Liite Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaukseen: Yhtiön tammi-kesäkuun 2015 tulos ennen veroja 78 miljoonaa euroa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teollisuussijoituksen pääomasijoitusten nettovoitto raportointikaudella oli yhteensä 75 miljoonaa euroa, josta Rahastot–sijoitustoiminnan nettovoitto oli 54 miljoonaa euroa ja Suorat–sijoitustoiminnan nettovoitto 21 miljoonaa euroa. Merkittävä osa nettovoitosta on realisoitumatonta arvonkehitystä.

Pääomasijoitustoiminnan nettokassavirta oli alkuvuoden aikana 47 miljoonaa euroa positiivinen.  Myös rahoitusarvopapereiden nettotuotot olivat positiiviset. Yhtiön toiminnan tulos ennen veroja oli yhteensä 78 miljoonaa euroa.

Pääomasijoitusmarkkinassa toteutui alkuvuonna useita merkittäviä rahoituskierroksia, pörssilistautumisia sekä irtautumisia myönteisillä arvostustasoilla. Teollisuussijoituksen sijoitussalkun arvonkehitys oli suotuisa sekä pääomasijoitusrahastojen että suorien sijoitusten osalta.

• Pääomasijoitusrahastojen tasearvo nousi vuoden alusta 42 miljoonaa euroa 328 miljoonaan euroon: maksetut pääomakutsut 33 miljoonaa euroa, palautukset -45 miljoonaa euroa, tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 54 miljoonaa euroa.

• Suorien sijoitusten tasearvo laski vuoden alusta 15 miljoonalla eurolla 115 miljoonaan euroon: sijoitusten maksut 13 miljoonaa euroa, irtautumiset -49 miljoonaa euroa, tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 21 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2015