Lifeline Venturesin yrittäjät perustavat uuden 20 miljoonan euron pääomarahaston

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Lifeline Ventures avaa tänään Lifeline Ventures Fund I pääomasijoitusrahaston, joka sijoittaa kansainvälistä markkinajohtajuutta tavoitteleviin terveys-, peli- ja teknologiayrityksiin. Ensimmäisessä vaiheessa uusi rahasto on kooltaan 20 miljoonaa euroa ja sen sijoittajat ovat Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kasvurahastojen Rahasto, Sitra, Finnvera, Troll Ventures, Juuranto Invest ja perustajat. Myöhemmin rahaston kokoa kasvatetaan.

”Sijoitamme yrityksen tilanteen mukaan kymmenistä tuhansista aina miljooniin euroihin asti. Tulemme erityisen mielellämme mukaan yrityksiin aivan alkuvaiheessa, kun yrityksen kulttuuri ja tavoitteet ovat vasta muodostumassa”, toteavat Lifeline Venturesin perustajat Petteri Koponen ja Timo Ahopelto.

Lifeline Ventures sijoittaa pääosin Suomeen, josta on muodostumassa yksi Euroopan kiinnostavimmista startup-keskuksista. Suomessa kohtaavat nyt ensimmäistä kertaa kokeneet sarjayrittäjät, halu luoda merkittäviä yrityksiä, osaava työvoima ja sekä kansainväliset että paikalliset pääomasijoittajat.

”Kotimaisessa startup-kentässä on juuri nyt ilahduttavan aktiivista toimintaa, joka toivottavasti johtaa uusien mielenkiintoisten kasvuyritysten syntyyn. Lifeline tuo uuden sukupolven toimijana näille hankkeille alkuvaiheen rahoituksen lisäksi osaamista, kokemusta sekä kansainvälisen verkoston”, kommentoi Kasvurahastojen Rahaston sijoitusneuvoston puheenjohtaja ja Ilmarisen listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Esko Torsti.

Lifeline Ventures on sijoittanut viimeisen kahden vuoden aikana 19 varhaisen vaiheen yritykseen yhdessä toimialojensa arvostetuimpien kansainvälisten rahoittajien kuten Accel Partnersin, HealthCapin, Index Venturesin ja True Venturesin kanssa. Lifeline Venturesin kohdeyritykset ovat keränneet yli 35 miljoonaa euroa rahoitusta, rakentaneet kansainvälisesti vahvoja tiimejä ja tuoneet markkinoille lukuisia kohdemarkkinoitaan uudelleen määritteleviä innovatiivisia tuotteita.

Yksi Lifeline Venturesin aiemmista, ennen tätä rahastoa tehdyistä sijoituksista on Applifier. Applifier on kahden vuoden aikana kasvanut maailman suurimmaksi pelien markkinointiverkostoksi tavoittaen Facebookissa yli 150 miljoonaa kuukausikäyttäjää. Yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Jussi Laakkosen mukaan yrityksen kasvu nopeutui merkittävästi Lifeline Venturesin myötä: ”Lifelinen osaaminen ja verkottuminen ovat maailmanluokkaa. Sarjayrittäjätaustansa ansiosta he ymmärtävät kansainvälisesti toimivan yrittäjän haasteet ja pystyvät tukemaan häntä startup-yrityksen vuoristoradassa.”

Lifeline Ventures on aikaisen vaiheen terveys-, peli- ja teknologiayhtiöihin sijoittava rahasto. Lifeline Venturesin osakkaat Timo Ahopelto, Petteri Koponen ja Ilkka Paananen ovat kokeneita yrittäjiä, jotka sijoittavat kymmenistä tuhansista miljooniin euroihin. Lifeline Ventures etsii kansainvälistä markkinajohtajuutta tavoittelevia startup-yrityksiä. http://lifelineventures.com

Kasvurahastojen Rahasto Ky on Teollisuussijoituksen sekä työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 135 milj. euron rahasto. Se sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Teollisuussijoituksen lisäksi rahastossa ovat mukana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

Lisätietoja:

Riitta Jääskeläinen, sijoitusjohtaja, Teollisuussijoitus
puh: 050 309 2733, sähköposti: riitta.jaaskelainen@teollisuussijoitus.fi