Lupaavia kaivosesiintymiä riittäisi Suomessa tutkittavaksi: haasteena rahoitus

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Team Finland Kaivosteollisuuden kasvuohjelmassa mukana olevat kaivosyritykset Sotkamo Silver ja Keliber tapasivat Lontoossa Mines & Money -messuilla kansainvälisiä rahoittajia tällä viikolla. Yritykset hakevat välirahoitusta kaivostensa avaamiseksi.

– Suomalaisyritysten tapaamiset Lontoossa avasivat uusia lupaavia neuvotteluja rahoituksesta. Koko kaivosalan isoin kysymys tällä hetkellä on rahoitustilanne. Suuretkin pörssiyritykset ovat siivonneet taseitaan ja myyneet vähemmän kannattavia kaivoksiaan. Kilpailu sijoittajien rahoista uusiin hankkeisiin on erittäin kovaa ja rahahanat ovat tiukassa. Suomalaisten kaivoshankkeiden on silti erittäin tärkeää olla nyt aktiivisia, koska muuten ne ovat vaarassa myöhästyä seuraavasta nousukäänteestä, kertoo Team Finland Kaivosteollisuuden kasvuohjelman johtaja Tuomo Airaksinen Finprosta.

Kaivosala on hyvin syklinen ja vuodesta 2012 alkanut kaivosalan laskusuhdanne on heijastunut myös suomalaisyrityksiin. Kullan, hopean ja muiden arvometallien alhaiset markkinahinnat syövät suomalaisten kaivoshankkeiden kannattavuutta. Metallien ja mineraalien kysyntä on vahvasti sidoksissa kehittyvien maiden talouksiin ja erityisesti Kiinan kasvunäkymiä seurataan tarkasti. Kiinan talouden kehitys vaikuttaa ratkaisevasti siihen, koska kaivosalan kehitys lähtee uuteen nousuun. Kiina vastaa noin 40 % kuparin ja 60 % raudan globaalista kulutuksesta.

– Pitkällä aikavälillä kaivosalan näkymät ovat positiiviset ja kaivostoiminta on kasvuala myös Suomessa. Laskusuhdanteesta huolimatta kaivosteollisuuden globaalien investointisuunnitelmien arvioidaan olevan noin 500 miljardia euroa, Airaksinen sanoo.

Metallien ja mineraalien kasvava tarve johtuu väestön kasvusta, kaupungistumisesta ja elintason noususta. Suurimpia hankkeita ollaan käynnistämässä Kanadassa, Australiassa, Venäjällä, Chilessä, Brasiliassa, Perussa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa.

Suomalaiset sijoittajat kaivosalalla harvinaisuus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoituksen Kaivosklusterin rahoitusohjelma on mukana useimmissa Suomessa toimivissa kehitysvaiheen kaivoshankkeissa. Sotkamo Silveriin ja Keliberiin sijoittanut Teollisuussijoitus osallistuu hankkeisiin kotimaisena sijoittajana, mutta pääosa pääomista täytyy houkutella Suomen rajojen ulkopuolelta. Keliberissa Teollisuussijoitus rahoittaa alustavaa kannattavuusselvitystä.

– Tavoitteenamme on rahoittaa kaivostoimintaa ja sitä kautta työllisyyttä Suomessa. Rahoituksen yksi pullonkaula on alkuvaiheen hankkeiden kannattavuusselvitykset. Lupaavien malmiesiintymien taloudellisen potentiaalin selvittäminen on keskeinen askel kohti teollista tuotantoa. Selvityksen tekeminen vie kuitenkin yli vuoden ja maksaa yhtiölle, 5-10 miljoonaa euroa, sanoo Teollisuussijoituksen johtaja Kimmo Viertola.

Keliberin litiumilla uskotaan olevan paljon kysyntää akkuteknologian kehittyessä ja akkujen kysynnän kasvaessa. Finpron Kaivosalan kasvuohjelman tehtävänä on edistää ulkomaisia alan investointeja suomalaisiin kaivosyrityksiin ja vauhdittaa suomalaisten pk-yritysten kansainvälistä vientiä.

– Lontoon Mines & Money vahvisti käsitystä Suomesta erittäin houkuttelevana kaivosalan sijoituskohteena. Maamme valittiin arvostetun Frasier-instituutin vertailussa parhaaksi kaivoshankkeiden toimintaympäristöksi. Mikä tärkeintä Suomessa on paljon lupaavia esiintymiä, joita kannattaisi tutkia lisää, Airaksinen sanoo.

Lisätietoja:

Tuomo Airaksinen, kaivosalan kasvuohjelman johtaja, Finpro
+358 294 695 270, tuomo.airaksinen(a)investinfinland.fi

Kimmo Viertola, johtaja, Teollisuussijoitus
+358 50 309 2734, kimmo.viertola(a)teollisuussijoitus.fi

Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro
+ 358 40 5121 375, outi.torniainen(a)finpro.fi

 

 

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Tehtävämme on tuoda kasvua Suomeen. Visit Finlandin integroitumisen myötä Finprossa työskentelee noin 200 asiantuntijaa 54 toimipisteessä 44 eri maassa. Suomessa Finprolla on toimipiste yhdeksällä paikkakunnalla. Finpro hallinnoi merkittäviä kansallisia hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinlandCare. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Olemme keskeinen toimija Team Finland -verkostossa. www.finpro.fi
Finpro – kasvua Suomeen