Lietteen poltto tuottaa energiaa ja hävittää haitta-aineet – Endeville 4,3 miljoonaa puhdistamoiden lieteratkaisun skaalaamiseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

 

Vain polttaminen tuhoaa lietteen haitta-aineet

”Lietteen polttaminen katkaisee haitta-aineiden ja ravinteiden haitallisen kierron. Jätevesilietteen sisältämä kallisarvoinen fosfori saadaan poltosta syntyvänä tuhkana turvalliseen hyötykäyttöön lannoitteena, ilman pelkoa lääkeainejäämien päätymisestä luontoon”, kertoo Endevin talousjohtaja Arttu Laasonen. Hän on tyytyväinen kesällä käynnistyneen teollisen mittakaavan laitoksen koekäytön etenemiseen.

Lietteen polttoa harjoitetaan laajalti Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomessa kuitenkin suuri osa vedenpuhdistamoiden lietteistä mädätetään tai kompostoidaan ja käytetään sen jälkeen esimerkiksi maataloudessa tai viherrakentamisessa. Mädätetty tai kompostoitu liete voi sisältää haitta-aineita, kuten lääkeainejäämiä, mikromuoveja ja terveydelle haitallisia bakteereja sekä viruksia. Nämä ovat ongelmallisia esimerkiksi ruuantuotannon kannalta. Endevin laitos pystyy käsittelemään myös biokaasuprosessin jälkeisen lietteen.

”Energiatalouden näkökulmasta prosessimme on erittäin tehokas. Se toimii ilman tukipolttoainetta ja tuottaa ylijäämälämpöä hyödynnettäväksi esimerkiksi kaukolämpötuotantoon. Menetelmämme soveltuu yksittäisen jätevesipuhdistamon lietteille, sillä pieniä ja keskisuuria lietteenkäsittelylaitoksia voidaan rakentaa kohtuukustannuksin suoraan vedenpuhdistamojen viereen”, sanoo Laasonen.

Lietteen polton markkina kasvaa Euroopassa

”Tesi näkee Endevin ympäristöteknologian osaamisessa merkittävän kansainvälisen kasvumahdollisuuden. Kiertotalousohjelmastamme tehtävä sijoitus tähtää vaikuttavuuteen lietteen haitta-aineiden kierron pysäyttämisen lisäksi kuljetuksesta syntyvien päästöjen vähentämisellä. Prosessi soveltuu erinomaisesti keskisuurille kaupungeille, joita Euroopassa on satoja. Haluamme edistää teknologian laajaa teollista käyttöönottoa, joka pilottilaitoksineen vaatii aina aikaa ja riskinottoa, mutta on välttämätöntä mittavan vaikuttavuuden saavuttamiseksi”, kertoo Tesin sijoitusjohtaja Mikael Niemi.

Lietteen käsittely on globaali ongelma: länsimainen ihminen tuottaa noin 0,2 tonnia lietettä vuodessa ja käsittelykustannus on nousussa. Sveitsi on jo kieltänyt ja Saksa on kieltämässä muun kuin termisen käsittelyn siirtymäajan kuluttua. Sveitsin lisäksi lietteen polttoa suositaan esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa.

Lisätietoja:

Endev, talousjohtaja Arttu Laasonen, puh. +358 50 062 6848, arttu.laasonen@endev.fi

Tesi, sijoitusjohtaja Mikael Niemi, puh. +358 50 597 7303, mikael.niemi@tesi.fi

Endev Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen kiertotalousyritys, joka tarjoaa ratkaisuja vedenpuhdistuksen ja erilaisten teollisten lietteiden termiseen käsittelyyn. Endevin innovatiivinen ratkaisu on kehitetty yhdyskuntajätevesilietteen käsittelemiseksi paikallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Menetelmä ottaa talteen lietteen sisältämän energian ja ravinteet, katkaisemalla samalla haitta-aineiden, kuten lääkeainejäämien ja mikromuovin kierron. Teknologian ansiosta jätevedenpuhdistamolta eteenpäin kuljetettava aineen määrä laskee murto-osaan ja jäljelle jäävä tuhka voidaan käyttää lannoitteena. Ratkaisulle on myönnetty ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen kärkihankestatus. www.endev.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa  www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII

Tesin Kiertotalousohjelmalla rahoitetaan kiertotalouden piiriin kuuluvia yrityksiä yhteensä 75 miljoonalla eurolla. Suorien sijoitusten lisäksi tavoitteena on synnyttää Suomeen kiertotalouteen sijoittavia pääomasijoitusrahastoja.