Pääomasijoitusrahasto kasvaville pk-yrityksille

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Sentica Partners Oy on perustanut pääomasijoitusrahaston, johon Sentican ja sen lähipiirien lisäksi tulevat sijoittajina mukaan Suomen Teollisuussijoitus Oy, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Uusi pääomasijoitusrahasto tulee tekemään sijoituksia pääasiassa perinteisen teollisuuden ja informaatioteknologian pk-yrityksiin.

Sentica Kasvurahasto II Ky -rahasto aloittaa toimintansa 23 miljoonan euron sijoitusvaroilla, ja tavoitekoko lopullisessa sulkemisessa on 40 miljoonaa euroa. Rahasto tähtää 8-12 suomalaiseen sijoituskohteeseen, joihin sijoitetaan 2-5 miljoonaa euroa kuhunkin.

Pääosa rahaston kohdeyrityksistä tulee olemaan toimintansa vakiinnuttaneita, kannattavia ja kassavirraltaan positiivisia kasvuyrityksiä.

-Vahvat suomalaisalat kuten kone- ja laiterakennus, automaatio- ja informaatioteknologia sekä näiden lähellä toimivat kasvuyritykset ovat kiinnostavia sijoituskohteita. Kapeiden erityisalojen osaaminen voi olla huipputasoa maailmanlaajuisestikin ja yrityksillä on mahdollisuudet kasvaa merkittäviksi kansainvälisiksi toimijoiksi, toteaa uuden rahaston hallinnointiyhtiön, Sentica Partners Oy:n toimitusjohtaja Matti Rusanen.

– Sijoittamalla tähän rahastoon Teollisuussijoitus auttaa yrityksiä kasvu-uralle, sanoo Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimitusjohtaja Juha Marjosola. Valtion pääomasijoitusyhtiö osallistuu kanssasijoittajana rahaston alkupääomaan merkittävällä panoksella.

– Sentican uusi rahasto tulee toimimaan erittäin kiinnostavassa kentässä suomalaisten pk-sektorin kasvuyritysten rahoittajana, toteaa uuden rahaston suurimman yksityisen sijoittajan, Valtion Eläkerahaston salkunhoitaja Ilkka Tomperi.


Sentica Partners Oy on
pk-yrityksiin erikoistunut pääomasijoittaja, joka hallinnoi kolmea valtakunnallista kasvurahastoa ja yhtätoista alueellista rahastoa Suomessa. Hallinnoidut pääomat ovat yhteensä noin 110 miljoonaa euroa. www.sentica.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama, kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva pääomasijoitusyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus on Suomen johtava siemenrahoittaja. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 300 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Valtion Eläkerahasto on sijoitusorganisaatio. Eläkerahaston avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien, valtion eläkejärjestelmän piirissä olevien työntekijöiden eläkkeiden rahoitukseen ja pyrkii tasaamaan eri vuosiensa eläkemenoja. Valtion Eläkerahasto saa varansa eläkemaksuista ja sijoitustoiminnan tuotoista. www.ver.fi


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Rusanen, Sentica Partners Oy
puh. 040 752 7651
matti.rusanen@sentica.fi

Toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh. 050 62 636
juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi

Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, Valtion Eläkerahasto
puh. (09) 2515 7010
timo.loyttyniemi@ver.fi