Organisaatiomuutos vahvistaa Teollisuussijoituksen suoraa sijoitustoimintaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Sijoitustoiminnan volyymin ja sijoitussalkkujen kasvaessa Teollisuussijoituksen suora sijoitustoiminta jaetaan kolmeen tiimiin. Näin varmistetaan sijoituskohteiden tehokas hallinnointi ja kyky toteuttaa aktiivisesti uusia sijoitushankkeita.

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan organisaatio 1.10.2011 alkaen:

 

Suorat sijoitukset

Kasvutiimin vetäjänä toimii Jussi Hattula, jonka vastuualueena ovat pääomasijoitukset kasvuvaiheen yrityksiin sekä Start Fund I Ky:n hallinnointi.

Yritysjärjestelytiimin vetäjänä toimii Antti Kummu, jonka vastuualueena ovat yritysjärjestelyiden yhteydessä tehtävät pääomasijoitukset.

Rahoitusohjelmien vetäjänä toimii Kimmo Viertola, jonka vastuualueena ovat painopistealueiden sijoitusohjelmat (vakautus- ja kaivosrahoitusohjelmat) sekä sijoitukset julkisesti noteerattuihin yhtiöihin.

Uudet sijoitusmahdollisuudet ja innovaatioyhteistyö

Henri Grundstén toimii johtajana sijoitustoiminnan kehittämistehtävissä. Hänen vastuualueenaan ovat uudet sijoitusmahdollisuudet, innovaatioyhteistyö ja kansainvälinen verkosto. Toimi on uusi.

Rahastosijoitukset

Rahastotiimin vetäjänä toimii Anne Riekki, jonka vastuualueena ovat sijoitukset suomalaisiin ja kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin sekä Kasvurahastojen Rahasto Ky:n hallinnointi.