Lakiluonnos Suomen Teollisuussijoitus –konsernista lausuntokierrokselle

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Uuden puitelain mukaan uusi Tesi-konserni tulee muodostumaan markkinaehtoisesti toimivasta emoyhtiöstä (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja sen tyttärestä, jonne keskitetään vain valtiontukitoiminta (uusi Teollisuustuki Oy). Kahden yhtiön mallilla ero markkinaehtoisen toiminnan ja mahdollisten valtiotukimuotoisten instrumenttien käytön osalta olisi mahdollisimman selvä.

Jatkossa kaikki markkinaehtoinen toiminta hoidetaan emo-Tesin kautta ja nykyiset Ilmastorahaston, Oppiva Investin ja BFVC:n markkinaehtoiset sijoitukset siirtyvät osaksi Tesin sijoitussalkkua. Tukityttären tehtävänä on hoitaa valtiontukea sisältäviä sijoituksia. Uuden konsernin käytännön toiminnasta annetaan tarkemmat ohjeet omistajaohjauskirjeellä, jonka valmistelu aloitetaan keväällä. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2025.

”Asetamme tavoitteemme korkealle – haluamme olla Euroopan tasolla suunnannäyttäjä. Selvää on myös se, että uudella konsernilla tulee olemaan Suomen talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä merkittävä teollisuuspoliittinen tehtävä”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.  

“Hallituksen esitysluonnos sisältää varsin kattavan analyysin Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehityksestä ja nykyisistä markkinakapeikoista, joita uusi konserni lähtee ratkaisemaan omalla työkalupakillaan. Siirrymme markkinoiden kehittämisessä uuteen vaiheeseen, mikä tuo tullessaan myös monia uusia painotuksia toimintaamme”, jatkaa Santavirta.

Katso lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.