Meriliikenteen päästöjä vähentävä Eniram sai 5 milj. euroa uutta rahoitusta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Päätöksenteon tukijärjestelmiä meriteollisuudelle toimittava suomalainen ohjelmistoyritys Eniram Oy on saanut yhteensä viiden miljoonan euron rahoituspaketin kansainväliseen kasvuun. Uudella pääomalla Eniram laajentaa myynti-, markkinointi- ja tukitoimintojaan tärkeimmillä kohdemarkkinoillaan.

Eniram DTA -järjestelmä kokoaa alusten tilasta reaaliaikaista tietoa ja tiivistää sen helposti tulkittavaan graafiseen muotoon. Tieto auttaa päällystöä pitämään alusten kulkuasennon optimaalisena kaikissa tilanteissa, jolloin rungon vedenvastus on pienimmillään, polttoainetta kuluu vähemmän ja ympäristön kuormitus kevenee. Alusten kulkuasennon tarkan säätämisen mahdollistava dynaaminen mittaustieto kootaan sensoriverkko­tekniikan avulla alusten ohjausjärjestelmistä sekä erikseen asennettavilta antureilta. Lisäksi DTA-järjestelmä antaa varustamoille mahdollisuuden seurata ja vertailla alustensa suorituskykyä ja polttoaineenkulutusta.

DTA on jo otettu käyttöön lukuisilla aluksilla eri puolilla maailmaa. Eniramin asiakkaiden joukossa on mm. maailman suurimpiin risteilylaivavarustamoihin kuuluva Norwegian Cruise Line (NCL).

Tämän rahoituskierroksen pääsijoittaja on Norjan johtaviin tieto- ja viestintätekniikka-alan sijoitusyhtiöihin kuuluva Ferd Venture, joka sijoitti ensimmäistä kertaa suomalaiseen yritykseen. Ferd Venture on osa norjalaista Ferd Groupia, jonka omistuksiin kuuluvat mm. Elopak ja Swix Sports. Muut sijoittajat ovat suomalainen aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin keskittynyt Conor Venture Partners sekä valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy.

””Eniram tuo varustamoille toimivaksi osoitetun tavan säästää energiaa ja vähentää päästöjä erittäin otollisella hetkellä””, Ferd Venturen partneri Helge Hellebust sanoo.

”Vain puolessa vuodessa kaupallisesta lanseerauksesta Eniram on allekirjoittanut useita sopimuksia ja toimittanut lukuisia järjestelmiä. Nopea kehitys teki uusien sijoittajien kiinnostuksen herättämisestä helpompaa kuin markkinatilanne antaisi odottaa”, Conor Venture Partnersin partneri Manu Mäkelä kertoo.

”Eniramin kehitys on kouluesimerkki innovaation onnistuneesta kaupallistamisesta. Nyt kerätty pääoma auttaa Eniramia viemään arvostettua ja maineikasta suomalaista laivanrakennusosaamista ja korkeaa teknologiaa kasvaville globaaleille markkinoille””, Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Jussi Hattula sanoo.

””Polttoaineen kulutuksen leikkaaminen on sekä ympäristöteko että kustannusetu. Taloudellisten paineiden ja ympäristötietoisuuden kasvu lisää DTA-järjestelmän kiinnostavuutta, ja vahvistunut pääoma antaa meille mahdollisuuden vastata kiinnostukseen. Sijoituksen avulla voimme katsoa kauemmas eteenpäin sekä kasvattaa tiimiämme ja edustajaverkostoamme nopeammin. Tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaamme risteilyvarustamoiden ohella rahtilaivoihin””, Eniramin toimitusjohtaja Henrik Dahl kertoo.

 

Eniram toimittaa meriteollisuudelle edistyksellisiä päätöksenteon tukijärjestelmiä, jotka parantavat alusten suorituskykyä, vähentävät ympäristön kuormitusta ja lisäävät merenkulun turvallisuutta. Oikean tiedon oikeaan paikkaan tuovat järjestelmät mahdollistavat esimerkiksi alusten kulkuasennon reaaliaikaisen optimoinnin ja taloudellisimman ajotavan ylläpitämisen. Ratkaisuvalikoima sisältää sekä yksittäisille aluksille asennettavia sovelluksia että varustamojen koko kaluston kattavia analyysijärjestelmiä. Suomalaisen Eniram Oy:n kehittämien järjestelmien suunnittelu ja onnistunut käyttöönotto perustuu pitkään kokemukseen merenkulusta ja laivanrakennuksesta yhdistettynä vahvaan ohjelmisto-osaamiseen. www.eniram.fi.

Ferd Venture on yksi Norjan johtavista pääomasijoitusyhtiöistä ja osa Ferd Groupia. Ferd Venture sijoittaa kaupallistamiseen ja kasvuun tarvittavaa pääomaa tieto- ja viestintätekniikkasektorilla toimiviin teknologia­yrityksiin. Ferd Venturella on tällä hetkellä 14 kohdeyritystä. www.ferd.com

 

Conor Venture Partners on teknologiayrityksiin keskittyvä pääomasijoittaja, joka sijoittaa aikaisen vaiheen suomalaisiin, ruotsalaisiin ja baltialaisiin yrityksiin. Fokusalueita ovat muun muassa informaatio- ja viestintä­teknologia, ohjelmistot, puolijohdeteknologia, elektroniikka, uudet materiaalit ja optiikka. www.conor.vc

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on yli 570 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

Henrik Dahl, toimitusjohtaja, Eniram Oy
Puh. 020 765 9432, henrik.dahl (at) eniram.fi

Helge Hellebust, partneri, Ferd Venture
Puh. +47 93 20 25 50, helge.hellebust (at) ferd.no

Manu Mäkelä, partneri, Conor Venture Partners Oy
Puh. 0400 442 873, manu.makela (at) conor.vc

Jussi Hattula, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puh. 0400 669 955, jussi.hattula (at) teollisuussijoitus.fi