Pääomasijoitusalan markkinapulssi: Suomalaisilla startup- ja kasvuyrityksillä vähän kytköksiä Venäjään

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomalaisilla pääomasijoittajilla on hyvä tilannekuva Ukrainan kriisin vaikutuksista kohdeyritystensä toimintaan. Startup- ja kasvuyritysten liiketoimintaedellytykset ja jatkorahoituskyky ovat hyvässä kunnossa eikä erityinen Suomeen kohdistuva maariski nouse arvioissa esiin. Rahastojen varainkeruunäkymä ja irtaantumismarkkinan kehittyminen herättävät kuitenkin huolta.

Pääomasijoittajat ovat kartoittaneet kohdeyritystensä tilanteen nopeasti ja kattavasti. Kohdeyritysten ja pääomarahastojen siteet sijoittajakunnan kautta Venäjälle tai Ukrainaan ovat vähäisiä tai olemattomia, ja valtaosa arvioi vaikutukset vähäisiksi. Sen sijaan tulevien rahastojen varainkeruu herättää huolta talouden yleisen epävarmuuden lisääntyessä.

”Toisin kuin Euroopassa ja maailmalla monet olettavat, suomalaisilla pääomasijoittajilla ja startup- ja kasvuyrityksillä on hyvin vähän kytköksiä Venäjään. Tämä on tärkeää nostaa esille, jotta Suomen kyky houkutella pääomia ja osaajia ei tarpeettomasti heikkene. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suomalaisten startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuus säilyy hyvällä tasolla vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Rahastosijoittajana on huojentavaa huomata, kuinka nopeasti suomalaiset pääomasijoittajat ovat päässeet vaikean tilanteen tasalle. Ukrainan kriisin vaikutukset ovat olleet ainakin toistaiseksi kohdeyritysten liiketoiminnan kannalta vähäisiä”, arvioi tilannetta Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) ja Pääomasijoittajat ry selvittivät yhdessä pääomasijoitusyhtiöiden näkemyksiä Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksista. Pääomasijoittajat ry:n jäsenille 11.—18.3.2022 tehtyyn pääomasijoitusalan markkinapulssikyselyyn vastasi 33 suomalaista pääomasijoittajaa. Tilannekuvaa tullaan päivittämään ja tarkentamaan tarpeen mukaan.

 

Katso lisää selvityksen yhteenvedosta

 

Lisätiedot

Pääomasijoittajat, toimitusjohtaja Pia Santavirta, 040 5467 749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
Tesi, johtaja Matias Kaila, 040 720 1324, matias.kaila@tesi.fi

 

Pääomasijoittajat ry tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter  | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa.  www.tesi.fi@TesiFII