Marika af Enehjelm: Talouden vauhdittaja

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomeen syntyy lupaavia yrityksiä, joiden rahoittaminen ja ohjaaminen kasvupolulle on tuottoisaa liiketoimintaa. Sijoittajien ja yrittäjien kokemuksen kasvaessa riskit pienenevät. Tilanne on parempi kuin koskaan, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Marika af Enehjelm sanoo.

”Pääomasijoittajilla on yhä suurempi rooli kansantalouden kasvattamisessa ja uudistamisessa. Vaikka ala on Suomessa suhteellisen nuori, pääomasijoittajat työllistävät kohdeyritystensä kautta jo nyt noin viisi prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta”, Marika af Enehjelm sanoo.

Maassamme toimivat pääomasijoittajat ovat af Enehjelmin mielestä erittäin päteviä.

”Teknokupla ja finanssikriisi ovat opettaneet sijoittajille paljon. Markkinoillemme ovat jääneet vain parhaat toimijat. Samanaikaisesti startup-yrityksissä on kehitytty huimasti. Yritysten perustajia on valmennettu bisnesnäkökulmasta jo siinä vaiheessa, kun he koputtavat rahoittajan ovea.”

Suomi houkuttelevaksi

”Euroopan ekosysteemi on tehokas, mutta sitä pitää kehittää edelleen. Suomessa on hyvä innovaatiojärjestelmä, ja esimerkiksi Tekesin ja markkinaehtoisesti toimivan Teollisuussijoituksen rooli kasvun rahoittamisessa ja myös kansainvälisten sijoittajien houkuttelemisessa on suuri”, Marika af Enehjelm toteaa.

”Huolestuttavaa kuitenkin on, että varainhankinta suomalaisille venture capital -rahastoille on haastavaa. Suomea ei ponnisteluistamme huolimatta mielletä ulkomailla teknologiaklusteriksi. Rahastot ovat usein liian pieniä ulkomaisille sijoittajille ja myös suomalaisille institutionaalisille sijoittajille.”

Marika af Enehjelm uskoo, että Suomi voisi saada kansainvälisiä sijoittajia venture capital -rahastoihin, mikäli niiden rakenteita muutettaisiin. Rahastomallien kehittäminen on sitä helpompaa, mitä paremmin pääomasijoittamisen filosofia ymmärretään.

Sitoutunutta sijoittamista

Marika af Enehjelm muistuttaa, että pääomasijoittajaa kiinnostaa yrityksen kohtalo myös omistusjakson jälkeen.

”Pääomasijoittaja antaa mahdollisuuden kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen. Toisin kuin useat pörssin kautta sijoittavat rahastot, pääomasijoittaja on hyvin pitkäaikaisesti sitoutunut omistamaansa yritykseen.”

 

Lue koko haastattelu Kasvu-lehdestä 3/2013.