Nimityksiä Teollisuussijoituksessa: Anne Riekki, Leila Ylikahri ja Antti Kummu

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kauppatieteiden maisteri ja oikeustieteen kandidaatti Anne Riekki on aloittanut sijoituspäällikkönä Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä. Hän toimii kasvuyrityksiin suoraan ja rahastojen kautta pääomasijoituksia tekevässä tiimissä.

Teollisuussijoitukseen Anne Riekki tuli Euroopan Investointirahastosta EIF:stä, Luxemburgista. Sitä ennen hän työskenteli sijoitusjohtajana pääomasijoitusyhtiö Eqvitec Partners Oy:ssä ja yritystutkijana Merita Pankki Oyj:ssä.

– Euroopan Investointirahastossa seurasin aitiopaikalta eurooppalaista pääomasijoitustoimintaa. Toimiala on Pohjoismaissa jo varsin kehittynyt: hallinnointiyhtiöt ovat ammattimaisesti hoidettuja, hankevirtaa on ja rahastoja saadaan pystyyn. Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä on hyvin vähän eroja, pikemminkin voi vertailla Pohjoismaita muuhun Eurooppaan. Pohjoismaat on pieni, mutta aktiivinen pääomasijoituslaboratorio, jossa liikkuu hankevirtaa monessa tasossa: rahastoille on tarjolla runsaasti kohdeyrityksiä ja sijoittajille on monia eri profiileilla toimivia rahastoja, ja molempiin tasoihin kohdistuu myös kansainvälistä mielenkiintoa. Suomalaisten kasvuyritysten kannalta tämä on sangen tervetullutta.

Vapaa-aikanaan Riekki harrastaa kesämökkeilyä perheen kanssa, veneilyä, kirjallisuutta ja uintia.

Diplomi-insinööri Leila Ylikahri on aloittanut sijoituspäällikkönä Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä. Ylikahrin tehtäviin siemen- ja alkuvaiheen kasvuyrityksiin sijoittavassa tiimissä kuuluu suorien sijoitusten tekeminen alkuvaiheen kasvuyrityksiin sekä rahastosijoitusten tekeminen alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin.

Teollisuussijoitukseen Leila Ylikahri tuli lääkekehitysyhtiö Ipsat Therapies Oy:n talousjohtajan tehtävästä. Sitä ennen hän työskenteli analyytikkona bioteknologiaan keskittyvässä Bio Fund Management Oy:ssä.

– Suomalaisissa alkuvaiheen kasvuyrityksissä on lupaavia teknologisia innovaatioita, joiden kaupallistamiseen pääomasijoittajalla on usein paljon annettavaa. On myös ollut ilo huomata, että Suomesta löytyy paljon yrittäjähalukkuutta, jota oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa kannustamalla edesautamme uusien kasvuyritysten syntymistä.

Vapaa-aikanaan Ylikahri harrastaa moottoripyöriä ja maanpuolustusta.

Teollisuussijoituksessa vuodesta 2004 työskennellyt sijoituspäällikkö, kauppatieteiden maisteri Antti Kummu on nimitetty sijoitusjohtajaksi. Kummun tehtäväkenttään siemensijoitustiimissä kuuluvat alkuvaiheen kasvuyrityksiin tehtävien suorien sijoitusten tekeminen ja hallinnointi sekä rahastosijoitusten tekeminen alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin.

– Teollisuussijoitus on kolmen viime vuoden aikana vauhdittanut jo yli 80:n alkuvaiheen yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä sijoittamalla niihin yhdessä yksityisten sijoittajien – pääomasijoitusyhtiöiden, eläkevakuutusyhtiöiden ja bisnesenkeleiden – kanssa. Useat siemenvaiheen kohdeyrityksemme ovatkin päässeet jo selkeälle kasvu- ja kansainvälistymisuralle, Antti Kummu toteaa.


Lisätietoja:

sijoituspäällikkö
Anne Riekki,
Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 337 4434, anne.riekki@teollisuussijoitus.fi

sijoituspäällikkö
Leila Ylikahri,
Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 357 7053, leila.ylikahri@teollisuussijoitus.fi

sijoitusjohtaja
Antti Kummu,
Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 432 4486, antti.kummu@teollisuussijoitus.fi