015 välillä. Jälkimmäisen ajanjakson aikana, käytännössä finanssikriisin ja startup-buumin alkamisen jälkeen kerätyt rahastot ovat tuottaneet sijoittajalle 11 % (sisäisen korkokannan menetelmällä (IRR) laskettu vuosituotto rahaston eliniälle). Tällä tuottotasolla venture capital -rahastot pärjäävät vertailussa osakemarkkinoille ja myöhemmän kasvuvaiheen yritysjärjestelyihin sijoittaville buyout-rahastoille.

Rahastojen tuottokehitykseen on vaikuttanut kasvuyritysekosysteemin ammattimaistuminen ja kansainvälistyminen niin yritysten, teknologioiden kuin pääomasijoittajienkin osalta. Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan sijoitusten alaskirjaukset ovat vuosina 2012-2017 vähentyneet 40 %:sta 20 %:iin. Samaan aikaan kotimaiset kasvuyritykset ovat onnistuneet keräämään suuria jatkorahoituskierroksia yhä useammin. On todennäköistä, että jatkossa nähdään tuottojen parantuvan entisestään kotimaisten teknologiayritysten yrityskauppojen edelleen aktivoituessa ja nuorempien rahastosukupolvien sijoitussalkkujen kehittyessä.

”Vaikka kotimaiset venture capital -rahastot ovat viime vuosina onnistuneesti kasvattaneet salkkuyhtiöitään ja realisoineet hyviä tuottoja, yksityisten sijoittajien mielikuva venture capital -sijoittamisesta on yhä vuosituhannen vaihteen jälkeisiltä vuosilta. Markkinatilanne on muuttunut täysin, ja haluammekin tuoda faktat tuotoista tiedoksi yksityisille sijoittajille, jotta venture capital -rahastot nähdään taas houkuttelevana vaihtoehtona. Näin innovatiivisille yrityksille olisi tarjolla enemmän rahoitusta ja osaamista yritysten kasvattamiseksi suurempiin mittaluokkiin”, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Tesistä.

Tällä hetkellä suuret yksittäiset sijoitukset tulevat venture capital -rahastoihin Euroopan investointirahastolta, Tesiltä ja sen hallinnoimilta Kasvurahastojen rahastoilta (KRR) sekä muutamalta kotimaiselta instituutiosijoittajalta. Venture capital -rahastoissa on erityisesti pulaa sijoittajista, jotka pystyvät antamaan rahastoille 1-10 milj. euron sitoumuksia. Yksityisten sijoittajien pieniä, alle 1 milj. euron sijoituksia on kappalemääräisesti runsaasti.

”Rahastosijoittajat uskovat pääomasijoitusalan kilpailukykyisen kasvun rakentamisen kykyyn yhä vahvemmin. Vuosi 2017 oli venture capital -rahastojen varainkeruussa ennätyksellinen – uudet rahastot ja monipuoliset sijoitustiimit keräsivät varoja yhteensä 169 milj. euroa. Odotamme tämän positiivisen kehityksen jatkuvan ja myös uusien rahastosijoittajien kiinnostuvan innovatiivisten yritysten kasvun tukemisesta. Toimialan kypsyessä ja toimijoiden ammattimaistuessa myös tuotto-odotukset nousevat käsi kädessä,” sanoo toimitusjohtaja Pia Santavirta Pääomasijoittajat ry:stä.

Tesin analyysissa käyttämä data koostuu Tesin, KRR:n ja Business Finland Venture Capitalin sijoitusdatasta per 31.12.2017, kattaen käytännössä koko kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan.

 
Lisätietoja:

Riitta Jääskeläinen, sijoitusjohtaja, Tesi
email: riitta.jaaskelainen@tesi.fi, puh: +358 50 309 2733

Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
e-mail: pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi, puh: +358 40 546 7749

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea seuraavalle yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi ja @TesiFII

Pääomasijoittajat ry ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. www.paaomasijoittajat.fi, @FVCAfi.