Nimitys: Anne Riekki sijoitusjohtajaksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoituspäällikkö, OTK, KTM Anne Riekki on nimitetty sijoitusjohtajaksi. Riekki aloitti Teollisuussijoituksen rahastosijoitusten tiimissä vuoden 2007 alussa ja on viime aikoina valmistellut useita sijoituksia suomalaisyhtiöistä kiinnostuneisiin ulkomaisiin rahastoihin.

– Teollisuussijoitus toteutti alkukesänä ensimmäisen jälkimarkkinasijoituksensa, noin 10 miljoonaa euroa, pohjoismaisia sijoitussalkkuja ostavaan Verdane Capital VII -rahastoon.

– Lisäksi on ilahduttavaa havaita, että kotimaisten hallinnointiyhtiöiden rahastot ovat onnistuneet keräämään sijoitussitoumuksia myös ulkomaisilta sijoittajilta haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Teollisuussijoituksen kaikkiaan 600 miljoonan euron sijoitussitoumuksista rahastosijoitukset muodostavat tällä hetkellä noin 550 milj. euroa. Alkuvaiheen rahastoissa siitä on 18 prosenttia, kasvurahastoissa 45 % ja yritysjärjestelyrahastoissa 17 %; lisäksi rahastosijoituksia on Teollisuussijoituksen hallinnoimissa Start Fund I Ky -rahastossa (10 %) ja työeläkeyhteisöjen kanssa perustetussa Kasvurahastojen Rahasto Ky:ssä (10%).


Suomen Teollisuussijoitus Oy
on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Sijoituskohteet voivat olla kaikilta toimialoilta. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Yhtiön voimassaolevat sijoitukset ovat noin 600 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

– sijoitusjohtaja Anne Riekki, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 337 4434, anne.riekki (at) teollisuussijoitus.fi