Löydä se. Perusta se. Rahoita se – Keskeisimmät havainnot ja nostot Slush 2023 -tapahtumasta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kansainvälisesti merkittäväksi tapahtumaksi kasvanut, sijoittajille ja kasvuyrityksille kohdistettu Slush on järjestetty Helsingissä vuodesta 2008 lähtien. Tesi on osallistunut tapahtumaan aina sen alkuvuosista lähtien, eikä ollutkaan syytä tehdä poikkeusta vuoden 2023 osalta. Ohessa tarjoamme nostoja ja havaintojamme tapahtumasta Tesin näkökulmasta.

Tesiläiset tapasivat tapahtumassa jälleen lukemattomia kasvuyrittäjiä ja sijoittajia, tavoitteena tukea suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Slushissa rakennetut suhteet ja verkostot ovat arvokkaita suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi. Aiempien vuosien tapaan paikalla oli iso joukko kansainvälisiä rahastosijoittajia (LP, limited partner), joiden pääomilla pääomasijoitusrahastot (GP, general partner) voivat jatkossa rahoittaa yhä useamman suomalaisen startup- ja/tai kasvuyrityksen kasvua ja kansainvälistymistä.

Suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistyminen on siis yritysten ja sitä myöten yhteiskunnan etu. Tesi on ollut mukana houkuttelemassa kansainvälisiä rahastosijoittajia Slushiin järjestämällä heitä kiinnostavia sivutapahtumia Slushin ympärille. Tänä vuonna järjestimme yhdessä Slushin, Nordean, Krogeruksen, Helsinki Partnersin ja HSBC Innovation Bankingin kanssa rahastosijoittajille suunnatun LP-aamiaisen sekä ensimmäistä kertaa Slush x RAISE-tapahtuman, jossa 20 pääomasijoitusrahastoa kertoivat oman rahastonsa toiminnasta suomalaisille ja kansainvälisille rahastosijoittajille.

Sivutapahtumat olivat jatkoa vuonna 2022 Mountside Venturesin, Slushin ja PwC:n kanssa yhdessä aloitetulle työlle LP-toiminnan kehittämiseksi Slushissa. Slushissa rakennetut suhteet ja verkostot ovat erityisen arvokkaita juuri suomalaisista venture capital -rahastoista puhuttaessa: kansainvälistä yksityistä pääomaa niissä on vain noin 7 %. Tavoitteenamme on mahdollistaa kansainvälisten rahastosijoittajien yhä tiiviimpi verkostoituminen Suomen markkinaan.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti, ja yhtenä tärkeänä osana on EU-rahoitus. Tesin tavoitteena on tuplata EU-pääomien hyödyntäminen Suomessa. Tesin omien pääomien lisäksi hallinnoimme tällä hetkellä sadan miljoonan euron EU-mandaatteja, joista sijoitamme markkinaehtoisesti suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin. Tätä tavoitetta tukien järjestimme yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan innovaationeuvoston (EIC) EIC Fundin kanssa sivutapahtuman kasvuyrityksille ja sijoittajille syväteknologia (deep tech) -teemalla verkostojen ja yhteistyön kehittämiseksi.

”Tesin tavoitteena on syventää kansainvälistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja saattaa heitä yhteen. Olemme innoissamme voidessamme vuosi toisensa perään osallistua Slushiin sivutapahtumineen ja yhdistää asiantuntemuksemme avainasemassa olevien yksityisten ja julkisten sijoittajien kanssa. Valtiolliset sijoittajat, kuten Tesi, voivat tehdä vain osan työstä ekosysteemin saattamisesta seuraavalle tasolle. On tärkeää, että tässä tapahtumassa mukana olevat samanmieliset julkiset ja yksityiset sijoittajat ovat valmiita edistämään yhdessä ekosysteemin kehitystä ja työskentelemään tiiviisti yhdessä.”Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset

Slush on vuodesta 2008 alkaen opiskelijoiden järjestämä kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtuma kansainvälisille sijoittajille ja kasvuyrityksille. Tapahtuma järjestetään ensi vuonna Helsingissä 20.–21. marraskuuta 2024.

Kuvat © Petri Anttila

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje