Kotkamills Oy korkealaatuisen taivekartongin ja suojakerroskartongin valmistajaksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Ympäristöystävällisyys on saanut yhä enemmän painoarvoa pakkausmateriaaleja valittaessa. Kotkamills Oy vastaa nyt julkaistulla investoinnillaan pakkausliiketoiminnan loppuasiakkaiden pitkäaikaisiin toiveisiin kierrätettävän korkealaatuisen suojakerroskartongin (engl. barrier board) tuomiseksi markkinoille. Uusi tuote pitää sisällään pakkauksissa tarvittavat suojakerrokset esimerkiksi rasvan, nesteen tai kosteuden imeytymisen estämiseksi. Kartongin monikäyttöisyyttä lisäävät sen kuumasaumattavuus, puhtaus, keveys ja korkealuokkainen painopinta. Valmistusprosessissa huomiota tullaan kiinnittämään puuraaka-aineen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä energian, valkaisukemikaalien ja vedenkäytön minimoimi-seen tuotettua tonnia kohti. Valmistusprosessiin liittyville innovaatioille on haettu patenttia.

Toisin kuin nykyisin yleisesti käytössä olevat muovipäällystetyt kartongit, Kotkamills Oy:n suojakerros-kartonki voidaan kierrättää ilman erityistoimenpiteitä. Ainoastaan mahdollinen painoväri poistetaan kierrätysprosessin yhteydessä. Painamattomana kartonki voidaan uusiokäyttää pulpperoimalla se massaksi suoraan paperi- tai kartonkitehtaan prosessiin. Uuden koneen innovatiivinen valmistusprosessi mahdollistaa kuluttajapakkauksissa kierrätettävän, ympäristöystävällisen kartongin valmistamisen kustannustehokkaasti ja joustavasti, jolloin kierrätettävän tuotteen hinta ei ole enää este sen käytölle.

Vuoden 2016 syksyllä voimaan tulevan lainsäädännön myötä muovia käyttävillä tuottajayhteisöillä on velvollisuus huolehtia kuluttajien muovipakkausten keräämisestä ja kierrättämisestä. Muovia sisältämätön uuden sukupolven pakkauskartonki helpottaa niin kuluttajien kuin kartonkipakkauksia paljon käyttävien ruoantuottajien sekä kahvila- ja pikaruokalaketjujen kierrätystyötä, kun muovia ei tarvitse erikseen lajitella. Tällä on suoraan alentava vaikutus pakkausratkaisun kokonaiskustannuksiin.

Investoinnin rakennustyöt aloitetaan vuoden 2016 keväällä. Siihen asti Kotkamills Oy tuottaa paperikone 2:lla korkeabulkkista painopaperi Solarista, jonka toimitukset jatkuvat vuoden 2016 puoliväliin asti normaalisti. Yhtiö tulee myös investoimaan Absorbex-laminaattipapereiden ja Imprex-jatkojalosteiden tuotannon lisäämiseen. Myös Kotkan sahalla tuotettava sahatavara on olennainen osa yhtiön tuotevalikoimaa.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Markku Hämäläinen, puh. 040 721 0548, markku.hamalainen@kotkamills.com

Liiketoiminnan Kehitysjohtaja Yrjö Aho, puh. 050 573 0919, yrjo.aho@kotkamills.com

 

Kotkamills on vastuullinen kumppani, joka toimittaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuoteratkaisuja ja lisäsuorituskykyä asiakkaidensa prosesseihin. Tunnettuja tuotebrändejämme ovat innovatiiviset laminaattipaperit Absorbex® ja Imprex®, joita käyttävät erityisesti laminaatti-, vaneri- ja rakennusteollisuus, sekä korkeabulkkinen ja tehokas, korkealaatuisiin painotuotteisiin tarkoitettu päällystetty painopaperi Solaris®. Lisäksi Kotkamills tarjoaa ekologisia, teknisesti korkealaatuisia ja visuaalisesti houkuttelevia puutuotteita vaativiin puusepäntöihin ja rakentamiseen. www.kotkamills.com